diumenge, 13 d’agost de 2017

Ànec canyella. Nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El 8 d'agost el company Sergi Sales va detectar un ànec canyella (Tadorna ferruginea) a l'estany d'Ivars i Vila-sana, en el que és la primera observació d'aquesta espècie a l'estany d'una espècie que s'observa molt rarament a Catalunya, doncs la seva àrea de distribució natural se situa a la zona del Magrib i entorn la mar Negra. Tot i que aquest és un ànec que sovint es troba en captivitat, i que per tant de tant en tant s'escapen exemplars, en anys secs al nord d'Àfrica alguns ocells poden volar a l'estiu cap al nord, arribant fins a la península Ibèrica. Aquest podria ser el cas de l'ocell observat a l'estany que encara hi romania com a mínim el dia 10.

Ànec canyella alimentant-se a l'estany. 10/08/2017. (c) Joan Estrada Bonell


Resum del mes de juliol de 2017

Continuem amb un mes amb ben poques dades d'ocells a l'estany. A la poca activitat dels ocells a l'estiu, un cop acabada la temporada de cria, cal sumar la poca activitat també dels ornitòlegs, fet que repercuteix amb poques dades recollides. Per no poder, al juliol ni tan sols hem pogut recollir cap fotografia.

Com a fets més destacables d'aquest mes, esmentar un tímid increment del nombre de collverds que possiblement es concentren a mudar a l'estany, tot i que continuen els nombres baixos d'aquest ànec, . Al marge d'aquesta petita pujada dels collverds es comença a detectar una tímida entrada d'espècies dispersives o migratòries que passen per l'estany. Un clar exemple en son les 1.300 gavines vulgars, espècie relativament escassa a la primavera-estiu a l'estany des que el 2015 hi va deixar de criar. Altres exemples són l'observació dels primers corbs marins grossos, el nombre esplugabous que s'ajoquen a l'estany, que arriba fins als 590, i es detecten espècies com el capó reial presents només durant el període migratori. Entre les limícoles al juliol ja s'han detectat fins a 7 espècies, entre elles les primeres valones i gambes roges pintades en viatge de retorn cap a l'Àfrica. També alguns fumarells carablancs i negres així com els primers blauets. 

Màxims del mes de juliol de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana.
(De ben segur les dades estan subestimades per manca de prospecció)

espècie 07/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 148
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 42
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 3
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 590
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 2
Capó reial (Plegadis falcinellus) 3
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 5
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 2
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) 300
Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

dimarts, 18 de juliol de 2017

Resum del mes de juny de 2017

El mes de juny acostuma a ser un mes tranquil a l'estany, sense pas migratori i encara amb algunes espècies criant, com els cabussons emplomallats que aprofiten els alevins de peixos nascuts enguany per alimentar els polls. Moltes de les espècies però ja estan finalitzant l'època de cria i la seva preocupació principal és la de recuperar forces i en molts cassos aprofitar per començar la muda de les plomes del cos i ales. A més, alguns dels ocells nascuts a l'estany inicien moviments de dispersió d'àmbit local. Aquests fets fan que l'avifauna de l'estany al mes de juny sigui més aviat escassa o en ocasions poc visible.

Val a dir a més que per circumstàncies diverses aquest mes de juny pràcticament no s'ha pogut prospectar l'estany pel que s'ha pogut recopilar ben poques dades, donant la impressió encara d'una major pobresa que la real.

Màxims del mes de juny de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Val a dir que degut a la manca de prospecció les dades estan clarament subestimades.
espècie 06/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 90
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 1
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 2
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 2
Fotja vulgar (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 50
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 120
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Al juny ja són nombroses les espècies que ja tenen polls esquerats, com és el cas del cabusset, amb un jove de l'any a la foto. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario
  
Algunes espècies com el cabussó emplomallat però encara tenen polls petits, en aquest cas transportats a l'esquena dels adults, aprofitant la disponibilitat de peixos joves de l'any. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Espècies com els ànecs ja han acabat la cria i aprofiten per a mudar, com és el cas del mascle de collverd de la foto, amb el plomatge eclipsat. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El moviment dels ocells que es comença a observar en aquest període queda reflectit amb l'observació d'espècies que no crien a l'estany, com és el cas d'aquest martinet blanc. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fins i tot espècies que crien força més lluny, com la xivita, en la que la migració de pujada dels darrers exemplars quasi be se solapa amb els primers ocells que retornen cap al sud, no s'han deixat de veure a l'estany. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

dimarts, 6 de juny de 2017

Resum del mes de maig de 2017

El maig és un mes en el que s'observen a l'estany les darreres cues dels ocells migrants, que se solapen amb el gruix de les espècies  reproductores, moltes d'elles amb els polls ja grans. En efecte, durant el maig encara s'ha observat fins a 11 espècies de limícoles en pas per l'estany, amb espècies interessants com el bec d'alena o el territ becllarg, i encara nombres significatius d'espècies com la valona. Dins els ocells migrants, també, un fet digne d'esmentar de la primavera de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat l'observació de xatracs. Així, al xatrac becllarg observat el març s'ha de sumar el curroc, el xatrac gros i el xatrac comú del mes de d'abril i ara novament xatrac comú i dos exemplars de xatrac menut, en el que és la primera observació a l'estany d'aquesta espècie.

Pel que fa a les espècies reproductores, esmentar que per segon any consecutiu no han tornat a criar ni les gavines vulgars ni les de capnegre, en canvi, tot i que en petit nombre sembla poden estar criant un bon nombre d'ànecs. Així al costat del collverd podria haver-hi alguna parella de cullerot, griset, xibec i morell de cap roig. Els cabussons emplomallats han continuat incrementant el seu nombre fins arribar als 55 exemplars  agró roig, bernat pescaire i martinet menut sembla que tornarien a criar enguany. Altres espècies d'aiguamoll destacables el maig han estat el blauet (molt rar fora del període migratori) i el boscaler comú (Locustella luscinioides), de la que s'ha detectat un mascle cantant.

Al marge de les espècies estrictament aquàtiques, cal esmentar, com ja s'ha comentat al resum del mes d'abril, la consolidació del bosc de ribera i de les espècies que en són pròpies. Aquest fet l'evidencia el que s'ha continuat observant picot garser gros (Dendrocopus major) al costat d'altres espècies forestals, inicialment només hivernants, com el cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula) o el raspinell comú (Certhia brachydactyla), ocells tots elles que enguany podrien estar criant a l'estany.

Màxims del mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 3
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 15
Morell de cap roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 2
Esplugabous (Bubulcus ibis) 130
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 10
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 5
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 22
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 6
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 15
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 30
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons) 2
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 13
Fumarell negre (Chlidonias niger) 12
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el maig encara s'ha continuat observant un nombre apreciable de cames llargues, tot i que com els darrers anys no sembla que finalment acabin criant. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Entre les limicoles més escasses observades el maig a l'estany cal esmentar el territ becllarg. 18/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

La presencia d'adults de bernat pescaire fa pensar que, com els darrers anys, crien a l'estany un petit nombre de parelles d'aquesta espècie. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

El nombre de parelles de cigonya a l'estany ha crescut enguany de manera important, totes elles amb polls aquest mes. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Son moltes les espècies que ja tenen polls al mes de maig, entre aquestes el cabusset, amb tres polls crescuts a la foto. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Les poques parelles de fotja també ja tenen polls de mida mitjana. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

L'abundància de gambúsia pot estar darrere la presència d'espècies com el blauet, que sembla que cada vegada s'observa més mesos de l'any. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

dijous, 4 de maig de 2017

Resum del mes d'abril de 2017

Definitivament ja ha arribat la primavera i ja són diverses les espècies que estan criant a l'estany, entre les que destaquen els ànecs collverds, les cigonyes i les arpelles, amb polls els primers i ocells covant les arpelles. Ja s'observen les darreres escurrialles dels ocells estrictament hivernats, com els darrers xarxets, corbs marins grossos o agrons blans (encara també alguns cullerots i morells de cap roig que en aquest cas però podrien ser reproductors) però també en moixonets com els pinsans (Fringilla coelebs) o els repicatalons (Emberiza schoeniclus). Per contra ja s'observen totes les espècies estivals com la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el balquer (Acrocephalus arundinaceus), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la bosqueta (Hippolais polyglota) o l'oriol (Oriolus oriolus) i continua observant-se els pas de nombroses espècies com el xarrasclet, l'ànec cuallarg, l'ànec blanc o els fumarells, i passeriformes com diversos mosquiters, entre els quals el rar xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), o la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Entre les espècies en pas més rares observades aquest més d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana cal esmentar el martinet ros (1 ex el 21/4), el curroc (1 ex. el 4/4), el xatrac gros (1 ex. 21/4), el xatrac comú (1 ex. el 18/4) o el mussol emigrant (1 ex. el 4/4). Dins del grup de les limícoles continua el pas de nombroses espècies aprofitant els nivells d'aigua baixos del sector de cal Aragonès, amb 15 espècies diferents observades el mes d'abril. Entre les més interessants destacar la perdiu de mar i el territ becllarg.

Pel que fa al bosc de ribera de l'estany aquest està guanyant maduresa, Així aquest abril s'ha continuat observant el picot garser (Dendrocopos minor), en una ocasió dos exemplars, fet que fa pensar que està criant a l'estany. A aquest s'ha de sumar el picot garser gros (Dendrocopos major), amb observacions regulars fora del període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana, que també s'ha observat aquest mes d'abril i que sembla també un nou candidat per criar en aquest espai.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 7
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 8
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 62
Anec cuallarg (Anas acuta) 11
Ànec cullerot (Anas clypeata) 21
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell de cap roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 14
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 14
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 13
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius) 3
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 12
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 8
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 7
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 10
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 21
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 60
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia) 1
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 12
Fumarell negre (Chlidonias niger) 9
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


A l'abril ja es detecten les primeres llocades dels collverds. 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Una "cigüeña" i una "cigüeñuela".24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles ja estan en plena època de cria. A la foto, una femella surt del niu a buscar la presa que porta a la pota el mascle. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El martinet ros és una espècie més o menys regular en migració a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de cames llargues al sector de cal Aragonès, 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Corriol gros descansant sobre una plataforma a l'estany, 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de batallaires al costat de cal Aragonès. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Gamba roja (a l'esquerra) i valona al sector amb aigua soma. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Aquest abril s'ha detectat xatrac gros, espècie extremadament rara a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fumarells carablancs descansant a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario