diumenge, 3 de maig de 2020

Els mamífers de l'estany i el confinament

Aquests dies que hem estat tots confinats a les cases la fauna de l'estany ha estat molt més tranquil·la, en especial els mamífers, i no ha enyorat en absolut els visitants. En efecte, la nostra absència no els ha limitat els horaris i no s'ha hagut d'amagar dels gossos dels visitants. Tot i que no haguem pogut estar físicament a l'estany, el Consorci hi tenia instal·lades càmeres de fototrampeig que han estat mirant per nosaltres. La seva presència ha detectat diferents espècies de mamífers, entre les quals la guineu (Vulpes vulpes), que s'alimenta dels abundants conills (Oryctoloagus cuniculus) de la zona, però també han premés constatar la presència de la geneta (Genetta genetta), molt rara a la plana de Lleida que i s'ha vist afavorida per la forestació de les rodalies de l'estany, i de la llúdriga (Lutra lutra), un fantasma que de tant en tant anem detectant a l'estany. Us deixem tres dels vídeos gravats aquests dies per les càmeres. 

Guineu a l'estany. 24/4/2020. (c) Eduard Ribes/Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana.

Geneta a l'estany. 26/4/2020. (c) Eduard Ribes/Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana.

Llúdriga a l'estany. 26/4/2020. (c) Eduard Ribes/Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana.

divendres, 20 de març de 2020

COVID-19 i el blog de l'estany

Mentre duri l'alerta sanitària provocada pel Covid-19 deixarem de fer noves entrades al blog. Esperem retrobar-nos aviat, símptoma que la crisis estarà superada.

dijous, 5 de març de 2020

Resum del mes de febrer de 2020

Aquest febrer ha estat un mes d'impàs a l'estany. En efecte, desprès d'un hivern amb una menor presència d'ocells aquàtics com el darrer, per les altes temperatures del centre i nord d'Europa que no han obligat a aquestes espècies a desplaçar-se cap al sud en no gelar-se els estanys, veiem com moltes de les espècies d'ocells aquàtics hivernants continuen reduint els seus efectius. Aquest és el cas de xarxets, corbs marins o fredelugues. Per contra, en alguns cassos, com són els de l'ànec cullerot o la gavina riallera, hi ha hagut un petit repunt, possiblement associat a un pas d'ocells del sud cap al nord més que no pas a una entrada d'ocells del nord per condicions adverses. Encara però s'han observat la totalitat d'espècies estrictament hivernats a l'estany el 2019-2020, fins i tot les més rares. Destacar el cas de l'ànec xiulador, l'ànec cuallarg, el morell cap-roig o el morell de plomall.

Diem que és un període d'impàs doncs, malgrat la reduïda presència d'espècies hivernants i les condicions meteorològiques benignes, no s'ha produït l'arribada d'espècies que passen l'hivern al sud del Sahara, que desconeixen les temperatures que fa aquí i es guien per altres elements com pel fotoperíode, i que aquí són estrictament estivals o en pas. Així, entre aquestes darreres, veiem que les limícoles continuen sota mínims, només poden esmentar la presència d'una gamba verda, mentre aque altres com l'agró roig o els fumarells encara estan per arribar.

Aquest període d'impàs però no evita que algunes de les espècies residents si que ja hagin començat les tasques reproductores. Aquest és el cas ja comentat el mes anterior dels bernats pescaires però també el cas de les arpelles, en les que al costat d'una població hivernant a l'estany, amb encara 105 exemplars a la joca, ja s'observen nombrosos vols nupcials.

En el cas dels cabussons, el cabussó emplomallat ha continuat amb el reduït nombre hivernal d'exemplars, mentre que s'ha tornat a detectar un exemplar de cabussó collnegre i els cabussets continuen en la seva tònica dels darrers anys de rarament superar la desena d'individus. Entre les coses més preocupants trobem el baix nombre de fotges, que ha passat dels ja minsos 26 exemplars del gener als només 6 ocells del mes de febrer, en el que sembla un rècord absolut pel que fa al mínim d'ocells observats en un mes.

D'entre les diferents observacions realitzades aquest febrer, potser la més destacada ha estat la detecció d'un bitó, espècie molt rara a l'hivern i en pas a Catalunya que s'observa molt de tard en tard a l'estany.

Entre els moixons cap dada destacable, esmentar la presència de repicatalons, sense que arribi a ser una espècie molt abundant però, i també algunes cotxes blaves (Luscinia svecica). Per contra però cap dada de cap espècie de boscarla ni de mallerenga de bigotis.

Màxims per espècie detectats al mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 2
Xarxet (Anas crecca) 84
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 361
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 205
Ànec griset (Anas strepera) 12
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 6
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 7
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 87
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 3
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 25
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 63
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 105
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 200
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 19
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1900
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 100
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 480
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

L'ànec collverd, en aquest cas una parella en vol, al febrer ha mantingut uns efectius semblants als del mes precedent. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Contràriament a altres ànecs, el cullerot ha vist el seu màxim mensual a l'estany una mica incrementat aquest febrer, possiblement com a conseqüència d'un petit pas d'ocells cap al nord d'Europa. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Entre les espècies d'ànecs més escasses a l'estany trobem el xibec, que tot i que hi continua sent present sembla que aquests darrers anys hi ha deixat de criar. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Tot i que s'ha reduït el nombre d'exemplars hivernants durant el febrer encara s'hi ha continuat detectant la totalitat d'espècies, com és en aquest cas el morell de plomall, amb 2 mascles i una femella a la foto. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Polla blava i xarxets al sector som de cal Aragonés. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els sectors soms propers als canyissars i bogars són els més favorables per ocells com la polla d'aigua 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La fotja aquest febrer ha assolit un dels mínims coneguts a l'estany, amb un màxim de 6 ocells detectats. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Les fredelugues són una de les espècies hivernants que ha reduït de forma més notable els nombre d'exemplars presents a les rodalies de l'estany. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els gavians han mantingut una xifra propera als 500 exemplars durant el mes de febrer, una mica menys que el mes anterior. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


Les gavines rialleres han incrementat una mica el seu nombre, fins arribar a prop dels 2000 exemplars, possiblement com a conseqüència de la presencia d'ocells que ja comencen a retornar cap a les àrees de cria. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Aquest febrer encara xifres superiors al centenar d'arpelles a la joca de l'estany. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


Els sectors arbrats que volten l'estany permeten la presència abundosa del tudó (Columba palumbus). 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita) sobreviu a l'hivern buscant insectes amagats entre la vegetació, més abundants a la vora de l'aigua on es crea un petit microclima. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Les temperatures benèvoles de molts dies de febrer han premés que espècies de "sang freda" com les sargantanes (Podarcis liolepis) hagin pogut estar actives. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

dilluns, 3 de febrer de 2020

Resum del mes de gener de 2020

Com en els mesos anteriors, al gener han continuat fluctuant els nombres d'ànecs i altres espècies aquàtiques, a vegades d'un dia per l'altre. Val a dir però que el nombre total d'efectius respecte altres hiverns anteriors ha estat baix. A més, en algunes espècies, veiem com el seu nombre es redueix sensiblement a mesura que avança el mes, com si estiguessin tornant ja cap al centre d'Europa. Si que és destacable l'observació de fins a 10 espècies d'ànecs diferents. Entre els observats al gener i no detectats al desembre esmentar l'ànec blanc. Val a dir però que el nombre d'exemplars d'algunes espècies ha estat molt baix, amb ocells com l'ànec cuallarg amb un únic individu o l'ànec blanc amb un màxim de dos. D'entre les espècies més abundants cal ressaltar el baix nombre d'ànecs cullerots, amb només 126 exemplars de màxim, quan al novembre havia assolit els 400 individus i en hiverns anteriors xifres encara molt més altes.

El cabussó emplomallat és una de els espècies en la que s'han detectat entrades i sortides importants, amb dies que ha superat la vintena d'exemplars i dies en els que no s'ha observat ni un sol individu. El cabusset ha continuat mantenint el petit estoc i algunes jornades s'ha tornat a observar un únic cabussó collnegre.

En el cas dels ardeids, l'esplugabous i el martinet blanc han resultat ser visitants ocasionals aquest gener a l'estany, tot i la presencia del primer en conreus de les rodalies. Aquest fet evidencia l'existència d'altres joques properes fora de l'estany. Si que és significatiu el nombre d'agró blanc, amb fins 22 ocells a la joca. Val a dir però que aquesta és una de les espècies que més tard entra a l'estany, sovint quan ja és pràcticament negra nit. Sobta que, malgrat trobar-nos en ple hivern, algunes espècies com els bernats pescaires ja han començat les tasques reproductores, detectant-se ja diverses parelles amb niu.

Una altra espècie que s'ha observat criant aquest desembre-gener és la polla blava. En aquest cas el procés ja està molt més avançat, doncs aquest gener s'ha detectat tant un adult amb un poll petit com un ocell juvenil ja independent. El fet que aquesta espècie s'alimenti sobretot de la part submergida de la bova, recurs que es present tot l'any, fa que no tingui restriccions alimentaries. De la resta de ràl·lids, la fotja ha continuat reduint significativament el nombre d'exemplars, Així ha passat dels 69 individus del novembre, als 38 del desembre i els 26 màxims del gener. Polla d'aigua i rascló, ocells que no depenen dels macròfits com la fotja, han mantingut uns efectius semblants als dels mesos anteriors.

De les altres espècies que formen joques a l'estany, el corb marí gros ha vist com el seu nombre també minvava, passant dels 275 ocells del novembre, als 165 del desembre i els 125 del gener. En el cas de l'arpella les xifres s'han mantingut força més, amb entre 161 i 187 exemplars el període novembre-gener.

Tot i que alguns dies el nivell d'aigua de l'estany ha estat força baix, amb algunes platges de llims, el nombre de limícoles s'ha mantingut molt reduït. Destacar només un màxim puntual de 30 becadells, malgrat que molts dies no han arribat ni a la meitat. Algunes jornades volades de fins alguns centenars de fredelugues, tot i que sovint no troben lloc on parar-se a l'estany. La resta d'espècies han estat testimonials, sovint amb només algun ocell en pas.

El grup d'ocells més nombrós de tots ha estat el de les gavines, tot i que amb xifres clarament inferiors a les dels mesos precedents. En efecte, les poc més de mil gavines rialleres (força menys a les darreries de mes) res tenen a veure amb les 3500 del novembre, i fins i tot amb les 2500 del desembre. Una mica més estable ha estat el gavià. Com a fets interessants comentar la presencia encara d'una gavina menuda, un parell de gavines cendroses i d'un adult de gavià argentat, gavines totes elles prou rares a Catalunya.

Entre els moixonets i altres ocells de mida petita ressaltar l'observació una altra vegada d'un petit grupet de mallerengues de bigotis. En canvi nombres baixos de repicatalons. Si que s'ha observat també un blauet, que s'ha mantingut fidel a l'estany tot l'hivern. Els nombres baixos de repicatalons també s'han replicat en molts altres passeriformes estrictament hivernals, amb efectius reduïts o en alguns cassos que semblen estar ja marxant. Massa poc fred?

Màxims per espècie detectats al mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 01/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 3
Xarxet (Anas crecca) 204
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 410
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 126
Ànec griset (Anas strepera) 30
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 8
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 8
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 125
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 22
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 75
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 168
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 8
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 16
Fotja (Fulica atra) 26
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 3
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1290
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus)125
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis)670
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Continua l'exemplar solitari d'oca movent-ser per diferents punts de l'estany, i fins i tot per les rodalies d'aquest. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els mascles dels ànecs, com aquests collverds, ja estant tots en plomatge nupcial, observant-se ja els primers festeigs entre les parelles. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Tot i no criar habitualment a l'estany, és freqüent veure ja aquí alguns ànecs cullerots aparellats en ple hivern. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Un fet semblant al del cullerot passa també amb el xarxet, que com altres ànecs sovint ja s'aparella a les àrees d'hivernada. Aquest fet els permet aprofitar al màxim el curt període favorable que sovint tindran a les àrees de cria de l'extrem nord del continent, estalviant-se llavors la feina de buscar parella. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre els ànecs, el fet més destacable el mes de gener ha estat el grupet de més d'una trentena d'ànecs capbussadors, amb presència de xibec, morell cap-roig i morell de plomall. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Algunes espècies com els bernats pescaires ja inicien la cria al mes de gener. En aquest cas una parella al niu.  29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les cigonyes de l'estany s'han passat tot l'hivern regentant i defensant el niu, potser per por a que els hi prengui algun ocell passavolant. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El nombre cada vegada menor d'arbres morts drets amb branques limita el màxim de corbs marins de la joca. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La proximitat dels corbs marins entre ells sovint provoca trifulgues quan un ocell considera que el seu veí està massa prop. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns dels adults de corb marí gros ja comencen a adquirir el plomatge nupcial malgrat estar encara al mes de gener. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

Els baixos nivells alguns dies de l'estany afavoreix l'observació d'espècies com el rascló, sovint força esquives. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els arbres morts no només són demandats com a posadors amb els corbs marins sinó que es veuen obligats a compartir-los amb altres espècies, com en aquest cas un adult de gavià. 28/01/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El mosquiter comú (Phylloscopus collybita) és un dels moixonets que visiten l'estany a l'hivern. La dieta insectívora fa que sovint el veiem a la vora de l'estany, on aprofita la mica de microclima que genera l'aigua en busca d'algun petit insecte despistat. 29/01/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimecres, 22 de gener de 2020

Seguiment de la fauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2019


Ja està disponible l'informe del seguiment dels ocells de l'estany de l'any 2019 en el que s'analitzen les dades de l'any i s'analitzen les tendències de les principals espècies des que es va iniciar la recuperació del mateix l'any 2005.

Com a fets més rellevants esmentar que el 2019 no ha estat un bon any per a la majoria de les espècies aquàtiques nidificants. Així, no s'ha obtingut dades de reproductors recents com el morell cap-roig, el xibec, la gavina riallera o la gavina capnegra. A més, també s'ha constatat una disminució dels efectius d'espècies comunes com la polla d'aigua o l'ànec collverd. Pel que fa a la hivernada, el gener de 2019 ha estat també especialment fluix, amb xifres força per sota de l'habitual en el cas dels ànecs. Aquests baixos nombres no han estat però exclusius de l'estany sinó que en aquest cas han estat generals al conjunt de la plana de Lleida. Si que ha estat, en tots els casos, un mal any per a les limícoles, amb xifres molt baixes. Només la vintena de becadells hivernants semblen salvar una mica la papereta. Les gavines i gavians són l'únic grup amb xifres molt altes a l'hivern. Ardeids i corbs marins han mostrat xifres bones pel que acostuma a ser habitual en ells i l'arpella ha consolidat la joca hivernal per sobre els 100 exemplars.

En el següent enllaç us podeu descarregar l'informe completdimarts, 21 de gener de 2020

Resum del mes de desembre de 2019

Al desembre han continuat les oscil·lacions en el nombre d'ànecs, com si es produís un moviment entre diferents zones d'hivernada, dins la mateixa plana de Lleida o més possiblement amb fora d'aquesta. Val a dir, però, que els nombres màxims han estat baixos, en general menors que els del mes precedent, i molt lluny de les xifres observades en altres desembres anteriors, fet que fa preveure una hivernada fluixa. El fet més destacable és però l'observació de fins 8 espècies d'ànecs, entre les que es troben espècies escasses a l'hivern a l'estany com l'ànec cuallarg i nombres relativament alts de morell de plomall (8 exemplars) i morell cap-roig (39 ex.). Com moltes altres espècies, els nombre de corbs marins a la joca s'ha reduït fins als 165 exemplars, 110 menys que el mes precedent. Aquest fer pot se degut a que encara hi hagués un cert pas durant el mes de novembre:

Entre els cabussons, esmentar les xifres encara relativament altes de cabussó emplomallat, una espècie que normalment esdevé força rara a l'hivern. També xifres altes de cabusset pel que acostuma a ser habitual en aquesta espècie i presència d'un cabussó collnegre. En el cas dels ardeids, observació constant de bernat pescaire i d'agró blanc. Per contra, pocs esplugabous, amb una joca ocasional d'un màxim de 20 exemplars. Les cigonyes varien molt, amb els ocells locals que regenten els nius i alguns ocells forasters que poden dormir en sectors soms de l'estany o en torres de la llum properes. Encara algunes grues en migració.

Entre les espècies destacades esmentar el cas de l'arpella, que amb els seus 187 ocells censats al desembre a la joca de l'estany ha assolit un nou rècord a l'estany.

La polla blava, la polla d'aigua i el rascló, tot i que amb oscil·lacions, mantenen uns efectius semblants als de la resta de l'any. Per contra, la fotja, desprès de la petita entrada d'ocells forasters del novembre veu com part dels ocells tornaven a marxar de l'estany.

En el cas de les limícoles, només s'han observat, en la majoria de casos, alguns exemplars dispersos de fins 8 espècies. Entre totes en destaca l'observació d'una fredeluga gregària, espècie amenaçada que cria a l'Àsia central i que ocasionalment ens visita barrejada amb els estols de fredelugues. En el cas d'aquestes darreres esmentar l'observació regular a l'estany d'algunes volades que sumen vora 2.000 ocells. En la resta d'espècies de limícoles sovint les observacions corresponen a un únic individu. L'excepció és el becadell, que de forma persistent aquesta tardor-hivern es manté per sobre la vintena d'exemplars.

D'entre tots els grups, el mes nombrós pel que fa a individus és el de les gavines, amb fins 7 espècies. Entre aquestes destaquen les rares gavines menuda, cendrosa i gavià argentat. A aquestes caldria sumar-hi una nova observació d'un exemplar amb caràcters de gavià caspi.

Interessant és també l'observació de 3 mallerengues de bigotis, amb presència regular des del mes d'agost. Caldrà veure si només resten a l'estany a l'hivern o si decideixen quedar-se al període reproductor.

Màxims per espècie detectats al mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 12/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 16
Xarxet (Anas crecca) 183
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 466
Anec cuallarg (Anas acuta) 2
Ànec cullerot (Anas clypeata) 248
Ànec griset (Anas strepera) 17
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap-roig (Aythya ferina) 39
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 8
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 11
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 13
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 165
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 14
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 122
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 187
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 38
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 30
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 5
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1985
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria) 1
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 22
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 1275
Gavià caspi (Larus cachinnans) 1
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El nombre d'ànecs cullerots l'hivern de 2019-2020 ha estat clarament inferior al dels anys precedents. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet d'ànecs cullerots amb diferents plomatges. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Contràriament al que acostumava a ser habitual altres hiverns, diversos cabussons emplomallats han restat a l'estany el mes de desembre. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Adult de bernat pescaire entrant al canyissar. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les parelles de l'estany s'han mantingut aferrades al niu tota la tardor-hivern. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de corbs marins descansant i eixugant-se sobre una branca d'arbre. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La caiguda dels arbres de l'interior de l'estany cada vegada deixa menys posadors que pugin servir de joca als corbs marins. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El petit nombre de fotges present a l'estany fa que normalment s'observin exemplars solitaris, malgrat que el normal és que a l'hivern sigui una espècie gregària. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polla blava volant entre la boira. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Els becadells són les úniques limícoles, al marge de les fredelugues, presents en un mínim nombre a la tardor-hivern a l'estany. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

El mes normal és veure els becadells alimentant-se al fang als sectors soms del costat de cal Aragonès. 11/12/2019. (c) Joan Estrada Bonell.

Grupet de gavians adults entre la persistent boira del mes de desembre. 7/12/2019. (c) Joaquin Bonfil.

Un jove de gavià , amb el distintiu to brunenc, s'atura entre els corbs marins. 28/12/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.