dimecres, 8 de gener de 2020

Cens d'ocells aquàtics hivernats a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 18 de gener de 2020

El proper dissabte dia 18 de gener es realitza a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants del mes de gener. Aquest és un dels diversos seguiments que realitza EGRELL per avaluar l'estat de conservació de l'estany d'Ivars i Vila-sana i estudiar la seva evolució al llarg dels anys. En aquest cas és una activitat oberta al públic, i per tant és una bona oportunitat per veure com es realitzen els comptatges de les diferents espècies.  Al cartell de sota hi trobareu tota la informació per participar al cens, que es divideix en dos. Una primera part durant el matí per intentar contar el màxim d'ànecs, cabussons i fotges i un segona part al vespre per comptar les joques de gavines, arpelles i corbs marins.

Aquest cens, es realitza de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, coordinat pel DTiS, s'emmarca dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació de les espècies aquàtiques i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. El cens a l'estany el coordinen conjuntament EGRELL i el Consorci de l'Estany.