dimecres, 19 d’agost de 2020

Detectat el llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

 Aquest mes d'agost s'ha detectat una femella de llagost tricolor (Paracinema tricolor) a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Val a dir que aquest és un llagost característic de prats humits de vora rius i aiguamolls rar a Catalunya i en regressió, cosa que l'ha portat a estar catalogat com a Vulnerable. Així Olmo-Vidal (2006) a l'Atles dels Ortòpters de Catalunya només esmenta la seva presència en 12 quadrats, en la meitat dels quals les dades són anteriors 1970. De fet, les dades recents fins ara recollides a Onrnitho es concentraven exclusivament als Aiguamolls de l'Empordà. pel que ha estat una notable sorpresa la seva detecció a l'estany. Cal destacar que aquest agost s'ha observat també a l'estany un conèfal gros (Ruspolia nitidula) llagost també propi de zones humides amb molt poques dades a l'interior. Ambdues observacions posen de manifesta la importància que l'estany d'Ivars i Vila-sana no només per als ocells sinó també per algunes espècies d'invertebrats rars o amenaçats a Catalunya.

Llagost tricolor és una espècie caràcterisitca de prats humits de vora rius i zones humides. Estany d'Ivars i Vila-sana. 10/8/2020. (c) Enric Morera.

Concèfal gros es una espècie característica de sectors humits que sovint es detecta als canyissars. Estany d'Ivars i Vila-sana. 13/8/2020. (c) Enric Morera.

Distribució i estatus del llagost tricolor a Catalunya segons Olomo-Vidal (2006). l'Atles dels Ortopters de Catalunya i llibre vermell. Generalitat de Catalunya.


Localització de les observacions recents del llagost tricolor a Catalunya segons les dades publicades a Ornitho. De les 15 observacions totals, al marge de la d'aquest agost a l'estany les altres 14 corresponen als Aiguamolls de l'Empordà.