divendres, 13 de juliol de 2012

Balanç de la temporada de cria del 2012

Ja estem a les acaballes de la temporada de cria del 2012 i per per tant s'acosta el moment de fer balanç. Enguany cal destacar l'aparició d'algunes noves espècies reproductores respecte a anys anteriors, entre les que cal destacar la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) espècie considerada en perill d'extinció a Catalunya i de la qual aquests darrers anys només s'havien detectat indicis de cria a l'embassament d'Utxesa, donant-se per extingida al delta de l'Ebre i resta de principals zones humides de Catalunya. Una altra espècie nova de la que tampoc no es tenia cap indici de cria previ han estat el bernat pescaire (Ardea cinerea). Així mateix s'ha pogut confirmar la reproducció del morell de cap roig (Aythia ferina) i de l'ànec cullerot (Anas clypeata) espècies que se sospitava podien haver criat, en especial el segon, però de les quals no s'havia aconseguit trobar cap llocada. Pel que fa a altres elements destacats de l'estany com és el cas de les gavines vulgars (Larus ridibundus) i gavines capnegres (Larus melanocephalus) que tenen a l'estany l'única localitat de cria coneguda a Catalunya fora del Delta de l'Ebre esmentar que tot i que el nombre de parelles ha estat molt important l'èxit reproductor ha estat baix, possiblement per manca de suficient aliment a les rodalies de l'estany. 

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany la temporada de cria de 2012. * indica espècies presents durant el període reproductor sense però indicis de cria.

 • Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4 parelles
 • Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30-40 parelles
 • Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3 parelles
 • Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
 • Martinet ros (Ardeola ralloides) *
 • Esplugabous (Bubulcus ibis) *
 • Martinet blanc (Egretta garcetta) *
 • Agró roig (Ardea purpurea) +10 parelles
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 1-2 parelles
 • Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 2 parelles
 • Oca vulgar (Anser anser) *
 • Ànec griset (Anas strepera) *
 • Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 25-40 parelles
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) 2-4 parelles
 • Xibec (Netta rufina) 2-3 parelles
 • Morell cap-roig (Aythya ferina) 1 parella
 • Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 3-4 parelles
 • Polla blava (Porphyrio porphyrio) 2 parelles
 • Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20-30 parelles
 • Rascló (Rallus aquaticus) 8-10 parelles
 • Fotja vulgar (Fulica atra) 2-3 parelles
 • Cames llargues (Himantopus himantopus) *
 • Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 5-7 parelles
 • Gavina vulgar (Larus ridibundus) 250-300 parelles
 • Gavià argentat (Larus michaellis) 12-15 parelles
 • Gavià fosc (Larus fuscus) *
 • Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
 • Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 30-50 parelles
 • Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 80-100 parelles
 • Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 0-1 parella
 • Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2 parelles
 femella de morell de cap roig amb polls. 21.06.2012. ©  Joan Estrada Bonell

 femella de xibec amb polls. 08.05.2012. ©  Joan Estrada Bonell

 immadur de martinet ros. 23.05.2012. ©  Joan Estrada Bonell

polls de cigonya apunt d'abandonar el niu. 11.07.2012. ©  Joan Estrada Bonell