dilluns, 23 de juliol de 2012

Projecte de reintroducció de la tortuga d'estany

La tortuga d'estany (Emys orbicularis) és una tortuga d'aigua dolça molt amenaçada a Catalunya. Malgrat que la seva distribució compren bona part de la província de Girona, localitats disperses del litoral i tota la vall del Segre-Ebre fins al delta, actualment, les úniques poblacions  amb una mínima entitat de Catalunya es troben al Delta de l’Ebre, als Aiguamolls de l’Empordà, al Baix Ter i al Pla de la Selva, tot i que només en aquest darrer indret es pot parlar d’una població en relatiu bon estat. En la resta de localitats, són poblacions amb un nombre molt baix d’exemplars i algunes, com les de Banyoles i el delta de l'Ebre, són objecte de projectes de conservació.

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, la Fundació CatalunyaCaixa, la Diputació de Lleida, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UdL) col·laboren des del juliol de l’any 2010 en un projecte per introduir aquesta espècie a l’estany d’Ivars i Vila-sana, coma forma de reforçar les poblacionisn relictes de la vall de l'Ebre. En aquest context, el 2011 es van alliberar cinc exemplars en una bassa d'aclimatació a l'estany i, malgrat que s’ha comptabilitzat la baixa natural d’un exemplar, probablement per predació, l’adaptació de l’espècie a l’estany es pot valorar molt positivament. Així quatre exemplars han completat el seu cicle biològic anual amb normalitat i, fins i tot, s’ha constatat que hi hagut un aparellament, pel que es possible que enguany ja apareguin els primers animals nascuts a l’estany.
Com a continuació del projecte, aquest juliol s’han alliberat nou exemplars mes a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquests individus estan dotats d'un emissor per poder-ne fer un radioseguiment, per part del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, que permeti valorar l’adaptació de l’espècie i conèixer els seus hàbits. Totes les tortugues introduïdes han estat criades en captivitatat al CRARC a partir d'animals seleccionats que genèticament pertanyessin a la població catalana. 

Més informació sobre el projecte de reintroducció de la tortuga d'estany a l'estany d'Ivars i Vila-sana és pot trobar en aquest article

En el següent enllaç es pot veure un video del marcatge i alliberament de les tortugues a l'estany


 Una de les tortugues d'estany alliberades a l'estany el 2011 desprès d'haver completat un cicle biològic anual. 08.05.12. (c) Joan Estrada Bonell

 Dos dels exemplas alliberats el 2012. 08.07.2012. (c) Consorci Estany d'Ivars i Vila-sana

 Un dels exemplas alliberats el 2012 al que s'observa l'emissor adherit a la closca. 08.07.2012. (c) Consorci Estany d'Ivars i Vila-sana