dijous, 11 d’octubre del 2012

Ratpenats a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El passat 22 de setembre, coincidint amb la Bat Nigth, el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va organitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana un taller sobre els ratspenats. En total es van revistar 8 de les caixes ubicades per aquestes espècies al voltant de l'estany. El resultat va ser que 4 de les caixes estaven ocupades per ratapinyades nanes (Pipistrellus pygmaeus), una espècie que ha vist incrementar moltíssim el seu nombre a l'estany en els anys posteriors a la inundació que s'alimenta molt de mosquits i li són favorables ambients aquàtics i boscos humits. Es va trobar colònies d'aparellament de fins a un mascle amb 7 femelles, amb una gran fidelitat per les mateixes caixes any rere any. L'alta ocupació de vespers fa que la presència d'aquests animals no sigui però màxima a totes les caixes. 2 caixes també van resultar estar ocupades  per cries i juvenils de rata negra (Rattus rattus). 

 Vista d'una de les caixes per a ratpenat situades a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 22/09/2012. (c) Fermi Sort
Un dels exemplars de ratapinyada nana (Pipistrellus pygmaeus) detectada a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 22/09/2012. (c) Fermi Sort

divendres, 5 d’octubre del 2012

Resum del mes de setembre.

Durant el mes de setembre s'ha accentuat la migració i tot i que en petits nombres han anat passat diverses espècies de limícoles. També  comencen a anar incrementant-se el nombre dels ocells que restaran a l'hivern a l'estany. Així els ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos) ja han arribat als 780 ocells i els xarxets (Anas creca) als 52. Entre els ànecs destacar també la presencia d'una femella de xarrasclet (Anas querquedula) espècie regular a Catalunya durant el pas primaveral però força rara durant el pas de tardor. Altres espècies que poc a poc van incrementant els efectius són el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) amb 28 ocells a darreries de mes i els esplugabous (Bubulucs ibis) amb més de 1600 ocells a la joca a finals de mes, en el que potser serà un dels seus màxims anuals. Les fotges (Fulica atra), dins de la modèstia dels números, ha pujat fins als 35 ocells, molt lluny dels màxims assolits quan l'estany estava lliure de carpes. Per contra, ocells com el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) del que van criar més de 30 parelles ha anat reduint significativament els seus efectius i el màxim mensual ja ha estat de només 14 ocells. Altres espècies que també van reduint el nombre d'exemplars és la gavina vulgar (Larus ridibundus) de la qual la joca hivernal ha passat de mes de 4600 ocells a l'agost a uns pocs centenars a finals de setembre. Els gavians argentats (Larus michahellis) durant el setembre han continuat sota mínims, amb un màxim de 12 ocells, com el mes anterior. Son molts els ocells estrictament estivals que poc a poc van reduint els seus nombres. Espècies abundants com el rossinyol (Luscinia megarhynchos) i el balquer (Acrocephalus aurundinaceus) s'estan deixant d'observar els darrers dies d'aquest mes de setembre i la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i les diferents orenetes han tingut un pic important de pas durant el setembre preludi de la seva total desaparició durant el mes d'octubre.

Entre les sorpreses del mes de setembre cal destacar l'anellament d'un mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus), espècie molt difícil de distingir del molt més abundant mosquiter comú si no és a la ma, el 26/09/2012 i l'observació d'un estornell rosat (Pastor roseus) el 28/09/2012, que esdevenen el segon anellament i la primera observació a l'estany d'Ivars i Vila-sana respectivament.


femella de xarrasclet acompanyant un mascle de coll-verd. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el setembre han començat a incrementar-se lentament el nombre de corbs marins grossos a l'estany. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre d'esplugabous que s'ajoquen a l'estany ha superta els 1600 ocells aquest setembre fins al punt que  ja no caben als arbres i una part s'ha d'ajocar també a la boba. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el setembre s'ha produït l'entrada a l'estany d'algunes fotges forasteres. De totes maneres, s'està molt lluny dels centenars que hi va arribar a haver durant l'any 2006, abans del boom de les carpes, 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Alguns dies del mes de setembre s'aplegaven a l'estany d'Ivars i Vila-sana milers d'orenetes vulgars i de ribera que durant la seva migració cap a l'Àfrica feien una parada a l'estany per alimentar-se i ajocar-se. 26/09/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Mosquiter ibèric anellat el dia 26/09/2012 durant la campanya de migració de tardor. (c) Sergi Sales Asensio


màxims del mes de setembre
espècie 09/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 52
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 780
Ànec cullerot (Anas clypeata) 142
Ànec griset (Anas strepera) 1
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 14
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 28
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1630
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 65
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 21
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 18
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 12
Becadell comú (Gallinago gallinago) 17
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 15
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1710
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 12
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1