dimarts, 9 de gener del 2024

Els depredadors de nius de l'estany d'Ivars i Vila-sana

La primavera de 2022 es va realitzar un estudi  a l'estany d'Ivars i Vila-sana amb nius artificials per conèixer quins són els principals depredadors de nius d'ocells aquàtics d'aquest espai. Entre les qüestions que es volia intentar resoldre era si es podia esbrinar la causa de la desaparició de la colònia de gavina riallera i gavina capnegra que nidificava a l'illa principal, i que se en ocasions s'havia atribuït a la depredació per par de rates o de visó americà. També es volia veure la importància que podia tenir el senglar com a predador de nius a l'estany, atès que aquesta espècie pot tenir impactes molt negatius sobre algunes espècies

Per donar resposta a aquestes preguntes, entre el 30/3/2022 i el 27/4/2022 es van construir a l'estany una quinzena de nius que simulaven ser d'ocells aquàtics en emplaçaments diferents i amb tipologies diferents (tipus ànec amb ous de gallina, tipus limícola amb ous de guatlla i tipus ràl·lid amb ous de guatlla). Cada un dels nius estava monitoritzat per una càmera de fototrampeig per tal de controlar les espècies que visitaven el niu i quines d'elles el depredaven.

Les principals conclusions són que:

Els estudis amb nius artificials, en aquest cas amb ous de gallina i guatlla,  provoquen un biaix molt important essent de ben segur infradepredats per mamífers i sobredepredats per ocells.

La garsa possiblement és el principals depredadors de nius a l'estany. 

Els mamífers no sembla que tinguin un impacte molt gran sobre el gruix de les espècies que crien a l'estany

Les rates no sembla que tinguin capacitat de depredar nius amb ous d'una certa mida

No sembla que la causa de la desaparició de la colònia de gavina riallera i gavina capnegra de l'estany hagués estat produïda per depredació per part de rata ni de visó americà sinó amb tota seguretat va desaparèixer per desplaçament pel gavià, segurament més agressiu que no pas pròpiament depredador. 

En el següent enllaç es pot descarregar l'informe complet

https://www.researchgate.net/publication/377230483_Estudi_de_la_depredacio_de_nius_d'ocells_aquatics_a_l'estany_d'Ivars_i_Vila-sana_a_partir_de_nius_artificials