dimecres, 30 d’octubre del 2013

Taller de seguiment de petits mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Aquest diumenge dia 3 al matí es realitza un taller de seguiment de petits mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana. L'activitat és gratuita però cal inscriure's prèviament a la web http://www.estanyivarsvilasana.cat/


divendres, 11 d’octubre del 2013

Resum del mes de setembre

Tot i que encara s'observen els darrers exemplars de les espècies estivals com el camesllargues (Himantopus himantopus) o l'agró roig (Area purpurea), o fins i tot que alguna parella de cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) i de polla blava (Porphyrio porphyrio) encara té polls, ja es comencen a detectar les primeres xifres importants de limicoles hivernants com la fredeluga (Vanellus vanellus) i el becadell (Gallinago gallinago). Entre els ànecs el nombre de collverds (Anas platyrhynchos) sembla no haver variat gaire respecte el mes anterior però si s'ha començat a incrementar el nombre e cullerots (Anas clypeata) i s'han detectat els primers exemplars de xiulaire (Anas penelope) i cuallarg (Anas acuta). També els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) van poc a poc incrementant els seus efectius i les fotges semblen superar la crisis estival remuntant tímidament els seus efectius. Els esplugabous (Bubulcus ibis) també han pujat coincidint amb el pas de tardor, moment al qual s'assoleixen els màxims a l'estany. Destacar que durant el setembre s'ha continuat observant regularment capons reials (Plegadis falcinellus) compartint la joca amb els esplugabous, observant-se un màxim de 46 ocells, la xifra més alta mai registrada a la plana de Lleida. 

Pel que fa a les gavines i gavians en el cas de la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) s'ha produït una entrada d'ocells extrapirinencs, evidenciada amb l'observació d'un ocell anellat com a poll el 2011 a Polònia, mentre que en el cas dels gavians argentats (Larus michahellis), al setembre la població continua encara amb números baixos, amb bona part dels ocells que s'han dirigit a altres localitats (golf de Biscaia?) a veure si tenim sort i llegeixen alguna de les anelles posades als polls de l'estany.

Entre les bones noticies esmentar també, desprès de la desaparició durant la primavera-estiu, durant el setembre s'han tornat a detectar mallerengues de bigotis a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Dins el grup dels passeriformes esmentar també que durant el setembre hi ha hagut un pas important de cueretes grogues i altres espècies que utilitzen el canyissar com ha joca durant la migració.


Màxims del mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulaire (Anas penelope) 1
Xarxet comú (Anas crecca) 19
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 781
Anec cuallarg (Anas acuta) 7
Ànec cullerot (Anas clypeata) 124
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 6
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 31
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 960
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 29
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus) 46
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 13
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 63
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 83
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 60
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 6
Xivita (Tringa ochropus) 15
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 2110
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michahellis) 38
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2


El cabussó emplomallat és una de les espècies que cria fins més tard observant-se encara adults amb polls durant el setembre. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Les fotges durant el setembre han recuperat timidament els seus efectius essent més freqüents a les zones d'exclusió dels peixos. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els ànecs destacar l'arribada d'espècies estrictament hivernals com el xiulaire (a l'esquerra de la foto). 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La joca dels esplugabous s'ha acostat als 1000 exemplars, que tot i que sovint es concentren als arbres morts acaben per dormir a la boba. 04/09/20103. (c) Joan Estrada Bonell

Un parell de capons reials entren a dormir a la joca dels esplugabous. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La cuereta groga és una espècie freqüent a la tardor a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb grups que al vespre s'ajoquen a dormir al canyissar de depuració. 16/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

Les campanyes d'anellament són de gran utilitat per detectar el pas de passeriformes de canyissar discrets com és el cas del boscaler pintat gros (Locustella naevia). 17/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

Durant el setembre s'ha detectat un increment del nombre de gavines vulgars, en bona part ocasionat per l'entrada d'ocells extrapirinencs com ho posa de manifest l'observació d'una gavina anellada com a poll el  2011 a Polònia (al centre de la foto). 17/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell