dissabte, 19 de desembre del 2015

Seguiments i estudis de la comunitat de mamífers a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana

Al següent enllaç us podeu descarregar l'article sobre els seguiments de la comunitat de mamífers de l'estany d'Ivars i Vila-sana publicat el 2015 per David Guixé i Fermi Sort a la revista Mascançà  del Centre de Recerques del Pla d'Urgell.

http://baclab.ctfc.cat/docs/15-Guix%C3%A9-Sort-181-196.pdf

dilluns, 7 de desembre del 2015

Resum del mes de novembre de 2015

Durant el novembre s'han consolidat els valors del mes anterior, ja relativament hivernals. Així ja s'ha superat els 500 ànecs cullerots i s'ha arribat als 150 xarxets i els ànecs més rars apareixen en petit nombre. Entre aquests cal destacar l'observació d'un parell de morells de plomall ànec prou rar. L'espècie que no acaba d'enlairar-se és el collverd, amb menys de 500 exemplars. Nombres especialment baixos per una espècie que bàsicament s'alimenta fora de l'estany.

La joca d'esplugabous ha desaparegut, possiblement mudada a l'interior de Mollerussa. En canvi la d'agrons blancs ja han arribat als 9 ocells, s'ha observat un ocell interessant com el bitó i els corbs marins s'acosten als 150 ocells, entre els que s'ajoquen més d'un miler de gralles (Corvus monedula). Les cigonyes que s'ajoquen a l'estany algun dia superen els 100 ocells i durant el novembre s'ha vist també regularment algunes grues, algunes de les quals podrien haver sojornat a l'estany.

La joca d'arpelles ja està a petar, amb una 50 d'ocells que es van concentrant al sector de la bova de cal Aragonés ja des e primera hora de la tarda.

Polles blaves i polles d'aigua es mantenen en la linina dels mesos anteriors. En canvi, la fotja desprès del miratge del setembre, sembla retorna a la crua realitat de l'estany sense senill (macròfits). Entre les limícoles només el becadell, amenitzat amb la regular presència d'algun becadell sord, presenta nombres dignés d'esmentar.

On si que es detecten canvis importants és en el cas de les gavines i gavians. En efecte, com sovint passa els darrers anys, al novembre s'ha tornat a veure regularment gavines menudes a l'estany d'Ivars i Vila-sana, havent esdevingut aquesta  a una de les localitats clàssiques de l'espècie en aquest període a Catalunya. La joca de les gavines vulgars després d'un parèntesi torna a acostar-se als 1500 ocells  i els gavians argentats sembla que han tornat del Cantàbric per passar l'hivern, amb més de 1000 exemplars. Amb ells de ben segur que sempre entren algunes espècies molt més rares a casa nostra. El fet però que normalment només es veuen aturats a l'aigua impedeix però moltes vegades identificar algunes da'questes espècies nòrdiques que en ocasions ens poden visitar més enllà de les dues subespècies de gavià fosc (Larus fuscus intermedius i Larus fuscus graellsii). En aquesta ocasió però el company Sergi Sales va aconseguir identificar també un gavià argentat de potes roses (Larus argentatus), que esdevé la primera cita coneguda d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana i també de la plana de Lleida.

Entre els passeriformes ja hi ha un bon nombre de repicatalons (Emberiza schoeniclus) i grassets de muntanya (Anthus spinoletta), entre els que es continua detectant alguna cotxa blava (Luscinia svecica), al costat de les ja totalment extemporànies darreres orenetes vulgars (Hirundo rustica). Entre les espècies a les que si que toca estar a l'hivern destacar encara el bon nombre de blauets i el fet que s'ha continuat detectant la mallerenga de bigotis.

Pel que fa als ocells no lligats als ambients aquàtics, la progressiva maduració del bosc de ribera del sector de cal Aragonés afavoreix l'observació d'ocells de tipus forestal. Així als picots garsers grossos o mallerengues cuallargues que cada vegada es detecten a més regularitat a l'estany aquest novembre s'hi ha sumat el bruel, el reietó i el raspinell. Una bona excusa per allargar una mica més la passejada i ampliar una mica més la llista d'espècies observades.

Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 161
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 450
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 557
Ànec griset (Anas strepera) 7
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 20
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 2
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 9
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 5
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 135
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 3
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 9
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 160
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 50
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 29
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 8
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell comú (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 6
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1420
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 40
Gavià argentat de potes grogues (Larus argentatus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 1140
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 8


Joca "negra" compartida entre corbs marins grossos i gralles. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Un agró blanc mira el pas d'un grup de mascles d'ànec collverd. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és una de les poques espècies, que tot i que en baix nombre, presenta una presencia força constant a l'estany al llarg de tot l'any. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Al capvespre els ànecs que han passat bona part del dia amagats entre la bova o les sisques (canyissar) s'escampen per l'estany. 25/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Coincidint amb la sortida dels ànecs, alguns milers d'estornells es preparen per passar la nit al canyissar. 25/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La gavina menuda, a la foto un adult, ha esdevingut un clàssic a la tardor a l'estany, essent possiblement la principal localitat per aquesta espècie a Catalunya. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo  & Joan Rodríguez Rosario

El becadell comú ha estat l'única limícola amb nombres evidents durant el mes de novembre a l'estany. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i haver estat una tardor molt fluixa pel que fa al pas de limícoles durant bona part del novembre s'ha pogut veure espècies com la gamba verda. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Un parell de morells de plomall passen per darrere dos mascles de collverd. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Grup de cigonyes ajocades al sector som del costat de cal Aragonés. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i que en petit nombre, la cotxa blava és fàcil d'observar als sectors amb fang propers al canyissar, on corre a amagar-se davant qualsevol perill. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Sobta encara veure alguna oreneta desorientada a finals de novembre quan ja ha fet algunes gelades importants. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Exemple de diversitat a l'estanh, xarxet amb cullerolt, corb marí gos, morell de cap-roig i cabussó emplomallat. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El repicatalons és possiblement el passeriforme que esdevé més abundant al novembre a l'estany. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário