dimecres, 27 d’abril del 2016

Taller d'Ornitlogia a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Els propers 7 i 8 de maig, amb motiu del dia mundial dels ocells migratoris, el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i EGRELL organitzen un Taller d'Ornitologia a l'estany. Per a inscriureus podeu clicar al següent enllaç 

dimarts, 5 d’abril del 2016

Resum del mes de març de 2016

A finals de febrer ja es va començar a detectar un petit moviment que indicava la proximitat del pas primaveral i fins i tot l'arribada d'algunes espècies estrictament estivals. Tot i l'anormalitat del mes de març, prou fred, aquesta tendència s'ha accentuat, sobretot els darrers dies de mes, observant-se ja de forma molt més evident l'inici de la migració prenupcial, l'arribada de les espècies estrictament estivals  i fins i tot la reproducció en les espècies més primerenques.

Entre els anàtids esmentar l'observació de fins a 10 espècies aquest mes de març. Al marge de xifres menguants a mida que avançava el mes de les espècies hivernals, com cullerots i xarxets, esmentar la presència d'espècies estrictament migrants com el xarrasclet i de potencials reproductors com el xibec o l'oca vulgar, que altres anys han niat a l'estany. Els cabussons emplomallats encara continuen en nombre baix a l'estany, segurament mentre no apareguin els alevins de peixos d'enguany, però ja estan moltes de les parelles en plena parada nupcial. El corb marí gros ha anat reduint el nombre d'ocells de la joca, fins pràcticament desaparèixer a finals de mes. Entre els ardeids al març s'ha solapat les espècies hivernals com l'agró blanc amb altres estivals com l'agró roig i el martinet de nit. A aquests s'ha de sumar el bitó, en pas, que alguns dies s'ha deixat veure a plaer. Destacar però que la joca d'esplugabous continua desapareguda. És possible que el mal estat dels arbres que eren utilitzats per dormir, cada vegada amb un menor nombre de branques, ajudi a aquest fet.

Entre les arpelles se solapa encara l'observació d'una part del contingent hivernal amb les parelles locals que ja estan immerses en ple període reproductor. 

Polla d'aigua, polla blava i fotja mantenen les xifres baixes dels darreres mesos. On si que es detecten canvis és en les limícoles, amb un pas tot i que numèricament poc marcat si evident en quant que s'ha passat de les tres espècies detectades el mes de febrer a les 13 del mes de març. En aquest grup esmentar la davallada de les bàsicament hivernals fredelugues i la seva substitució per les espècies presents en pas o estivals, com seria el cames llargues, amb vora un centenar d'exemplars a finals de mes. Entre les gavines i gavians ja s'han observat les primers gavines capnegres i encara fins a 2.300 gavines vulgars, que s'aturen a dormir a l'estany en el seu viatge de retorn cap a les àrees de cria. Els darrers dies també s'ha detectat el pas dels primers fumarells, tant negres com carablancs així com del primer curroc. El març també ha estat un mes de pas per les grues, amb fins 500 exemplars en un dia, tot i que un petit nombre ha utilitzat diversos dies l'estany com a joca.

Màxims del mes de març de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 12
Xarxet comú (Anas crecca) 57
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 94
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 312
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 5
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell de cap roig (Aythya ferina) 18
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 8
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 75
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 6
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 54
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 45
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 500
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 94
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 3
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 25
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 4
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 12
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 4
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 2300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 34
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 622
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

L'observació de grups de mascles de collverd indica que part de les femelles possiblement ja estiguin covant. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Durant el mes de març encara s'ha continuat observant a l'estany un grupet de morells de cap-roig. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El xarrasclet ha estat un migrant rar aquest març, amb un màxim de 5 ocells. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Bitó capturant una granota verda. 11/03/2016. (c) Jordi Casals & Ana Tuñon

 
El bitó ha estat una de les sorpreses d'aquest març. 12/03/2016. (c) Enric Morera

Durant el mes de març s'han observat els primers martinets de nit a l'estany. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Durant tot el març s'ha observat pas de grues per sobre l'estany d'Ivars i Vila-sana. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Alguns dies s'han ajocat petits grups de grues entre les cigonyes de l'estany. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Parella de cabussons emplomallats realitzant la parada nupcial. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup nombrós de cames llargues al sector de cal Aragonès. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Batallaire entre cames llargues. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les observacions interessants realitzades a l'estany el mes de març i ha la d'una arpella amb anella OR7, salvada al niu durant la sega el 2015 a Saidí (Osca) que va ingressar al centre de Vallcalent i va ser alliberat mitjançant hacking al Plans de Sió la mateixa primavera. Aquesta observació denota una plena recuperació i adaptació de l'ocell. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

A primers de març encara s'han continuat formant importants joques de gavina vulgar a l'estany. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El nombre de joves de gavià argentat i fosc (al centre de la foto) observats a l'estany aquest març ha estat encara destacable. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El 31 de març es va veure el primer curroc, migrant rar però regular a l'estany. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i el fred de molts dies de març, algunes espècies ja van força avançades pel que fa a la reproducció, com és el cas d'aquest mussol banyut amb ells polls ja força crescuts. 31/03/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Algunes espècies que passen l'hivern al canyissar, com el teixidor, al mes de març ja s'han començat a desplaçar cap al bosc de ribera, on construiran els seus característics nius en forma de bossa. 15/03/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario