dilluns, 22 de desembre del 2014

El bernat pescaire a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El bernat pescaire es un hivernant regular a la plana de Lleida i un reproductor local, amb algunes colònies importants a l'aiguabarreig del Segre-Cinca, embassament d'Utxesa, Sot del Fuster i embassament de Sant Llorenç de Montgai. A l'estany d'Ivars i Vila-sana sembla hauria intentat criar alguna parella el període 2012-2014 però amb un resultat incert. 

A l'estany el bernat pescaire és una espècie que es pot observar tot l'any, tot i que no de forma homogènia. En efecte, si analitzem les dades del gràfic 1 veiem que es produeix un mínim els mesos de maig i juny, en ple període reproductor, quan només quedarien a l'estany els pocs ocells que han intentat criar més algun ocell no reproductor.

Gràfica 1. Mitjana mensual de bernats pescaires a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2010-2014

A partir dels mesos de juliol es produeix un cert repunt que s'accentua durant el mes de setembre, per iniciar el descens durant els mesos de febrer i març. Per interpretar que passa en aquest període disposem d'algunes lectures de bernats pescaires anellats amb anelles de lectura a distància a les colònies de la plana de Lleida. Així, tenim el cas del bernat pescaire amb anella 5TL (vegeu la fotografia 1) que va se anellat com a poll el 06/04/2006 a l'embassament d'Utxesa (fet que ens indica que els adults devien fer la posta com a molt tard el mes de febrer). Aquest bernat, que només sabem on va néixer però no on està criant, ha estat observat a l'estany en 16 ocasions entre els anys 2007 i 2014 (gràfic 2). De les dades obtingudes es dedueix que apareix a l'estany un cop acabada la temporada de cria, amb un màxim d'observacions al període juliol-setembre i podria ser que a partir del mes d'octubre vagi a hivernar a alguna altra localitat. La dada del mes de gener podria correspondre a una dada de pas durant el retorn cap a la zona de cria en alguna de les colònies de la plana de Lleida.

Gràfic 2. Nombre d'observacions mensuals del bernat pescaire 5TL a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Bernat pescaire amb anella 5TL a l'estany el 22/09/2009. (c) Joan Estrada Bonell

Localitat de naixement del bernat pescaire 5TL en referència a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Un altre cas que ens aportaria unes dades semblants seria el del bernat pescaire amb anella F07 que va ser anellat com a poll a l'Illa dels Martinets, a la Granja d'Escarp-Mequinença, el 12/06/2008 i que amb posterioritat ha esta observat criant al Sot del Fuster, a Vilanova de la Barca, el 19/05/2012 i com a post-reproductor a l'estany (13/07/2011), en el que sembla un moviment de dispersió semblant al de l'ocell amb anella 5TL. 

Localitats de naixement i reproducció del bernat pescaire amb anella F07 en relació a l'estany d'Ivars i Vila-sana


D'on son doncs els ocells que es veuen entre setembre i març? Doncs molt possiblement es tracta d'ocells que ens visiten a l'hivern des del centre i nord d'Europa. En efecte, al nord d'Europa el bernat pescaire és una espècie de reproducció més tardana, d'aquí la presencia d'ocells fins el mes de març a l'estany, i l'arribada també  més tardana. En resum que a l'estany d'Ivars i Vila-sana, tot i ser el bernat pescaire una espècie present tot l'any, hi coincideixen diferents poblacions. En concret una petita població estival amb algun intent de cria a la que a partir del mes de juliol s'hi sumaria alguns ocells que han criat en altres colònies properes de la plana de Lleida. Aquest ocells podria molt ben ser que marxessin de l'estany a partir del mes d'octubre, coincidint amb l'arribada del flux de bernats pescaires nascuts al nord i centre d'Europa, que romandrien a l'estany fins al mes de març, quan ja fa dies que els bernats de les colònies de la plana de Lleida ja estan criant.

dimarts, 9 de desembre del 2014

Resum del mes de novembre de 2014

El mes de novembre ha estat encara un mes de transició a l'estany d'Ivars i Vila-sana, força semblant al mes anterior. En efecte, el nombre d'ànecs s'ha mantingut en uns nivells semblants (poc per sobre els miler d'ocells), amb l'única diferencia de l'increment dels xarxets i l'entrada d'un petit nombre de ànecs xiulaires. Si que es pot destacar la reducció del nombre de cabussons emplomallats, tot i que molt menys que anys anteriors, quan l'espècie era pràcticament absent a l'estany al mes de novembre, amb 36 ocells enguany enfront els 7 o 3 dels anys 2013 i 2012. Per contra, altres espècie com els corbs marins grossos i les fredelugues, tot i que sense assolir xifres plenament hivernals, si han incrementat els seus efectius. Un cas semblant es dóna amb les gavines i gavians, amb xifres que també es comencen a acostar a les hivernals. En aquest grup destacar la detecció a finals de novembre d'un grupet de 3 gavines menudes, en el que ve essent un fet regular a l'hivern a l'estany, tot i que no ens deixa de sorprendre atès que aquesta és una espècie que nidifica al Nord-Est d'Europa i que a l'hivern es comporta com un ocell marí que viu al mar lluny de terra ferma. Les limícoles, al marge de les fredelugues, han continuat presentant nombres baixos. Només són dignes d'esmentar els 12 becadells sords, xifra molt alta per una espècies força escassa a Catalunya. En el cas de les arpelles la joca que es forma a l'estany ja es de gran importància, amb 55 ocells a meitat de mes. 

Si que es digna d'esmentar aquest novembre a l'estany l'observació regular al sector de cal Aragonès de fins un parell de bitons, ardèid molt discret i escàs a Catalunya que ens visita molt de tard en tard a l'estany. Altres espècies singulars com la mallerenga de bigotis, detectada novament a partir de l'octubre, s'ha continuat observant de manera regular durant el més de novembre, amb un màxim de 11 ocells diferents. El fet que el mes de novembre ha estat encara un mes de transició es corrobora amb l'observació encara d'algunes espècies estivals com l'oreneta vulgar o la cuereta groga que se solapen amb els grups hivernals de repicatalons (Emberiza schoeniclus) i l'entrada dels primers lluers (Carduelis spinus).

Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie
11/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 10
Xarxet comú (Anas crecca) 180
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 590
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 400
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 132
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 2
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 280
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 55
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 34
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 4
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 12
Becadell comú (Gallinago gallinago) 40
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 37
Gavià argentat (Larus michahellis) 830
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 11


El bitó ha estat una de les espècies estrella observada aquest novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 26/11/2014. (c) Roger Sanmartí/Photologistics

El nombre de becadells sords observats aquest novembre a l'estany és molt alt en el context català, havent-se realitzat, a més, algunes captures per al seu anellament. 25/11/2014. (c) Sergi Sales Asensio. 

Contrariament a l'observat en anys anteriors el blauet ha esdevingut força regular la tardor de 2014. 26/11/2014. (c) Sergi Sales Asensio

La mallerenga de bigotis s'ha observat regularment a l'estany al llarg de tot el mes de novembre. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El corb marí gros és una de les espècies habituals als arbres secs, que utilitza com a joca, dels costat de Vila-sana. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava i els collverds son dues de les espècies que no acostumen a fallar en una visita a l'estany. 26/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès dels baixos nombres de l'octubre la gavina vulgara s'ha recuperat sensiblement fins superar el miler d'ocells. 27/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El canyissar i la bova, per les seves millors condicions tèrmiques, són utilitzats com a joca per un important nombre d'ocells, com en aquest cas els repicatalons. 27/11/2014. (c) Joan Estrada Bonell