divendres, 8 de desembre del 2017

Resum del mes de novembre de 2017

Tot i que a principis de novembre encara feia temperatures agradables, a mesura que ha anat avançant el mes les temperatures s'han anat normalitzant i ha arribat el fred. Malgrat tot, l'absència de boira ha permès gaudir de l'estany i observar la fauna ja plenament hivernal, amb una bona diversitat. En aquest context es destacable l'alt nombre d'espècies d'ànecs, que ha arribat a les 11, amb dades tant destacables com els 11 morells de plomall, els 23 morells de cap roig i els 9 xibecs, cosa que obliga a tirar molt temps enrere per trobar uns nombres semblants d'ànecs capbussadors. De fet, mai no s'havia registrat un nombre tant alt de morells de plomall a l'estany. Entre els ànecs de superfície són interessants els 4 ànecs xiuladors, espècie que com altres anàtids herbívors, com l'oca vulgar, cada vegada sembla quedar-se a hivernar més al nord. Ànecs poc habituals a l'estany en ple hivern són també l'ànec cuallarg i l'ànec blanc. Numèricament l'única espècie destacable és el cullerot, que amb els seus 460 exemplars es comença a acostar als màxims hivernals d'aquests darrers anys.

Els cabussons emplomallats han reduït el seu nombre a la mínima expressió. Així, tot i el màxim de 5 ocells, la major part dels dies no han reportat més enllà de l'observació d'1 o 2 exemplars. Entre els cabussons esmentar també la presència d'un cabussó collnegre tot el mes. Els cabussets, com ja fa força temps, no aconsegueixen mai arribar als dos dígits. El corb marí gros ha continuat la seva progressió dels darrers mesos, fins arribar als 136 ocells a la joca. Ara tenen però menys disputes amb els esplugabous, doncs el nombre d'exemplars que s'ajoquen a l'estany cap dia ha superar les poques desenes. Les que si que mantenen una gran joca són les gralles (Corvus monedula), que continuen superant clarament el miler d'ocells.

Entre les espècies no habituals destacar l'observació d'algunes espècies de migració tardana, com una cigonya negra o nombroses grues, que han anat passant al llarg de tot el mes. Les cigonyes vulgars han mantingut la totalitat de parelles defensant els nius enfront les cigonyes forasteres que a l'hivern volten per la zona atretes per l'abocador comarcal de Castellnou de Seana.

Els alts nivells d'aigua que ha mantingut l'estany durant el novembre ha limitat notablement el nombre de limícoles, fins al punt que només s'ha observat un becadell sord i un màxim de 15 becadells comuns. Alguns dies s'han detectat importants nombres de fredelugues volant de forma continuada per sobre l'estany, sense trobar però on aturar-se. Els que tornen a incrementar notablement els seus efectius, sense arribar però als màxims, són la gavina vulgar i el gavià argentat. Entre les gavines, continua sorprenent-mos la gavina menuda, que un mes més torna a estar present a l'estany.

Pel que fa a fotges, polles d'aigua, polles blaves i rasclons els efectius s'han mantingut dins les magnituds dels darrers mesos. En el cas de la fotja, tot i que puntualment ha arribat als 40 ocells la major part dels dies no ha superat la vintena d'exemplars

Les arpelles mantenen la seva important joca hivernal, amb un mínim de 46 ocells contats. A l'arpella s'hi sumen 9 espècies més de rapinyaires, possiblement atretes pel bon nombre de conills i ocells que romanen a la zona. Així al mes de novembre, al marge de l'esmentada arpella, s'ha detectat a l'estany  arpella pàl·lida (Circus cyaneus), aligot comú (Buteo buteo),  àguila calçada (Aquila pennata), astor (Accipiter gentilis), esparver (Accipiter nisus), milà reial (Milvus milvus), xoriguer comú (Faclo tinnunculus), falcó pelegrí (Falco peregrinus) i esmerla (Falco columbarius).

A diferència del mes d'octubre, al novembre no s'ha tornat a detectar la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus). Si però, com a continuació del detectat el mes anterior, S'ha continuat detectant fringíl·lids no sempre presents a l'hivern a l'estany com el lluer (Carduelis spinus), el durbec (Coccothraustes coccothraustes), el pinsà mec (Fringilla montifringilla) o el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), espècie fins ara mai detectada a l'estany de la qual es va observar un exemplar el 18/10/2017 (Victor Sanz Sánchez/ornitho.com). El pinsà borroner és una espècie pròpia dels boscos caducifolis de la Catalunya humida que a l'hivern de tant en tant baixa fins a la plana, on es refugia al bosc de ribera.

Finalment s'han deixat veure de forma aïllada els darrers passeriformes estivals, entre els que cal destacar una darrera observació d'oreneta vulgar (Hirundo rustica) i de boscar-la de canyar (Acrocephalus scirpaceus). La manca de boira, que afavoria encara llargues estones de sol ha permès encara l'observació d'algunes papallones, com la blanqueta de la col (Pieris rapae) i la bruna boscana (Parage aegeria).


Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
El mes de novembre ha ofert una bona representació d'ànecs a l'estany, al marge del sempre present ànec collverd, com la parella de la foto. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell


Parella d'ànecs grisets, espècie sempre present en baix nombre a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

l'ànec cuallarg és una espècie que només s'acostuma a veure en petit nombre en migració. Per això sobta la seva presencia encara al mes de novembre. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Com ja ve essent habitual, el cullerot ha estat l'ànec més abundant a l'estany durant el mes de novembre. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de xarxets a l'estany fluctua molt entre hiverns. De moment les xifres encara són baixes però cal esperar que continuïn pujant una mica més. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'ànec xiulaire s'ha rarificat notablement aquests darrers anys a la conca mediterrània. Es per això que la seva observació a l'estany no deixa de ser un fet significat. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Aquest novembre ha ofert bons nombres d'ànecs capbussadors si tenim en compte la tònica dels darrers temps. Parella de morells de cap roig. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El xibec ha estat un altre dels ànecs capbussadors presents aquest mes a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

 
El morell de plomall, amb fins 11 exemplars, aquest mes ha batut el rècord d'exemplars observats a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cabussons emplomallats s'ha reduït al llarg del mes fins a només 1-2 ocells. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La major part de dies les fotges no han superat la vintena d'ocells a tot l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava desprès d'uns anys que semblava s'havia reduït el nombre de parelles ha tornat a recolonitzar tot el perímetre de l'estany.  03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les parelles de cigonyes que enguany han criat a l'estany continuen regentant el niu tot l'any i utilitzant-lo per passar-hi la nit. 22/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Agró blanc entrant a dormir al canyissar. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Grup de fredelugues volant per sobre l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Els gavians estan ja tornant a l'estany de forma important, fins haver assolit ja els 610 exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

A diferència del mes anterior la gavina vulgar ha recuperat notablement els efectius hivernants a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles el novembre han mantingut a l'estany la joca formada per algunes desenes d'exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

Juntament amb l'arpella, l'aligot és l'altra de les espècies que cria a la zona i que podem veure tot l'any a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El milà reial és una espècie hivernal a l'estany del que a vegades es fàcil veure'n fins 4 o 5 exemplars de cop. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'àguila calçada cada vegada és més regular a l'hivern a l'estany, tal com passa també en altres zones humides. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El conill (Oryctolagus cuniculus) és una de les preses més importants dels rapinyaires presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les llargues estones de sol encara han permès l'activitat d'algunes papallones com aquesta bruna boscana. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La blanqueta de la col és una de les papallones actives durant un període més llarg de l'any. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El pinsà borroner. Nova espècie per a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Aquesta tardor ha aportat l'observació a l'estany de dues espècies noves. En efecte, desprès de l'observació l'octubre passat d'un repicatalons petit, aquest novembre ens ha regalat l'observació d'un pinsà borroner. En concret, el 18/10/2017 en Víctor Sanz Sánchez va detectar un mascle de pinsà borroner al bosquet de ribera.

Mascle de pinsà borroner a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 18/11/2017. (c) Víctor Sanz Sánchez

Aquesta és una espècie característica de boscos caducifolis i boscos mixtos (sobretot fagedes i fagedes-avetoses o fagedes-pinedes de pi roig) que cria sobretot al centre i nord d'Europa i hiverna en petit nombre al sud del continent. A Catalunya és un reproductor regular a les comarques pirinenques i a la serralada Transversal, localitats on és bàsicament sedentària tot i que alguns ocells poden presentar un cert nomadisme hivernal. Llavors alguns exemplars arriben de forma molt escadussera a la plana de Lleida seguin els bosquets de ribera, com és el cas del pinsà borroner detectat a l'estany.