diumenge, 18 de febrer del 2024

Informe dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2023

Ja està disponible l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana de l'any 2023. En ell s'hi pot trobar les dades per mes de cada una de les espècies aquàtiques així com l'evolució de cada una de les espècies des de la recuperació de l'estany. També s'analitza la població reproductora i població hivernant així com la seva evolució al llarg dels anys i la importància de l'estany per als ocells aquàtics hivernats dins el conjunt de la plana de Lleida.

L'informe es pot descarregar al següent enllaç

Seguiment de l'avifauna de l'Estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2023


dimarts, 9 de gener del 2024

Els depredadors de nius de l'estany d'Ivars i Vila-sana

La primavera de 2022 es va realitzar un estudi  a l'estany d'Ivars i Vila-sana amb nius artificials per conèixer quins són els principals depredadors de nius d'ocells aquàtics d'aquest espai. Entre les qüestions que es volia intentar resoldre era si es podia esbrinar la causa de la desaparició de la colònia de gavina riallera i gavina capnegra que nidificava a l'illa principal, i que se en ocasions s'havia atribuït a la depredació per par de rates o de visó americà. També es volia veure la importància que podia tenir el senglar com a predador de nius a l'estany, atès que aquesta espècie pot tenir impactes molt negatius sobre algunes espècies

Per donar resposta a aquestes preguntes, entre el 30/3/2022 i el 27/4/2022 es van construir a l'estany una quinzena de nius que simulaven ser d'ocells aquàtics en emplaçaments diferents i amb tipologies diferents (tipus ànec amb ous de gallina, tipus limícola amb ous de guatlla i tipus ràl·lid amb ous de guatlla). Cada un dels nius estava monitoritzat per una càmera de fototrampeig per tal de controlar les espècies que visitaven el niu i quines d'elles el depredaven.

Les principals conclusions són que:

Els estudis amb nius artificials, en aquest cas amb ous de gallina i guatlla,  provoquen un biaix molt important essent de ben segur infradepredats per mamífers i sobredepredats per ocells.

La garsa possiblement és el principals depredadors de nius a l'estany. 

Els mamífers no sembla que tinguin un impacte molt gran sobre el gruix de les espècies que crien a l'estany

Les rates no sembla que tinguin capacitat de depredar nius amb ous d'una certa mida

No sembla que la causa de la desaparició de la colònia de gavina riallera i gavina capnegra de l'estany hagués estat produïda per depredació per part de rata ni de visó americà sinó amb tota seguretat va desaparèixer per desplaçament pel gavià, segurament més agressiu que no pas pròpiament depredador. 

En el següent enllaç es pot descarregar l'informe complet

https://www.researchgate.net/publication/377230483_Estudi_de_la_depredacio_de_nius_d'ocells_aquatics_a_l'estany_d'Ivars_i_Vila-sana_a_partir_de_nius_artificials


dilluns, 5 de juny del 2023

Resum dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana de l'any 2022

Finalment ja s'ha publicat el resum amb totes les dades del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana de l'any 2022. En ell es llisten els màxims mensuals de cada una de les espècies aquàtiques i es comparen les dades del 2022 amb les de tot el període des que va iniciar-se la recuperació, l'any 2005. Així mateix, és fa un petit anàlisis de l'evolució de cada un dels grups al llarg dels anys i dins del 2022.

L'informe complet es pot descarregar al següent enllaç

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-san. Any 2022

divendres, 17 de juny del 2022

10 anys del blog de la fauna de l’estany; nou replantejament

 Amb el resum del mes de maig s’han complert 10 anys del blog de la fauna de l’estany, iniciat el llunyà juny de 2012. Durant aquests 10 anys ininterromputs s’han publicat 225 entrades, una part molt important de les quals han estat resums mensuals dels ocells de l’estany. Només durant el fort de la pandèmia del COVID, la primavera de 2020,  es van reduir els resums mensuals però ni en aquest moment es van arribar a suspendre del tot.

Passats aquests 10 anys pensem però que és moment de replantejar el blog, doncs creiem que no té sentit continuar publicant resums mensuals que perden la major part del seu sentit poc desprès de la seva publicació i queden diluïts enmig d’una maranya de desenes i desenes d’altres resums.  Es per aquesta raó que a partir d’ara només es realitzaran entrades puntuals de temes relacionats amb la fauna de l’estany que puguin tenir un interès especial i que, precisament per aquest fet, tinguin capacitat de transcendir. En cap cas però hi haurà cap tipus de periodicitat ni estructura establerta i la publicació o no d’una nova entrada estarà circumscrita exclusivament  a disposar d’informació que es consideri pot ser novedosa.

Estem convençuts però que aquesta nova etapa serà tant o més profitosa que l’anterior i esperem continuar comptant amb la vostra lectura.

Resum del mes de maig de 2022

Al maig encara hi ha les darreres cues d’ocells en migració però bona part de les espècies dels medis aquàtics ja estan en ple procés reproductor, algunes fins i tot ja amb la reproducció molt avançada. És un mes una mica ensopit, doncs el nombre d’ocells presents s’ha reduït de forma notòria i ja no es detecta ni rastre dels ànecs estrictament hivernals. Entre aquests, observat un únic cullerot, espècie que ocasionalment pot criar a l’estany. Les especies reproductores com el collverd han reduït també notablement els seus efectius, amb un màxim de 250 exemplars, limitant-se bàsicament als efectius reproductors. El xibec també ha reduït els seu nombre, passant del 25 exemplars del febrer als 8 del mes de maig, moment en que amb tota probabilitat els ocells reproductors estan escampats criant pels pantanets que envolten l’estany. Continua l’oca solitària desprès d’haver estat acompanyada per un segon exemplar a l’hivern. El menor nombre de xibecs i morells cap-roig respecte al mes de maig de 2021 podrien indicar que l’estany ha perdut part de la petita millora que havia assolit precisament el 2021 amb el buidat parcial. Una menor presència de macròfits i la major terbolesa de l’aigua en podrien ser les causes. Tot fa pensar que, a falta de buidats parcials, la renovació de l’aigua que es realitza de forma habitual a l’estany és del tot insuficient per a reduir l’eutròfia acumulada.

Cabussets i cabussons, amb un màxim de 5 cabussets i 40 cabussons emplomallats, també han reduït una mica el nombre d’ocells detectats respecte el mes d’abril, situant-se també en nivells inferiors als del 2021. Encara un corb marí endarrerit.

En el cas dels ardeids, detectades totes les espècies habituals a l’estany. Entre les reproductores, observats martinet menut, bernat pescaire i agró roig. A aquestes cal sumar-hi el martinet de nit, del qual encara no s’ha pogut confirmar la reproducció, així com un parell d’agrons blancs, un martinet ros i 6 martinets blancs. L’observació de fins 120 esplugabousposa de manifest que es torna a formar la joca postreproductora d’aquesta espècie. També observats un parell de capons reials, amb una presencia reduïda però constant entre els mesos de març i maig. Totes les parelles de cigonyes locals ja tenen polls, alguns molt crescuts.

Rasclons, polles d’aigua i polles blaves mantenen les xifres baixes dels darrers temps. La fotja, amb 73 ocells al març i encara 56 a l’abril ha reduït de forma important els seus efectius fins a un màxim de 20 exemplars el maig. Aquest fet, una mica en consonància amb l’observat amb els ànecs cabussadors com el xibec, fa pensar que els recursos disponibles a l’estany possiblement s’han reduït de forma significativa.

Com cal esperar, els nivells alts de l’estany i la manca de platges limita enormement el nombre de limícoles. Així, només s’ha observat un parell de camallargues i uns pocs exemplars de diferents espècies de les gambes. En el cas de les gavines, observat un pic de 200 rialleres, possiblement per la presència d’ocells que han fracassat en altres localitats, i fins a 500 gavians a la joca, una part important dels quals ocells no reproductors. Potser el més destacat ha estat l’observació d’un curroc, un xatrac comú i un xatrac menut, tots ells espècies escasses en migració a l’estany, sobretot els dos xatracs que no es veuen la major part dels anys. Amb els anteriors, observats fins a 10 fumarell carablancs, 20 fumarells comuns i 2 fumarells alabancs, aquest darrer tot i que pràcticament anual forçà més inusual.

Censades 12 arpelles, totes elles de la població que cria a l’estany.

Els moixons hivernants han acabat de desaparèixer, encara però alguns passeriformes en pas. Boscarles de canyar i balquers estan en ple període reproductor. El parell de boscalers comuns detectats tant poden respondre a ocells en migració com a possibles reproductors. Caldrà seguir amb atenció la possible reproducció d’aquesta espècie.

Màxims, per espècie, detectats al mes de maig de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 5/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 250

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 1

Ànec griset (Anas strepera)

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 8

Morell cap-roig (Aythya ferina) 1

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 120

Martinet blanc (Egretta garzetta) 6

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 7

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 40

Capó reial (Plegadis falcinellus) 2

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 12

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5

Fotja (Fulica atra) 20

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 2

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus)

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago)

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Polit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 2

Xivitona (Actitis hypoleucos) 5

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 200

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 5

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 500

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica) 1

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo) 1

Xatrac menut (Sternula albifrons) 1

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 10

Fumarell negre (Chlidonias niger) 20

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides) 2

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 17

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 10

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Tot i reduir de forma molt important els efectius respecte a l'hivern, el collverd és l'ànec mes abundant a l'estany. El fet que les femelles estiguin totes covant o tenint cura dels polls fa que el més usual sigui observar els mascles, encara en plomatge nupcial. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

Al mes de maig són freqüents les llocades d'ànec collverd sota l'atenta vigilància de la mare. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El cabussó emplomallat és de totes les espècies presents a l'estany la que té una parada nupcial més espectacular amb mascle i femella engalanats dansant un davant de l'altre. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Malgrat ser una espècie piscívora, els crancs de riu americans (Procambarus clarkii) són també una presa molt important per al cabussó emplomallat. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de fotges presents a l'estany el mes de maig s'ha reduït de forma sensible respecte el mes anterior. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El martinet de nit (en aquest cas 2 adults) és una de les poques espècies de presencia regular durant el període reproductor a l'estany de la qual encara no s'ha pogut comprovar la reproducció. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el mes de maig poc a poc es va consolidant la joca postreproductora dels esplugabous a l'estany, en aquest cas acompanyats per un capó reial. La caiguda dels arbres morts de davant de l'aguait de Vila-sana ha desplaçat la joca cap als arbres que van naixent a les illes. 31/5/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les cigonyes són de les espècies a les que és més fàcil comprovar la reproducció als nombrosos nius que envolten l'estany. A primers de mes, tot i que encara petits, els polls ja començaven a ser actius. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

La xivitona, és l'única limícola que s'ha observat amb una certa regularitat a l'estany. El fet de no necessitar platges lliures de vegetació hi ajuda. 7/5/2022. (c) Enric Carrera Gallissa

El gavià, en aquest cas un adult, és una de les espècies actualment més abundants a l'estany, on el 2022 hi han criat una 50a de parelles a les que se sumen alguns centenars  de joves i immadurs no reproductors. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

La major part dels gavians que crien a l'estany s'alimenten en conreus de les rodalies. Malgrat tot alguns ocells es poden allunyar algunes desenes de km en busca de menjar. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El fumarell carablanc és una espècie que actualment no cria a l'estany, tot i que s'hi veu regularment en migració durant els mesos d'abril i maig. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Les arpelles, com la majoria de les espècies es troben en ple període reproductor. En aquest cas un mascle (dalt) porta una presa a la femella que acaba de sortir del niu (a baix) i que agafarà en vol. 31/5/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'estany és un punt d'aigua important no només per a les espècies aquàtiques sinó també per molts ocells de les rodalies que hi van a abeurar. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El mes de maig és el mes per excel·lència en el que crien la majoria de les espècies de l'estany, tant dels que ho fan pròpiament al canyissar com els que ho fan als arbres i bultres que l'envolten. En aquest cas un mascle de rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) cantant. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

La intensificació agrícola comporta la desaparició de moltes espècies. Un grup que s'ha fet molt rar al Pla d'Urgell és el de les cuques de llum. El manteniment de marges entorn de l'estany és clau per a la seva preservació a la comarca. Larva de cuca de llum mediterrània (Nycotphilia reichii). 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

divendres, 13 de maig del 2022

Resum del mes d'abril de 2022


Amb l’arribada de l’abril, el gruix de les espècies residents a l’estany ja estan en plena època de cria. De fet, ja es detecten els primers polls d’algunes espècies, entre les que cal destacar el gavià argentat, l’ànec collverd o el bernat pescaire. Paral·lelament, a l’abril és quan arriba el fort de les espècies estrictament estivals, també es produeix el pas de les que van des de les seves àrees d’hivernada africanes cap a les seves àrees de cria del centre i nord d’Europa i finalment acaben per marxar els darrers exemplars que han passat l’hivern a l ‘estany.

Aquest darrer fet és molt evident en el cas dels ànecs. En efecte, malgrat que el collverd nidifiqui a l’estany una part important dels exemplars que hi trobem a l’hivern crien en altres localitats. És per això que és passa dels aproximadament 500 exemplars que encara s’observaven a primers d’abril a poc més de 40 a finals de mes, tots ja ocells reproductors. Casos semblants són els de l’ànec cullerot, que passa dels encara 60 ocells a principis de mes a no més de 3 a finals del mateix. El gruix dels xarxets ja va però marxar abans, doncs ja no quedava més que una dotzena d’exemplars a primers de mes. Continuant amb els ànecs, a l’abril s’observa encara un parell d’ànecs cuallargs, 3 xarrasclets i 3 ànecs blancs. De ben segur tots ocells en migració. Continua això si l’oca solitària, altra vegada sense parella, i la femella d’ànec mandarí, d’aparició discontinua a l’estany. Entre els ànecs capbussadors, observades diverses parelles de xibec fent parada nupcial, amb fins 12 exemplars, i encara algun morell cap-roig i morell de plomall. El fet més destacat en aquest grup és però l’observació d’un mascle i una femella de morell xocolater, que en el cas del mascle ja era present el mes anterior. Aquest és un ànec força amenaçat a Europa occidental i que és un reproductor esporàdic a la península Ibèrica i que visita l’estany de forma molt escadussera.

Anant als cabussons, el cabussó emplomallat va incrementant de forma significativa els efectius, fins arribar a un pic de 55 exemplars. Molts dels ocells detectats ja estan aparellats, observant-se molt sovint les vistoses parades nupcials i fins i tot alguns ja tenen niu. En el cas del cabusset el nombre d’exemplars es manté més aviat baix, amb un màxim de 10 individus.

Les fotges, tal com hem vist amb els ànecs, tenen una tendència a la reducció dels efectius a mesura que avança el mes. Val a dir, però, que encara s’ha observat fins a 56 exemplars a primers de mes, cosa que ens fa pensar que el nombre de parelles enguany pot mantenir-se una mica a l’alça.  Per contra, nombres molt baixos de polla blava i polla d’aigua. Al marge de no veure-les tampoc se les sent esbatussar-se amagades dins de la bova. Com sempre, nombres baixos de rascló, tot i ser conscients que l’espècie és una mica més abundant. Com a cosa més destacada en aquest grup esmentar l’observació d’una polla pintada, rara en migració.

Un altre cas semblant a l’observat amb els ànecs és el del corb marí gros, que va passar dels 40 exemplars de primers de mes a només 4 els darrers dies.

Pel que fa als ardeids, els esplugabous han tornat a formar una petita joca a l’estany de fins unes poques desenes d’ocells. El martinet blanc acostuma a presentar-se de forma solitària, i només en un cas va arribar als 5 ocells junts. Encara fins 2 agrons blancs a la joca hivernal. Entre les espècies que tampoc crien a l’estany, esmentar la presència regular del martinet de nit i l’observació d’un martinet ros. Per contra, els bernats pescaires ja estan en ple període reproductor i els agrons rojos també van per feina, i tan aviat com arriben comencen les tasques reproductores.

Entre la resta de grans camallargs esmentar l’observació regular de fins 8 capons reials. També un mínim de 3 grues dormen a l’illa principal el dia 2 d’abril. Finalment, en el cas de les cigonyes totes les parelles de l’àrea estan ja covant o amb els polls molt petits. Segurament però un estoc d’ocells no reproductors es mouen per la zona, doncs s’han arribat a comptar fins a 44 ocells.

La manca de sectors favorables ha comportat, com el mes anterior, un pas molt petit de limícoles. Malgrat tot, sempre hi ha algun exemplar o altre que aprofita algun racó per aturar-se a descansar. Entre total, s’ha detectat fins 10 espècies diferents, sempre en molt petit nombre, quan no en forma d’exemplars solitaris.  Entre les espècies observades esmentar la camallarga, la fredeluga, el corriol gros, el becadell, el polit, la gamba roja, la xivita, la valona i la xivitona.

Les gavines han anat acabat per desaparèixer de l’estany, i amb elles alguna gavina capnegra que s’hi havia associat. Encara observat algun gavià fosc. Per contra, presència d’uns 200 gavians que bàsicament formen part de la població reproductora. Presencia regular dels dos fumarells, amb puntes força altes de fins a 48 individus en el cas del fumarell carablanc i 22 exemplars en el cas del fumarell negre.

Les arpelles han anat de baixa.  Encara s’han censat però 22 exemplars, potser ja totes ocells de la població reproductora, doncs és constant l’observació de vols nupcials i de comportaments reproductors.

Ja pràcticament no s’observen moixons hivernants, amb els darrers repicatalons observats els primers dies de mes. Per contra, però,  ja hi ha una presencia molt important dels passeriformes reproductors, amb un mínim de 20 boscarles de canyar i 7 balquers cantant. Com a fet més significatiu destacar l’observació d’una parells de mallerengues de bigotis. Esperem que tinguin a be quedar-se un any més a la zona.

Màxims, per espècie, detectats el mes d'abril de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 4/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 12

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 498

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 63

Ànec griset (Anas strepera) 1

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 3

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 12

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca) 2

Morell de plomall (Aythya fuligula) 1

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 49

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 50

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14

Agró roig (Ardea purpurea) 8

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 44

Capó reial (Plegadis falcinellus) 8

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 22

Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 2

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3

Fotja (Fulica atra) 56

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 3

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 8

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 15

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 2

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 5

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Polit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 10

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 2

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 20

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 48

Fumarell negre (Chlidonias niger) 22

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 7

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Aquest abril han romàs diversos dies a l'estany un parell de morells xocolaters. En aquestes fotos la femella. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A l'abril encara s'ha deixat veure algun agró blanc a la joca nocturna. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Totes les parells de cigonya que crien a l'entorn de l'estany es troben en ple període reproductor. 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència a l'observat en el cas de bona part del ànecs, que han marxat cap a les zones de cria, en el cas dels cabussons emplomallats s'ha observat una important entrada d'exemplars. A l'abril és molt corrent veure les parelles fent la parada nupcial (a dalt) i fins i tot algunes parelles ja amb els seus nius flotants (a baix). 8/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les parelles d'arpella que nidifiquen a l'estany ja estan embrancades amb les tasques reproductores i és molt freqüent veure els mascles fent vols territorials (a dalt i al mig) i aports de menjar del mascle a la femella, a la que li transfereix la presa en vol (a baix). 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns espècies com els fumarell actualment només es troben en migració a l'estany. A dalt grup de fumarells carablancs i un fumarell negre sobrevolant l'estany en busca d'insectes a la superfície de l'aigua. A baix fumarell carablanc en plomatge nupcial. 26/4/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

dimarts, 10 de maig del 2022

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2021.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2021. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies aquàtiques, tant reproductores com hivernants o de pas des que es va iniciar la recuperació d'aquest estany el 2005.

Com a fets rellevants destacar que el buidat parcial realitzat la tardor hivern de 2020-2021  ha tingut un impacte significatiu sobre les limícoles migratòries, doncs les platges temporals creades han ofert llocs on sedimentar-se, amb un elevat nombre d'espècies i individus. Per contra, l'impacte sembla haver estat una mica més moderat pel que fa a les espècies reproductores, amb només petits increments de fotja, xibec i ànec collverd malgrat haver-se incrementat de forma important els macròfits.

Caldrà continuar estudiant els seus efectes en aquests propers anys i veure si una major recurrència dels buidats pot ser més beneficiosa.

dimecres, 20 d’abril del 2022

Resum del mes de març de 2022

El març és un mes de forts canvis. Així, mentre que els primers dies encara es respira un cert ambient hivernal, amb nombres encara apreciables d’espècies només presents al període més fred, a mesura que avança el mes es capgira la situació i el seu nombre comença a reduir-se ràpidament. Paral·lelament, comencen a arribar els ocells que només estaran a l’estiu entre nosaltres, ocells que se solapen amb les que només ens visiten durant la migració. Aquest fet comporta un increment del nombre d’espècies aquàtiques detectades a l’estany, passant-se de les 37 espècies del febrer a les 48 del març.

Així, a primers de mes encara hi havia nombres significatius d’ànecs hivernals, com els 70 xarxets, els 612 collverds i els 120 cullerots. El seu nombre, però, es va reduir substancialment a mesura que passaven els dies. Solapant-se amb els ànecs que marxen trobem els xarrasclets, ànec que hiverna a l’Àfrica tropical i que només present a l’estany en migració, amb fins 30 exemplars en un mateix dia.  Encara, també, alguns ànecs cuallargs i grisets, 3 ànecs blancs i l’oca, que s’ha tornat a quedar solitària.

En el cas dels ànecs cabussadors, els morells de plomall, presents encara els primers dies de març, van ràpidament desaparèixer per complet. Per contra, ànecs com el xibec i el morell cap-roig, que poden criar a la zona, mantenen una certa presència. De fet, la gran majoria dels xibecs vistos al març estaven aparellats i sovint amb comportament nupcial. Com a fet més destacable comentar l’observació d’un morell xocolater, ànec força rar en migració.

Contràriament a l’observat en el cas de la majoria dels ànecs, el cabussó emplomallat ha anat incrementant el seu nombre a l’estany a mesura que passaven els dies, fins arribar a la trentena d’exemplars. El cabusset, amb fluctuacions, es manté però per sota la desena d’ocells. La bona noticia la donen les fotges, que continuen mantenint un nombre significatiu en comparació als darrers anys, amb un màxim de 73 exemplars. Polles d’aigua i polles blaves es mantenen a la banda baixa

Talment com passava amb els ànecs, la joca de corb marí va de baixa, malgrat haver-hi contat encara més de quaranta exemplars. En el cas dels ardeids, els esplugabous apareixen de forma irregular. Un fet semblant passa amb el martinet blanc. Encara però alguns agrons blancs hivernants a la joca. Per contra, els bernats pescaires, presents tot l’any, ja han construït els nius i estan covant. També s’ha detectat ja l’arribada dels primers agrons rojos i martinets de nit. Alguns dies presència de fins 5 capons reials i d’un becplaner. En el cas de les cigonyes, totes les parelles velles ja estan covant. Entre les espècies típicament migrants a l’estany destacar el pas encara de grues.

Pas molt petit de limícoles, sense llocs favorables on aturar-se. Com a fet més destacable, esmentar un grup de 105 camallargues aturats en un sector amb aigües somes, generat per una illa submergida en la que hi cabien pocs ocells més. La resta de limícoles detectades totes ho han estat en nombres molt reduïts.

Les gavines han anat clarament a la baixa, coincidint amb el desplaçament cap a les colònies de cria. De totes maneres, encara xifres significatives de gavina riallera, amb un màxim de 684 exemplars, una bona part ja amb plomatge d’estiu malgrat actualment ja no criïn a l’estany. Associades a les rialleres en pas fins a 2 gavines capnegres. En el cas dels gavians, el nombre d’exemplars s’ha reduït menys que en el cas de les gavines, amb 564 exemplars contats. La menor reducció de ben segur té a veure amb el fet que a l’estany hi crien algunes desenes de parelles. Presència també d’una cinquantena de gavians foscos i 1 gavià caspi, espècie difícil de diferenciar del nostre gavià argentat i que es deixa veure molt de tard en tard a l’estany.

Encara un màxim de 45 arpelles. De ben segur que algunes encara marxaran cap a les seves zones de cria. Ja s’observa però diverses de les parelles reproductores fent els primers vols nupcials.

A diferència del mes de març ja s’han observat amb una certa regularitat orenetes (Hirundo rústica)  i orenetes de ribera (Riparia riparia), així com el pas de les primeres boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Encara però presència dels darrers hivernants, com el repicatalons, el pinsà (Fringilla coelebs) o el pardal de bardissa (Prunella modularis) entre altres. També detectat un blauet. Per contra, al mes de març s’ha produït cap observació de boscarla mostatxuda ni de mallerenga de bigotis. Al març tampoc han arribat encara les primeres boscarles de canyar ni el balquer.

Màxims, per espècie, detectats el mes de març de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 3/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 70

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 612

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 120

Ànec griset (Anas strepera) 6

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 30

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 11

Morell cap-roig (Aythya ferina) 12

Morell xocolater (Aythya nyroca) 1

Morell de plomall (Aythya fuligula) 17

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 43

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 21

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 6

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30

Agró roig (Ardea purpurea) 3

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 30

Capó reial (Plegadis falcinellus) 5

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus) 24

Arpella (Circus aeruginosus) 45

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 73

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 150

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 105

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius) 2

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 20

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 3

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 684

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 564

Gavià caspi (Larus cachinnans) 1

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia) 1

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El bernat pescaire és una espècie present tot l'any a l'estany. El fet de ser una espècie resident afavoreix que comenci la reproducció molt aviat. A la fotografia un adult amb el plomatge nupcial. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A finals de març ja s'han començat a detectar les primeres espècies estrictament estivals a l'estany, com és el cas de l'agró roig. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Altres espècies que a l'estany només es veuen a l'estiu són també els martinets de nit, en aquest un grup format exclusivament per adults.30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el març, observats encara grupets hivernals de fotges, amb fins una setantena d'exemplars. 16/3/2022. (c) Joan Estrada Bonell

Al marge dels grupets de fotges encara hivernals no era infreqüent observar ja persecucions territorials de les fotges. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els cabussons emplomallats han incrementat el seu nombre de forma ràpida durant el març a l'estany i ja s'observen les parelles totalment engalanades. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Bona part de les arpelles observades al març a l'estany ja formen part de la població reproductora. En aquest cas una parella. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una part de les gavines rialleres observades el març a l'estany ja presentaven un plomatge nupcial complet. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Enmig de les gavines rialleres, tant joves com adultes amb la punta de les ales negra, s'ha observat fins un parell de gavines capnegre, En aquest cas un adult, que es diferència de les rialleres per presentar la punta de l'ala extremadament blanca. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.