dimarts, 18 de juliol del 2017

Resum del mes de juny de 2017

El mes de juny acostuma a ser un mes tranquil a l'estany, sense pas migratori i encara amb algunes espècies criant, com els cabussons emplomallats que aprofiten els alevins de peixos nascuts enguany per alimentar els polls. Moltes de les espècies però ja estan finalitzant l'època de cria i la seva preocupació principal és la de recuperar forces i en molts cassos aprofitar per començar la muda de les plomes del cos i ales. A més, alguns dels ocells nascuts a l'estany inicien moviments de dispersió d'àmbit local. Aquests fets fan que l'avifauna de l'estany al mes de juny sigui més aviat escassa o en ocasions poc visible.

Val a dir a més que per circumstàncies diverses aquest mes de juny pràcticament no s'ha pogut prospectar l'estany pel que s'ha pogut recopilar ben poques dades, donant la impressió encara d'una major pobresa que la real.

Màxims del mes de juny de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Val a dir que degut a la manca de prospecció les dades estan clarament subestimades.
espècie 06/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 90
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 1
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 2
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 2
Fotja vulgar (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 50
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 120
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Al juny ja són nombroses les espècies que ja tenen polls esquerats, com és el cas del cabusset, amb un jove de l'any a la foto. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario
  
Algunes espècies com el cabussó emplomallat però encara tenen polls petits, en aquest cas transportats a l'esquena dels adults, aprofitant la disponibilitat de peixos joves de l'any. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Espècies com els ànecs ja han acabat la cria i aprofiten per a mudar, com és el cas del mascle de collverd de la foto, amb el plomatge eclipsat. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El moviment dels ocells que es comença a observar en aquest període queda reflectit amb l'observació d'espècies que no crien a l'estany, com és el cas d'aquest martinet blanc. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fins i tot espècies que crien força més lluny, com la xivita, en la que la migració de pujada dels darrers exemplars quasi be se solapa amb els primers ocells que retornen cap al sud, no s'han deixat de veure a l'estany. 29/06/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario