dilluns, 8 d’agost del 2016

Resum del mes de juliol de 2016

Sembla que pel fet d'estar en ple estiu no passa res però la realitat és que moltes espècies tan bon punt han acabat de criar ja han començat a moure's, a vegades amb desplaçaments no petits. Al mes de juny ja vam veure que el nombre de gavians argentats de l'estany es va disparar, coincidint amb el pas de molts dels ocells que han criat a la Mediterrània que es desplaçaven a mudar al golf de Biscaia. Ara al juliol el nombre de gavians argentats, tot i que encara alt, ha començat a disminuir. Per contra, es detecta una molt forta entrada de gavines vulgars, ja iniciada amb menys força al mes de juny. Així s'ha passat dels 20 ocells de màxim del mes de maig als 720 del mes de juny i els 4.300 del mes de juliol. Una part són gavines que han criat en altres punts de la depressió de l'Ebre (entre elles algunes que fins l'any passat van criar al mateix estany) que un cop acabada la cria es dispersen per diferents localitats de la zona. Hi ha però també una forta entrada d'ocells que han criat en altres localitats europees, a vegades situades a centenars o fins i tot alguns milers de km, que tot just acabada la cria ja es desplacen cap a les nostres contrades, per en alguns cassos posteriorment continuar el viatge cap a altres localitats del centre i sud de la Península. 

Entre les espècies que ja es van començar a veure el mes de juliol i que han continuat incrementant els seus efectius trobem també l'esplugabous, amb una joca que ja ha arribat al miler d'ocells, massa per a caber als arbres morts, cada vegada més plomats, del mig de l'estany. És per això que la joca es forma ja directament a la boba i així ja hi caben tots des d'un principi i s'estalvien les trifulgues per veure qui aconsegueix restar al seu posador sense ser expulsat per un altre nouvingut.

Entre altres espècies esmentar també l'aparició dels primers blauets i algunes limícoles com xivitones i gamba roja pintada, que ja comencen a baixar quan tot just les més endarrerides acabaven de pujar. Un cas semblant es dóna amb els becplaners, amb observacions regulars des del mes de maig. 

La resta d'espècies es mantenen en uns nivells semblants als del mes anterior, algunes d'elles encara enfrascades en ple període reproductor, com és el cas del cabussons emplomallats, però també algunes altres com la fotja (amb un bon èxit reproductor enguany) i fins i tot una parella de cigonya que ha mantingut encara un poll al niu tot el mes de juliol. De ben segur una posta de reposició realitzada atípicament tard. Altres espècies tenen feina ara a recuperar-se desprès del desgast de la reproducció i en molts casos aprofiten per renovar el plomatge (fer "la muda"). Aquest és per exemple el cas dels ànecs, amb els mascles eclipsats per passar el màxim desapercebuts possible durant un període gens fàcil, amb les condicions de vol minvades i un consum energètic important.

Màxims del mes de juliol de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 07/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 22
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 14
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 4
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 4300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 470
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El sector som del costat de cal Aragonès és el mes favorable per observar diferents espècies alimentant-se tant a primera com a darrera hora del dia. A la foto cigonyes, ànecs collverds i fotges vulgars. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de juliol es molt frequant veure els joves d'agró roig volant per sobre el canyissar en els seus primers viatges amunt i avall. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Moltes de les espècies un cop acabada la cria aprofiten per mudar el plomatge. Aquests és el cas dels ànecs collverd en els que tots els mascles, com el de la foto (reconeixible pel bec groc), ara presenten el plomatge eclipsat. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava, amb el seu espectacular plomatge, és una de les espècies que mai acostuma a fallar a les visites a l'estany, sobretot al sector de cal Aragonès. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La joca d'esplugabous de l'estany el mes de juliol ha incrementat el nombre d'ocells arribant fins al miler d'exemplars, fruit de l'entrada potser d'ocells transpirinencs, que s'ajoquen tots a la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre mig del esplugabous a vegades s'hi deteca ajocada alguna altra espècie, en aquest cas un martinet ros, que ha buscat refugi a la part baixa de la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Martinets blancs i martinets de nit no semblen barrejar-se gaire amb els esplugabous a l'estany i en aquest cas van una mica per lliure. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les carpes (Cyprinus carpio) continuen "pentinant" les zones somes, on la poca profunditat fa que els sobresurti tot el llom, de tal manera que no hi queda res per a les limícoles i altres ocells. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els rèptils, la sargantana (Podarcis liolepis) és de les poques espècies que es deixa observar amb una certa facilitat a l'estany. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell