divendres, 10 de juliol del 2015

Resum del mes de juny de 2015

El mes de juny és possiblement el mes més pobre pel que fa a nombre d'espècies, doncs només trobem les espècies reproductores. En efecte, la totalitat de les espècies ja han acabat la migració de primavera i no es detecta més que ocasionalment algun migrant endarrerit o ocell dispersiu. Així no s'ha detectat pràcticament cap limícola, que és el grup que aporta un major nombre d'espècies en migració. Esmentar només la presència encara dels darrers fumarells a primers de mes i de fins a 9 currocs, en el que ha estat un bon any per aquesta espècie. Un cas semblant és el dels becplaners, amb 3 ocells encara el 3 de juny. Alguns altres ocells dispersius no reproductors detectats aquest juny a l'estany són els primers xarxets o la petita pujada de la joca d'esplugabous que ha arribat als 162 ocells, la xifra més elevada en el que va d'any.

Mentre tant, els ocells locals estan finalitzant la reproducció, amb alguns cassos però com els cabussons emplomallats que encara l'allargaran un temps aprofitant el boom d'alevins de peixos nascuts aquesta primavera. Ara són els dies que veiem el polls de les cigonyes, agrons i arpelles realitzant els seus primers vols i algunes llocades d'ànec ja de mida adulta. Pel que fa a les gavines aquest ha estat un mal any, amb una colònia molt menor que els anys previs i un molt alt fracàs reproductor. Als que també no els sembla haver anat massa be les coses ha estat als cames llargues, que no han pogut tirar endavant les postes començades el mes anterior. Així s'ha passat del 38 ocells del maig a un màxim de 5 aquest juny.

Màxims del mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 4
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 214
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 58
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 11
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 162
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 21
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 3
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 7
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 5
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 332
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 157
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 9
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Els polls dels cinc nius de cigonya de l'estany ja comencen a volar a finals de mes. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Un cas semblant als de les cigonyes és el de les arpelles, amb els primers vols dels polls per sobre el canyissar. 20/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Per contra, els cabussons emplomallats encara tenen polls petits, doncs aprofiten els alevins de les llucioperques nascuts a la primavera per alimentar els polls. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Les gavines vulgars de l'estany durant el juny encara continuen presentant el seu plomatge nupcial. Malauradament l'èxit reproductor enguany ha estat molt baix. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant el juny, poc a poc ha anat incrementant el nombre d'esplugabous de la joca de resultes de l'entrada d'ocells dispersius d'altres localitats. 20/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Una de les espècies presents tot l'estiu de la qual encara no s'ha pogut comprovar mai la seva reproducció és el martinet de nit. A la fotografia dos ocells sortint al capvespre. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Vista aèria d'un niu d'agró roig amb polls ja grossos enmig del canyissar. 19/06/2015. (c) Lluís Brotons Alabau/CTFC

dimecres, 1 de juliol del 2015

Cria la llúdriga a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Des del 2013 s'havia anat observant llúdrigues o rastres d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana, que en algunes ocasions, fins i tot, s'havien deixat observar en prou bones condicions. L'arribada de la llúdriga a l'estany sens dubte té molt a veure amb el manteniment funcional del complex sèquia de l'estany-riu Corb, connector de gran importància ecològica que hem de fer un gran esforç per mantenir com a via de comunicació, doncs és el que permet el flux de la fauna entre el Segre i l'Estany. El manteniment d'aquesta funcionalitat és el que ha permès que la llúdriga s'hagi pogut instal·lar finalment a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En efecte, el passat dia 20 de juny es va observar una llúdriga adulta acompanyada d'un cadell a l'estany d'Ivars i Vila-sana, fet que evidencia l'arribada de més d'un exemplar i com a colofó la cria d'aquesta espècie a l'espai. 

No cal recordar que és imprescindible portar absolutament tots els gossos lligats a tot el perímetre de l'estany, fins i tot els més petits i dòcils, per evitar qualsevol tipus d'interacció amb les llúdrigues. Al marge de la prohibició de que els gossos vagin lliures en aquest espai, la seva presència genera inseguretat a les llúdrigues i pot impedir la seva definitiva implantació.