divendres, 21 de novembre del 2014

La mallerenga de bigotis visita novament l'estany d'Ivars i Vila-sana

La mallerenga de bigotis (Panurus birarmicus) és un ocell extremadament rar i amenaçat a Catalunya, on els darrers anys ha desaparegut de les principals zones humides del país, com el delta de l'Ebre o els Aiguamolls de l'Empordà, i no subsisteix més que una petita població reproductora al veí embassament d'Utxesa. A l'estany d'Ivars i Vila-sana hi va nidificar de forma excepcional el 2012. Des de llavors però no hi ha tornat a criar més i no ha estat més que un visitant hivernal irregular. El retorn aquest hivern d'uns quants exemplars que s'estan deixant veure amb una certa facilitat per l'estany d'Ivars i Vila-sana és, per tant, una bona noticia per l'estany i un reclam pels ornitòlegs que el visiten i obre l'esperança de si es poden tornar a quedar a criar la primavera vinent.

Mascle de mallerenga de bigotis alimentant-se de les llavors d'un "puro" de bova. 11/11/2014. (c) Anna Varea Polo

Mascle de mallerenga de bigotis alimentant-se de les llavors d'un "puro" de bova. 11/11/2014. (c) Anna Varea Polo
dilluns, 10 de novembre del 2014

Resum del mes d'octubre de 2014

Durant l'octubre hi ha hagut pocs canvis respecte al mes anterior. En efecte, les espècies i els seus nombres han estat semblants als del setembre. Entre les poques variacions destacar l'increment dels ànecs cullerots, que han passat del 140 del setembre als 470 de l'octubre, xifra ja plenament hivernal. Interessant és destacar els canvis pel que fa a les gavines. Així mentre que les gavines vulgars han reduït notablement el seu nombre (de 1600 a 200), possiblement perquè els ocells locals ja estan a les seves àrees d'hivernada i no s'ha establert una població plenament hivernal, en el cas dels gavians argentats a finals de mes s'ha produït una entrada molt important d'ocells, que possiblement han retornat de les seves àrees de muda al Cantàbric. Així s'ha passat del màxim de 33 gavians del mes de setembre i principis d'octubre als 450 de finals de mes. Pel que fa a les limícoles s'ha continuat mantenint nombres baixos, amb només alguns canvis entre espècies i un petit increment del nombre de becadells comuns. Entre els ocells estivals a l'estany s'ha continuat mantenint un bon nombre de cabussons emplomallats i entre els hivernals el corb marí gros ha incrementat sensiblement els seus efectius (75 ocells), tot i que mantenint nombre baixos comparats amb anys anteriors, símptoma que el nombre de peixos de mides intermitges a l'estany es baix. 

De la resta d'espècies, els únics elements destacables són l'observació de les primeres mallerengues de bigotis de la tardor, desprès d'haver desaparegut durant la temporada de cria, i l'observació d'un mosquiter de doble ratlla, en el que suposa la primera cita a l'estany d'Ivars i Vila-sana d'aquesta espècie.

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 52
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 468
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 470
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 73
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 75
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 23
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 13
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 17
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 25
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 1
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 50
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 1
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 7
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 3
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 37
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 9
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 200
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michahellis) 450
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

Durant el setembre s'ha mantingut l'important joca d'esplugabous de la tardor, amb fins 2000 ocells diaris que bàsicament dormen a la boba. 08/10/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Gralles i corbs marins grossos es disputen la joca dels arbres amb els esplugabous. 08/10/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els ànecs, només el cullerot ha incrementat notablement els seus efectius durant l'octubre fins acostar-se als 500 exemplars. 28/10/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El becadell comú és l'única limícola que ha augmentat de forma apreciable els seus efectius durant l'octubre. 28/10/2014. (c) Joan Estrada Bonell

divendres, 7 de novembre del 2014

Taller sobre micromamífers a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Vols conèixer els micromamífers? Vols aprendre com s'estudien? El Proper diumenge 16 de novembre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana conjuntament amb EGRELL i el CTFC, amb els suport d'altres entitats i institucions, organitza un taller per conèixer els micromamífers que viuen entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana.