diumenge, 13 d’agost del 2017

Ànec canyella. Nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El 8 d'agost el company Sergi Sales va detectar un ànec canyella (Tadorna ferruginea) a l'estany d'Ivars i Vila-sana, en el que és la primera observació d'aquesta espècie a l'estany d'un ocell que s'observa molt rarament a Catalunya, doncs la seva àrea de distribució natural se situa a la zona del Magrib i entorn de la mar Negra. Tot i que aquest és un ànec que sovint es troba en captivitat, i que per tant de tant en tant s'escapen exemplars, en anys secs al nord d'Àfrica alguns ocells poden volar a l'estiu cap al nord, arribant fins a la península Ibèrica. Aquest podria ser el cas de l'ocell observat a l'estany que encara hi romania com a mínim el dia 16.

Ànec canyella alimentant-se a l'estany. 10/08/2017. (c) Joan Estrada Bonell


Resum del mes de juliol de 2017

Continuem amb un mes amb poques dades d'ocells a l'estany. La poca activitat i visibilitat dels ocells a l'estiu, sovint enfrascats en mudar el plomatge  i preocupats en passar el mes desapercebuts possible un cop acabada la temporada de cria, comporta també una poca activitat dels ornitòlegs, fet que suposa un menor nombre de dades recollides. 

Com a fets més destacables d'aquest mes, esmentar un tímid increment del nombre de collverds que possiblement es concentren a mudar a l'estany, tot i que continuen els nombres baixos d'aquest ànec. Encara també alguns xibecs de la minsa població local. Al marge d'aquesta petita pujada dels collverds es comença a detectar una tímida entrada d'espècies dispersives o migratòries que passen per l'estany. Un clar exemple en són les 1.300 gavines vulgars, espècie relativament escassa a la primavera-estiu a l'estany des que el 2015 hi va deixar de criar. Altres exemples dels incipients moviment són l'observació dels primers corbs marins grossos, el nombre esplugabous que s'ajoquen a l'estany, que arriba fins als 590, i es detecten espècies com el capó reial presents només durant el període migratori.

Els baixos nivells d'aigua a l'estany d'aquest mes ha permès també que s'hi pugin sedimentar algunes limícoles. Així al juliol ja s'han detectat fins a 7 espècies, entre elles les primeres valones i gambes roges pintades, en viatge de retorn cap a l'Àfrica. També algun corriol petit i corriol gros, alguns dels darrers cames llargues i limícoles no tan temporals com, la xivitona i la xivita. Al marge de les limícoles comentar també la presència d'alguns fumarells carablancs i negres així com els primers blauets.

Màxims del mes de juliol de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 07/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 148
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 42
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 3
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 590
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 2
Capó reial (Plegadis falcinellus) 3
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 5
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 2
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


La demanda d'aigua per al reg ha comportat una reducció dels nivells d'aigua durant el mes de juliol. 27/07/2017 (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La baixada del nivell ha permès que el sector de cal Aragonès pugi ser utilitzat per diverses espècies, entre les quals les limícoles, absents de l'estany quan els nivells són molt alts. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre les limícoles detectades el mes de juliol a l'estany cal esmentar alguns grupets de cames. 
llargues. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez
   
Una altra espècie detectada a l'estany, tot i que en aquest cas present exclusivament en migració ha estat el corriol gros, 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant, tot i que aquesta espècie havia criat a l'estany els primers anys de recuperació de l'estany, encara amb escassa inundació és el corriol petit. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els sectors amb fang també han estat aprofitats per grupets de xivitones. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La polla blava és una de les espècies que sembla manté una població petita però relativament estable a l'estany. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Tot i no arribar encara al màxim, la joca d'esplugabous de l'estany ja comença a ser força activa. 27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els baixos nivells d'aigua de l'estany afavoreix la pesca a espècies com el martinet blanc.  27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant es dóna amb el martinet de nit. A la foto un adult al sector de cal Aragonès.  27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

En aquest cas l'exemplar que està a l'aguait d'algun peix és un jove de martinet de nit.  27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Bernat pescaire a l'estany.  27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Bona part de la població de cigonyes que crien a l'estany és resident i al capvespre retornen a l'estany a ajocar-se als nius.  27/07/2017 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez