dissabte, 26 de setembre del 2015

Dia mundial dels ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Els propers 3 i 4 d'octubre, en el marc del Dia Mundial dels Ocells, se celebraran diferents activitats a l'estany d'Ivars i Vila-sana, entre les quals jornades de portes obertes d'anellament els matins de dissabte i diumenge i observació d'ocells dissabte a la tarda. A més, durant tot el cap de setmana es podrà visitar l'exposició els secans de Ponent a Cal Sinent. Els diferents actes estan organitzats per EGRELL en col·laboració amb el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana i compten amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat. Al cartell adjunt podeu trobar detallada tota la informació.


dijous, 17 de setembre del 2015

La nit dels ratpenats

El proper diumenge dia 25 de setembre al vespre se celebra a l'estany d'Ivars i Vila-sana la nit dels ratpenats (o muricecs). La finalitat és aprendre una mica més d'aquest desconegut grup de mamífers que tot volant es dedica a alimentar-se d'arnes i mosquits quan nosaltres anem a dormir. L'activitat és coorganitzada pel Consorci de l'Estany, EGRELL, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, el CTFC i rep el Suport del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es pot trobar més informació al cartell adjunt i es pot fer la inscripció directament a la web del Consorci de l'Estany.


dilluns, 7 de setembre del 2015

Resum del mes d'agost de 2015

Tot i continuar a l'estiu, al mes d'agost, a l'igual que al juliol, es van consolidant lentament els canvis. Així, tot i encara detectar-se algunes espècies reproductores, la majoria d'ocells ja han finalitzat del tot la cria i comencen els moviments dispersius o migratoris. Un exemple en són els cabussons emplomallats, dels que malgrat observar encara alguns adults amb polls el nombre total d'efectius d'aquesta espècie es va reduint progressivament, fet que ens indica que són molts els ocells que una vegada acabada la reproducció abandonen l'estany. Altres espècies de les que encara s'ha detectat polls són també la polla d'aigua i la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Els gavians argentats continuen mantenint una població reduïda, amb un màxim de 100 ocells, tot i que molts dies no arriben a la desena d'exemplars, fet que ens indica que continuen a les zones de muda Atlàntiques. Per contra, ja es detecta l'entrada dels primers ànecs, entre els que cal esmentar el xarxet i el cullerot i molt especialment l'arribada d'un morell xocolater, ànec força rar a Catalunya. Gavines vulgars i esplugabous han incrementat notablement els efectius a l'estany, coincidint amb l'arribada d'ocells del centre i nord d'Europa que es desplacen cap a contrades mes meridionals i que en molts cassos només restaran un curt període a l'estany. Les fotges, tot i que tímidament, també han incrementat els seus efectius, i els seus 34 exemplars de l'agost doblen els del mes anterior. Pel que fa a les limícoles, tot i un petit repunt (p.e 18 cames llargues el 4 d'agost i 21 xivitones el 8 d'agost) els seus nombres continuen essent però encara baixos.

Entre els passeriformes també es detecta ja el pas d'espècies d'aiguamolls. Així, a l'agost, s'han començat a capturar a l'estació d'anellament de l'estany els primers boscalers comuns (Locustella luscinioides), cotxes blaves (Luscinia svecica), i boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). També s'han començat a detectar el pas de les primeres cueretes grogues (Motacilla flava).

Màxims del mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 4
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 90
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 9
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 42
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 6
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 10
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 49
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 7
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 9
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 34
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 18
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 21
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 2500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 100
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Entre les espècies que encara mantenen alguna parella reproductora al mes d'agost trobem la boscarla de canyar. Volander reclamant menjar a un adult. 04/08/2015. (c) Anna Varea Polo

Algunes espècies poden criar encara durant un període força més llarg, com és el cas de la polla d'aigua, amb un poll observat el 04/08/2015. (c) Anna Varea Polo

La joca d'esplugabous ha incrementat notablement els efectius durant l'agost fins arribar alguns dies al miler d'ocells. 14/08/2015. (c) Anna Varea Polo

La joca de les gavines s'ha incrementat notablement el mes d'agost fins arribar alguns dies als 2500 exemplars. 09/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

L'observació d'algunes gavines vulgars anellades en diferents localitats europees (a l'esquerra de la fotografia una gavina amb anella belga) ens indica que durant l'agost han estat passant per l'estany un bon nombre de gavines del Centre i Est d'Europa. 10/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Durant l'agost les fotges han duplicat el seu nombre respecte al mes anterior. 29/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El gruix de les fotges es concentren al sector tancat als peixos del costat de cal Aragonés, on el nombre de vegetació submergida és superior. 29/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles, una de les poques espècies que ha repuntat durant el mes d'agost ha estat el cames llargues. 14/08/2015. (c) Anna Varea Polo

La presència propera de l'abocador comarcal fa que moltes de les cigonyes anteriorment migratòries restin tot l'any a l'estany. 09/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els martinets de nit, que surten a alimentar-se al capvespre, han continuat presents durant tot l'agost a l'estany. 09/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és possiblement una de les poques espècies que semblen realment residents a l'estany, amb nombres bastant estables en cada cens. 29/08/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El cranc de riu americà (Procambarus clarkii) que ràpidament va colonitzar el recuperat estany ha esdevingut una presa molt important per a moltes espècies de l'estany. 04/08/2015. (c) Anna Varea Polo