dimarts, 15 de març del 2016

El bitò es deixa veure a plaer a l'estany

Tot i que es el bitó (Botaurus stellaris) és veu amb una certa regularitat a l'estany d'Ivars i Vila-sana, aquest més de març està oferint unes observacions espectaculars.

Bitó caminant entre la boba a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/03/2015. (c) Enric Morera. Si vols veure el vídeo en HD clica aquí

Bitó amb una granota verda l'estany d'Ivars i Vila-sana. 11/03/2015. (c) Jordi Casals & Ana Tuñon

dissabte, 5 de març del 2016

Resum del mes de febrer de 2016

Tot i alguns dies puntuals de fred al febrer aquest hivern està marxant molt ràpid, o si més no així ho semblen indicar els ocells, amb la important davallada aquest mes de moltes de les espècies aquàtiqeus estrictament hivernants i la irrupció de les primeres espècies estrictament estivals com les orenetes vulgars (Hirundo rustica) i cuablanques (Delichon urbica) localment conegudes com a "roquerols" i el desentuiment de les primeres papallones.

Així, pel que fa la ànecs veiem que el nombre de collverds s'ha reduït de forma significativa i bona part dels que s'observen ara són mascles. Aquest fet que en indica que ja ha començat l'època de reproducció i que possiblement una bona part de les femelles ja estan al niu covant. El xarxet també ha reduït de forma significativa i només el cullerot ha mantingut xifres encara altes. En l'altre costat destacar l'observació del primers xibecs, ànec del qual cada any cria alguna parella, amb fins a 9 exemplars.

Tot i que ja s'ha començat a observar les primeres parades nupcials en el cas dels cabussons emplomallats encara no s'ha produït l'entrada del gruix del efectius que crien a l'estany. Els corbs marins grossos van a la baixa però segurament aquesta queda en part esmorteïda amb el solapament dels ocells en pas des de latituds més meridionals cap a les zones de cria del nord d'Europa.

Esplugabous, bernats pescaires i agrons blancs es mantenen amb xifres molt baixes a l'espera de l'arribada dels estivals agrons rojos i martinets de nit. Polles d'aigua blaves i fotges es mantenen al nivell del mes de gener i les gavines també, ja preparant-se per començar la reproducció en el cas dels gavians argentats. Entre les limícoles, pel que fa a la fredeluga, el febrer ha estat una mica menys dolent que el gener. La detecció del primer tètol cuanegre fa preveure l'inici del pas prenupcial.

Màxims del mes de febrer de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie02/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)2
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)43
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)111
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)300
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)9
Morell de cap roig (Aythya ferina)20
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)7
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)90
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)6
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)8
Bernat pescaire (Ardea cinerea)4
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)44
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)11
Polla blava (Porphyrio porphyrio)4
Fotja vulgar (Fulica atra)25
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)4
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)9
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)1800
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)5
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis)285
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

El gruix dels collverds detectats al febrer són mascles, fet que ens indica que moltes femelles poden trobar-se ja covant. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La totalitat dels nius de cigonya que envolten l'estany ja estan regentats per les parelles que durant el febrer han incrementat la intensitat de les parades nupcials. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles també han començat les pareades nupcials i la construcció de nius, com aquest mascle del sector de cal Aragonès.  12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell
 
Sorprenentment el nombre de fotges s'ha mantingut més o menys estable a l'estany entre els mesos de gener i febrer. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El becadell és potser la limícola amb una presencia més regular a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els adults de corb marí  gros presents a l'estany durant el febrer ja presenten el plomatge nupcial, en concret la taca blanca dels flancs i la blanquinosa de darrere el cap. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és de les poques espècies que no acostumen a fallar pràcticament ami al sector amb bova del costa Oest de l'estany. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de fredelugues a repuntant una mica el febrer, sempre però amb xifres molt inferiors a les dels anys precedents. 12/02/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La bonança d'alguns dies del febrer ha permès que algunes papallones com aquesta Pararge aegeria, hagin iniciat el període d'activitat. 13/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La presencia però encara de molts moixonets hivernals fa que rapinyaires com l'esparver vulgar (Accipiter nisus) continuïn presents a les rodalies de l'estany. 13/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Al febrer s'ha continuat observant de forma continuada fins a 4 grues, que finalment s'han quedat a hivernar a l'estany. 13/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els pocs cabussons emplomallats presents a l'estany ja es mostren en plomatge nupcial i comencen les tasques de construcció de niu. 17/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els gavians argentats adults ja es comencen a mostrar molt actius, preludi de l'inic de la temporada de cria.  13/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els ocells no reproductors, com aquest jove de l'any passat, es mostren més passius per evitar rebre alguna patacada.  29/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El milà reial (Milvus milvus), com aquest exemplar que per les marques que du sabem que és nascut al Nord de França, ha esdevingut força regular a l'estany aquest hivern com a conseqüència d'haver-se format una joca a les rodalies. 29/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

L'observació de les primeres orenetes cuablanques (Delichon urbicum) evidencia l'arribada de les primeres espècies estrictament estivals.  29/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els darrers dies de febrer l'observació d'orenetes vulgars no ha sigut un fenomen aïllat. 29/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário