dissabte, 19 de desembre del 2015

Seguiments i estudis de la comunitat de mamífers a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana

Al següent enllaç us podeu descarregar l'article sobre els seguiments de la comunitat de mamífers de l'estany d'Ivars i Vila-sana publicat el 2015 per David Guixé i Fermi Sort a la revista Mascançà  del Centre de Recerques del Pla d'Urgell.

http://baclab.ctfc.cat/docs/15-Guix%C3%A9-Sort-181-196.pdf

dilluns, 7 de desembre del 2015

Resum del mes de novembre de 2015

Durant el novembre s'han consolidat els valors del mes anterior, ja relativament hivernals. Així ja s'ha superat els 500 ànecs cullerots i s'ha arribat als 150 xarxets i els ànecs més rars apareixen en petit nombre. Entre aquests cal destacar l'observació d'un parell de morells de plomall ànec prou rar. L'espècie que no acaba d'enlairar-se és el collverd, amb menys de 500 exemplars. Nombres especialment baixos per una espècie que bàsicament s'alimenta fora de l'estany.

La joca d'esplugabous ha desaparegut, possiblement mudada a l'interior de Mollerussa. En canvi la d'agrons blancs ja han arribat als 9 ocells, s'ha observat un ocell interessant com el bitó i els corbs marins s'acosten als 150 ocells, entre els que s'ajoquen més d'un miler de gralles (Corvus monedula). Les cigonyes que s'ajoquen a l'estany algun dia superen els 100 ocells i durant el novembre s'ha vist també regularment algunes grues, algunes de les quals podrien haver sojornat a l'estany.

La joca d'arpelles ja està a petar, amb una 50 d'ocells que es van concentrant al sector de la bova de cal Aragonés ja des e primera hora de la tarda.

Polles blaves i polles d'aigua es mantenen en la linina dels mesos anteriors. En canvi, la fotja desprès del miratge del setembre, sembla retorna a la crua realitat de l'estany sense senill (macròfits). Entre les limícoles només el becadell, amenitzat amb la regular presència d'algun becadell sord, presenta nombres dignés d'esmentar.

On si que es detecten canvis importants és en el cas de les gavines i gavians. En efecte, com sovint passa els darrers anys, al novembre s'ha tornat a veure regularment gavines menudes a l'estany d'Ivars i Vila-sana, havent esdevingut aquesta  a una de les localitats clàssiques de l'espècie en aquest període a Catalunya. La joca de les gavines vulgars després d'un parèntesi torna a acostar-se als 1500 ocells  i els gavians argentats sembla que han tornat del Cantàbric per passar l'hivern, amb més de 1000 exemplars. Amb ells de ben segur que sempre entren algunes espècies molt més rares a casa nostra. El fet però que normalment només es veuen aturats a l'aigua impedeix però moltes vegades identificar algunes da'questes espècies nòrdiques que en ocasions ens poden visitar més enllà de les dues subespècies de gavià fosc (Larus fuscus intermedius i Larus fuscus graellsii). En aquesta ocasió però el company Sergi Sales va aconseguir identificar també un gavià argentat de potes roses (Larus argentatus), que esdevé la primera cita coneguda d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana i també de la plana de Lleida.

Entre els passeriformes ja hi ha un bon nombre de repicatalons (Emberiza schoeniclus) i grassets de muntanya (Anthus spinoletta), entre els que es continua detectant alguna cotxa blava (Luscinia svecica), al costat de les ja totalment extemporànies darreres orenetes vulgars (Hirundo rustica). Entre les espècies a les que si que toca estar a l'hivern destacar encara el bon nombre de blauets i el fet que s'ha continuat detectant la mallerenga de bigotis.

Pel que fa als ocells no lligats als ambients aquàtics, la progressiva maduració del bosc de ribera del sector de cal Aragonés afavoreix l'observació d'ocells de tipus forestal. Així als picots garsers grossos o mallerengues cuallargues que cada vegada es detecten a més regularitat a l'estany aquest novembre s'hi ha sumat el bruel, el reietó i el raspinell. Una bona excusa per allargar una mica més la passejada i ampliar una mica més la llista d'espècies observades.

Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 161
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 450
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 557
Ànec griset (Anas strepera) 7
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 20
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 2
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 9
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 5
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 135
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 3
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 9
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 160
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 50
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 29
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 8
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell comú (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 6
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1420
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 40
Gavià argentat de potes grogues (Larus argentatus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 1140
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 8


Joca "negra" compartida entre corbs marins grossos i gralles. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Un agró blanc mira el pas d'un grup de mascles d'ànec collverd. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és una de les poques espècies, que tot i que en baix nombre, presenta una presencia força constant a l'estany al llarg de tot l'any. 10/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Al capvespre els ànecs que han passat bona part del dia amagats entre la bova o les sisques (canyissar) s'escampen per l'estany. 25/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Coincidint amb la sortida dels ànecs, alguns milers d'estornells es preparen per passar la nit al canyissar. 25/11/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La gavina menuda, a la foto un adult, ha esdevingut un clàssic a la tardor a l'estany, essent possiblement la principal localitat per aquesta espècie a Catalunya. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo  & Joan Rodríguez Rosario

El becadell comú ha estat l'única limícola amb nombres evidents durant el mes de novembre a l'estany. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i haver estat una tardor molt fluixa pel que fa al pas de limícoles durant bona part del novembre s'ha pogut veure espècies com la gamba verda. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Un parell de morells de plomall passen per darrere dos mascles de collverd. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Grup de cigonyes ajocades al sector som del costat de cal Aragonés. 26/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i que en petit nombre, la cotxa blava és fàcil d'observar als sectors amb fang propers al canyissar, on corre a amagar-se davant qualsevol perill. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Sobta encara veure alguna oreneta desorientada a finals de novembre quan ja ha fet algunes gelades importants. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Exemple de diversitat a l'estanh, xarxet amb cullerolt, corb marí gos, morell de cap-roig i cabussó emplomallat. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El repicatalons és possiblement el passeriforme que esdevé més abundant al novembre a l'estany. 27/11/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

dilluns, 9 de novembre del 2015

Taller de micromamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper diumenge 15 de novembre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, en col·laboració amb EGRELL, durà a terme a l'estany un taller de micromamífers, emmarcat dins el projecte SEMICE (seguiment de micromamífers comuns). Taller a càrrec de Fermí Sort.dissabte, 7 de novembre del 2015

Resum del mes d'octubre de 2015

Tot i que climatològicament dóna la impressió que li costa arribar a la tardor, els ocells semblen aliens a aquest fet i van seguint els patrons que han anat fixant al llarg de molts anys. Així, el gruix de les espècies estrictament estivals ja han anat esdevenint força rares a mesura que avançava el mes d'octubre i, per contra, s'han fet cada vegada més habituals les que només ens visiten a l'hivern. En aquest context, les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i balquers (Acrocephalus arundinaceus) es detecten ja amb contagotes a l'estany, mentre que els repicatalons (Emberiza schoeniclus) i els grassets de muntanya (Anthus spinoleta) són cada vegada més freqüents. També s'han detectat aquest mes a l'estany passeriformes estrictament migrants com la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) o el boscaler comú (Locustela luscinioides). Entre les observacions destacables, el 15 d'octubre es va observar un mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus), en el que és la segona observació a l'estany d'aquesta espècie desprès de la de l'octubre de l'any passat.

En el cas dels ocells aquàtics més estrictes, esmentar que els ànecs han incrementat notablement els seus efectius respecte al mes anterior, i tot i que espècies com el collverd estan lluny de les xifres que s'assolien a la tardor els primers anys si que sembla es normalitza una mica el seu nombre. Així, aquest octubre s'ha arribat als 600 collverds i 349 cullerots a l'estany d'Ivars i Vila-sana, més del doble que el mes anterior. Destacable és també la presencia al llarg de tot el mes d'alguns cuallargs, ànec força rar fora del delta de l'Ebre, i, sobretot, d'un morell xocolater. L'entrada de fotja que es va viure durant el mes de setembre, quan es van observar fins 80 ocells, ha durat poc. La manca de macròfits no ha permès que és quedessin. Per això, tot i que els primers dies d'octubre encara es van observar una seixantena d'exemplars la xifra ja s'havia reduït a la meitat a mitjans de mes.

Entre les espècies bàsicament estivals, el cabussó emplomallat ha anat disminuint els seus efectius a mesura que avançava l'octubre, tot i que encara ha mantingut xifres elevades durant la primera meitat de mes. De ben segur, la progressiva desaparició dels alevins dels peixos, entre altres per la forta predació de la lucioperca (Sander lucioperca), hi tenen molt a dir. Per contra, els corbs marins grossos cada vegada es van fent més habituals, tot i que en petit nombre, doncs cap dia semblen haver superat gaire la quarantena d'individus.

El martinet blanc ha estat força regular durant l'octubre, amb fins a 20 ocells diferents en una jornada, i es consolida la presencia diària de l'agró blanc. Per contra, els esplugabous comencen a recular en nombre. Encara un agró roig diversos dies seguits a finals de mes i un martinet ros el dia 22. Destacable és l'observació d'una cigonya negra, migrant força rar a Catalunya, el dia 22.

La gavina vulgar, desprès del màxim tardoral durant el pas de juliol-agost, ha reduït notablement els seus efectius. A l'altre costat trobem els gavians argentats, molt rars durant els mesos d'agost i setembre, que veiem com els seus nombres pugen notablement durant l'octubre, amb més de 350 ocells ja a finals de mes. Entre les limícoles pas escàs de la majoria d'espècies però arribada significativa de becadells, amb fins 48 exemplars el dia 22, i la detecció dels primers becadells sords.

Finalment, destacar l'important pas de blauets que hi ha hagut els mesos de setembre i octubre, amb l'observació molts dies de fins a 5 i 6 ocells diferents, i la detecció d'una mallerenga de bigotis, que esperem auguri un bon any per aquesta espècie.

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 57
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 600
Anec cuallarg (Anas acuta) 7
Ànec cullerot (Anas clypeata) 349
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 44
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 800
Martinet blanc (Egretta garzetta) 20
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 79
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 23
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 8
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 60
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 48
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 9
Gavià argentat (Larus michahellis) 350
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 6
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1


Durant el mes d'octubre ha pujat significativament el nombre d'ànecs collverds a l'estany d'Ivars i Vila-sana, tornant-se a observar en nombres que fa mesos que no es veien. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de xarxets alimentant-se a la zona soma d'exclusió de peixos. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Durant l'octubre s'ha observat regularment un grup de fins a 10 morells de cap roig. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els baixos nivells d'aigua dels sectors d'exclusió de peixos han permès que s'hi concentressin un bon nombre de becadells. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Dos becadells alimentant-se a la zona d'exclusió de peixos. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo

El nombre de gavians argentats a l'estany s'ha incrementat de forma molt notable a l'estany a finals d'octubre, quan previsiblement han començat a retornar alguns ocells des de les costes Atlàntiques.  21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell
 
La polla blava és una de les espècies d'observació regular al llarg de tot l'any al sector amb bova del costat de cal Aragonès. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo

El rascló, tot i ser present tot l'any a l'estany d'Ivars i Vila-sana, a la tardor-hivern és quan és més fàcil d'observar, tant per la possible arribada d'ocells transpirinencs com per potser esdevenir un xic menys recelòs. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo

dimarts, 13 d’octubre del 2015

Resum del mes de setembre de 2015

El setembre ha estat un mes en el que clarament s'han consolidat els canvis. S'ha acabat del tot el període reproductor i desprès del degoteig de primeres arribades d'ocells en pas postnupcial i hivernants a l'estany durant el mes precedent l'entrada d'ocells no reproductors comença a ser molt més evident. Així, s'ha passat de les 5 espècies d'ànecs del mes d'agost a les 9 del mes de setembre, i els efectius totals s'han multiplicat per més de 4, amb xifres ja significatives de cullerot a finals de mes (142 exemplars el dia 30), en línia amb els anys anteriors. El collverd també incrementa de forma sensible els seus efectius, fins els 270 ocells, tot i que els seus nombres queden molt lluny dels 1.800 collverds del setembre de 2011 o 780 dels anys 2012 i 2013 i fins i tot inferior dels 500 ocells del setembre de 2014. Entre les noticies positives esmentar la fotja vulgar, en la que, tot i que els seus nombres no siguin per tirar coets, els 80 exemplars del setembre d'enguany són la xifra més alta assolida a la tardor des de fa molts anys. L'esplugabous i la resta d'ardeids mostren nombres semblants als anys anteriors en aquest període, quan no és rar que, coincidint amb el pas de tardor, sovint s'assoleixen els màxims anuals. Altres espècies que ja comencen a arribar també són els corbs marins grossos, que formen l'espectacular joca amb esplugabous i gralles (Corvus monedula). Una rapinyaire present tot l'any però que a la tardor-hivern incrementa de forma notable els seus efectius és l'arpella, en la que els 43 ocells del setembre ja són una xifra prou destacable.

En el cas de les gavines el pas del 2014 sembla que ha estat una mica menor que el dels anys previs, i fins i tot podria ser que s'hagi acabat abans. En efecte, els anys anteriors el mínim sembla es donava al mes d'octubre, i enguany -tot i que potser poden faltar algunes dades- el mínim ja es podria haver assolit al mes de setembre. El gavià argentat manté també nombres baixos al setembre, com li correspon a una espècie en la que el gruix dels ocells es desplacen a mudar a la costa Atlàntica. En el cas de les limícoles, la manca de sectors soms sense peixos fa que la seva presencia sigui realment minsa, tant pel que fa a espècies (només detectades 6 espècies el setembre, una més que a l'agost) com individus. Sí que s'ha detectat però un petit pas de fumarells, tant carablanc com negre, i una entrada d'una certa entitat de blauets.

Màxims del mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 3
Xarxet comú (Anas crecca) 30
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 270
Anec cuallarg (Anas acuta) 9
Ànec cullerot (Anas clypeata) 142
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 30
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 31
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1500
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 15
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 43
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 80
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 7
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 38
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 4
Fumarell negre (Chlidonias niger) 7
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el setembre s'ha incrementat significativament el nombre d'ànecs cullerots a l'estany. Val a dir però que la major part dels mascles encara mostren plomatges total o parcialment eclipsats. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

L'ànec collverd també ha incrementat el nombre d'efectius a l'estany al setembre tot i que queda lluny dels registres dels anys anteriors. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Esplugabous i gralles formen al setembre una joca comuna en la que sovint cada una de les dues espècies depassen el miler d'exemplars. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El fet que part dels arbres que eren utilitzats com a joca vagin caient emb el pas dels anys obliga a una part important dels esplugabous a utilitzar els rotlles de boba com a joca. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els corbs marins grossos, amb una trentena d'ocells el setembre, comparteixen la joca amb esplugabous i gralles. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les ardeides que, tot i mantenir xifres baixes, es fan més corrents al mes de setembre trobem també el martinet blanc. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Les 80 fotges detectades el setembre d'enguany són la xifra més alta de la tardor en molts anys. El gruix dels efectius es concentra al sector limitat als peixos de cal Aragonés, 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava ha mantingut xifres apreciables tot el 2015, amb un màxim de 10 ocells aquest setembre, observant-se ocasionalment diversos ocells junts, cosa no massa habitual. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El cabusset, tot i que regular, continua amb nivells de població molt baixos desprès dels bons nombres dels primers anys de la recuperació. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell
 
Tot i que el setembre hauria de ser un mes bo per al pas de limícoles la realitat és que ha estat molt fluix. Els 7 becadells observats són el màxim d'entre totes les espècies. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

Tot i ser més habituals al pas de primavera que al de tardor, al més de setembre s'ha observat fumarells amb una certa regularitat, com és el cas d'aquest fumarell negre. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

La encara presència al setembre de nombrosos alevins de peixos, en aquest cas segurament de lucioperca (Sander lucioperca), ha permès que algunes espècies piscívores s'hagin detectat a l'estany en nombres potser superiors al que acostuma a ser habitual. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

Entre les espècies que tot i ser bàsicament estivals la presencia de peixos ha permès restar de forma encar aprou abundosa al setembre trobem el cabussó emplomallat. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El blauet és una altra de les espècies que s'ha vist en bon nombre aquest setembre. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Al setembre es detecta un cert repunt en el nombre d'espiadimonis a l'estany, en part possiblement a la presencia d'exemplars en migració. A la foto un mascle d'Orthetrum cancellatum. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo