dilluns, 28 de gener del 2019

L'àguila cridanera, nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'un final d'any 2018, amb l'observació de dues espècies estrella noves a l'estany (cabussó orellut al novembre i gavinot polar al desembre), el gener del 2019 no s'ha volgut quedar endarrere i ens ha obsequiat novament amb una espècie fins ara mai registrada a l'estany d'Ivars i Vila-sana ni al Pla d'Urgell. En concret es tracta d'un jove d'àguila cridanera (Aquila clanga o Clanga clanga) observat per primera vegada el dia 22 per Lluís Culleré i retrobada el dia 28 per Enric Morera. Aquest exemplar és un jove nascut la primavera anterior que presenta el seu distintiu dors pigallat. L'àguila cridanera és una àguila compacta de cua curta. Cria des de l'extrem est d'Europa fins a Xina i hiverna en diferents regions del sud d'Àsia. Pel que fa a la petita població Europea el gruix hiverna a l'Orient Mitjà i península Aràbiga. Presenta però una petita població al Nord d'Europa que hiverna a la Mediterrània occidental, amb alguns ocells anellats a Estonia que cada any arriben fins al Fondo d'Elx, al sud del País Valencià. A Catalunya és una espècie ocasional i de presencia irregular, que només es veu de tan en tant algun hivern als principals aiguamolls litorals, essent molt més rara a l'interior.

Val a dir que l'àguila cridanera és una espècie amenaçada a nivell mundial, catalogada com a vulnerable per la UICN per la regressió que pateix, amb una població que potser no supera les 2000 parelles a tot el mon.

El fort pigallat del dors i "calces" és distintiu dels joves d'àliga cridanera. 28/01/2019.  (c) Enric Morera

L'àguila cridanera és una espècie força compacta amb ales amples i cua relativament curta. 28/01/2019.  (c) Enric MoreraJove d'àguila cridanera molestada per una arpella (Circus aeruginosus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

Jove d'àguila cridanera sobrevolada per una gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus). 28/01/2019.  (c) Enric Morera

dissabte, 5 de gener del 2019

Resum del mes de desembre de 2018

El desembre és un mes hivernal per excel·lència, en el que ja s'ha acabat el pas migratori i per tant habitualment amb poques novetats. Aquest no ha estat però el cas d'aquest mes de desembre en el que l'observació d'un gavinot polar, el tercer documentat fins ara a Catalunya, ha posat potes enlaire l'estany i hi ha portat una corrua d'observadors per tal de no perdres tal esdeveniment.

Deixant al marge el gavinot polar, el desembre també ha aportat altres observacions menys usuals. Aquest ha estat el cas del cigne, que no es deixava veure a l'estany des de l'any des de l'any 2013. En el grup dels ànecs, com acostuma a succeir cada any, el collverd ha reduït els seus efectius desprès dels màxims assolits a l'octubre-novembre. Per contra, cullerot i xarxet han continuat incrementant els seus efectius. En total el nombre d'anàtids ha arribat als 1.473 ocells, xifra baixa si ho comparem amb el nombre d'ànecs que es conta al mes de gener, pel que cal esperar encara una certa entrada d'exemplars.

En el cas dels cabussons, esmentar que, desprès de la entrada del mes de novembre d'una trentena de cabussons emplomallats, el desembre ha retornat a la normalitat, amb només 2 únics exemplars. El cabusset és manté amb els seus pocs ocells. Altres espècies amb pocs individus han estat els ardeids, sense pràcticament joca d'esplugabous. L'únic fet destacable són els 11 agrons blancs que s'apleguen a la joca de l'estany, tot i que la xifra és inferior a la d'altres hiverns anteriors. Destacar que a diferència dels darrers hiverns, quan la població de corb marí gros superava en poc el centenar d'exemplars aquest desembre s'han mantingut nombre propers als 200 exemplars. Caldrà veure si aquest ha estat un fet aïllat ho ha estat un canvi de tendència pel que fa a la hivernada d'aquesta espècie a l'estany.

En el cas dels ràl·lids la polla d'aigua baixa fins uns dramàtics 8 ocells i la fotja continua mantenint-se per sota la vintena d'individus. Pel demès, nombres normals de rascló i polla blava.

Pel que fa a les limícoles, esmentar la manca total d'efectius, amb uns minsos 3 becadells i 1 territ variant. Només, en el cas de la fredeluga algun dia ha passat per l'estany alguna volada de fins 1.500 exemplars, tot i que la major part dels dies les xifres han estat molt baixes o ni tan sols s'hi ha detectat. Aquest fet estaria ocasionat tant pel que sembla una cada vegada menor arribada de fredelugues a l'hivern com al fet que l'estany actualment no presenta hàbitat favorable per aquesta espècie. Les gavines han continuat essent el grup més nombrós a l'estany amb més de 4.700 ocells i fins a 7 espècies, algunes prou escasses o inhabituals com la gavina capnegra, la gavina cendrosa o el gavià argentat, espècies a les que cal sumar l'esmentat gavinot polar.

En el cas de la joca d'arpella continua la tendència observada l'hivern anterior i ja s'ha arribat als 142 exemplars.

Entre els passeriformes esmentar l'anellament aquest desembre d'una boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i d'un mosquiter de la subespècie siberiana (Phylloscopus collybita tristis) espècie i subespècie força rares a Catalunya, així com l'observació hivernal d'una oreneta (Hirundo rustica) despistada.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el desembre de 2018
espècie 12/2018
Cigne (Cygnus olor) 1
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 4
Xarxet (Anas crecca) 279
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 582
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 556
Ànec griset (Anas strepera) 20
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 200
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 10
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 11
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 40
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 142
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 3
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 84
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 1354
Gavinot polar (Larus glaucoides) 1
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El cigne és una de les espècies que portava uns quants anys sense observar-se a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet ha incrementat el seu nombre a l'estany durant el mes de desembre fins arribar als 279 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les xifres d'ànec cullerot (a la foto) i collverd pràcticament s'han igualat durant el desembre a l'estany.  28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i haver-se reduït el nombre de morell cap-roig respecte al mes anterior encara s'ha continuat observant a l'estany fins a 17 ocells. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que sempre en molt petit nombre el morell de plomall ha esdevingut regular aquests darrers hiverns a l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Corbs marins grossos posats entre la boira. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com els darrers mesos, totes les parelles de cigonya han continuat regentant els seus nius. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.

Les fotges continuen mantenint xifres molt baixes a l'estany, amb un màxim de 17 ocells al desembre. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Fotja i polla blava al sector amb bova del costat de cal Aragonès, el sectors on s'acostumen a localitzar la majoria dels efectius d'ambdues espècies. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La gavina riallera ha mantingut tot el desembre xifres molt altes que sovint superaven els 3.000 exemplars. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El gavinot polar ha estat una de les espècies més rares fins ara mai detectades a l'estany. 19/12/2018. (c) Dani Roca.

L'àguila calçada (Hieraaetus pennatus) és una de les espècies que clarament es veu afavorida per la presencia de conill a l'entorn de l'estany. 28/12/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El conill (Oryctolagus cuniculus) continua essent una espècie abundant a l'entorn de l'estany, fet que permet la presència d'un bon nombre de rapinyaires a la zona. 16/12/2018. (c) Roger Guillem.