divendres, 28 d’octubre del 2016

Taller de micromamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper diumenge 6 de novembre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, en col·laboració amb EGRELL, durà a terme a l'estany un taller de micromamífers, emmarcat dins el projecte SEMICE (seguiment de micromamífers comuns) que ens permetrà conèixer els ratolins, musaranyes, talpons, rata d'aigua... que viuen a l'estany.

Per més informació i inscripcions es pot consultar el següent enllaç o clica sobre la imatge

http://www.estanyivarsvilasana.cat/index.php?lang=ca&tp=info&id=326


dilluns, 10 d’octubre del 2016

Resum del mes de setembre de 2016

Al setembre s'ha accentuat notablement el pas dels ocells migrants però també ja s'ha començat a detectar l'arribada d'algunes de les espècies estrictament hivernants. En el cas dels ànecs s'ha constatat la presencia a l'estany de fins 11 espècies diferents. Cal destacar l'observació d'un morell xocolater, espècie rara a Catalunya que era regular els primers anys desprès de la recuperació de l'estany i que darrerament no es deixa veure que molt de tard en tard. Tot i que el nombre de collverds no ha variat significativament respecte al mes d'agost  si que es destacable l'increment dels efectius respecte al mes anterior que han viscut l'ànec cullerot i el xarxet, fet que posa de manifest que ja s'està produint una entrada de certa magnitud de les espècies hivernants. El mateix fet s'ha observat amb el corb marí gros, que ha passat dels 6 ocells del mes d'agost als ja 105 d'aquest mes de setembre.

Pel que fa a les limícoles, tot i que en baix nombre, s'ha continuat detectant un flux regular, amb 11 espècies observades al setembre, dos més que l'agost, i nombres ja significatius en el cas del becadell comú, amb 22 exemplars.

La joca dels esplugabous continua força activa, amb uns 1.200 exemplars que s'han aplegat a dormir cada dia a la boba (amb els que molts dies es barregen fins a 800 gralles), i les gavines vulgars encara són presents en nombre alts, que ronden els 2.000 ocells. Els gavians argentats, però, continuen aquest mes encara sota mínims, amb un màxim de 21 ocells censats, xifres que no es recuperaran fins que no tornin de mudar del golf de Biscaia.

Entre els ardeids, al marge dels esmentats esplugabous, esmentar al setembre el solapament encara dels darrers efectius d'espècies estivals com l'agró roig, amb les hivernals com l'agró blanc. A diferencia del mes d'agost no s'ha detectat però cap bec planer ni cap capó reial.

Es interessant destacar, coincidint amb el pas, l'observació d'un parell d'àligues pescadores en dies diferents, i el progressiu increment de la joca de les arpelles vulgars. A nivell de moixonets, al setembre encara s'ha observat el pas de la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) i la cotxa blava (Luscinia svecica), però també s'ha detectat el boscaler pintat gros (Locustella naevia). Entre els passeriformes migrants però ja s'han començat a veure però també espècies que són estrictament hivernants a l'estany com la cuereta trorrentera (Motacilla cinerea), la titella (Anthus pratensis), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tord comú (Turdus philomelos) o el mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

Com a resum podem dir que el setembre ha resultat un mes "distret" a l'estany, amb un pas evident de moltes espècies i xifres acceptables per algunes d'elles, situació que sembra es pot perllongar durant l'octubre si ens atenem a les primeres observacions d'aquest mes.


Màxims del mes de setembre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 1
Xarxet comú (Anas crecca) 42
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 180
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 113
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 2
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 8
Morell de cap roig (Aythya ferina) 8
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 18
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 105
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1200
Martinet blanc (Egretta garzetta) 13
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 45
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 23
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 19
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 28
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 22
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1980
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 21
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 6
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Els ànecs cullerots al setembre s'han fet regulars a l'estany fins a igualar la xifra de collverds. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

l'agró blanc, molt més gran que el martinet blanc, al setembre ja ha esdevingut un ocells pràcticament d'observació diària.  22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès del màxim del mes d'agost, els 13 exemplars del setembre continuen essent una xifra alta a l'estany per aquesta espècie. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els més de 100 corbs marins grossos del setembre ja s'acosten als nombres hivernals d'aquest ocell. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de becadells estarrufats prenent el sol en una plataforma per a la cria d'ocells al sector de cal Aragonès. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El batallarire és una de les limícoles regulars a l'estany en ambdós passos migratoris. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava és una de les espècies més espectaculars de l'estany que mai no falla als sectors amb bova del costat oest de l'estany. 22/09/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La migració de tardor és moment també de petites sorpreses, com l'observació d'espècies poc habituals a l'estany, com aquest enganyapastors. 15/09/2016. (c) Sergi Sales Asensio

La climatologia favorable del setembre permet detectar encara diferents papallones al voltant de l'estany com aquesta blanqueta perfumada (Pieris napi), una de els espècies més freqüents a l'estany