diumenge, 5 d’abril del 2015

Resum del mes de març de 2015

El mes de març és un mes d'importants canvis pel que fa a la fauna de l'estany. En efecte, les espècies hivernals redueixen de forma ràpida els efectius, accentuant-se molt aquest procés a finals de mes. Per contra, comencen a arribar les espècies estricament estivals, a les que s'hi sumen algunes altres que només es detecten durant els passos migratoris, quan es desplacen des de les seves zones d'hivernada africanes cap a les de cria, al centre i nord d'Europa. Així, entre els ànecs, veiem com el xarxet i el cullerot han reduït notablement els seus efectius, fet molt més evident a finals de mes. Els collverds són els que mantenen els nombres més semblants, doncs la majoria dels ocells deuen ja correspondre a la població reproductora local. Entre els ànecs només presents durant la migració destacar el xarrasclet, amb fins a 41 ocells el 10 de març. Esmentar també que xibecs i morells de cap roig, que tot i que es poden veure durant tot l'any, al març han estat observats amb força més regularitat, com a preludi de la possible presència d'algunes parelles reproductores. Els cabussons emplomallats també van incrementant els seus efectius i el nombre de parelles. 

Pel que fa a les limícoles, la gran majoria d'elles només en pas a l'estany, esmentar la detecció de fins a 16 espècies diferents. Potser entre les més destacables cal ressaltar el cames llargues, amb fins a 37 exemplars. Aquesta és una espècie que havia estat un reproductor abundant els dos primers anys d'embassat, quan els nivells d'inundació a l'estany eren encara baixos, que actualment ha esdevingut un reproductor irregular pels als nivells d'inundació actuals. Amb tot, es continua observant comunament durant la migració, amb alguns ocells que resten tot l'estiu a l'estany. En el cas de les gavines se solapa un pas important d'ocells que han hivernat al centre i sud de la Península i nord d'Àfrica, amb xifres molt altes de gavina vulgar i gavià fosc, amb els exemplars locals de la primera que ja han començat les tasques reproductores. A aquestes s'hi sumen les recent arribades gavines capnegres. Durant el març encara s'ha observat un parell de gavines cendroses i una gavina menuda, darrers reductes de les gavines hivernants.

Entre els passeriformes de canyissar, més difícils de detectar, esmentar el pas de les primeres boscarles mostatxudes i boscarles dels joncs, a les que se suma la primera arribada de balquer el darrer dia del mes. Al costat contrari hi trobem la cotxa blava, hivernant escàs i corrent en migració que comença a anar de baixa. Esmentar també la no detecció al març de cap mallerenga de bigotis, espècie que s'havia anat observant regularment tot l'hivern i que alguns anys ha criat a l'estany.

L'arribada del bon temps la posa de manifest la recuperació de l'activitat per part dels rèptils, que han passat l'hivern inactius, i el cada vegada major nombre de papallones. Com a fet destacable esmentar també l'observació d'una mostela el 29 de març, petit carnívor que ha esdevingut força rar a la plana de Lleida.

Màxims del març de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana 
espècie 03/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 35
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 200
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 231
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic  1
Xarrasclet (Anas querquedula) 41
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 17
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 37
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 65
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 14
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 3
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 17
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 4
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 38
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 7
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 6
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 20
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 14
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 7
Becadell comú (Gallinago gallinago) 24
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 6
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 12
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 4300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 47
Gavià argentat (Larus michahellis) 412
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Aspecte primaveral de l'estany amb diversos cabussons emplomallats i collverds i una femella de xibec i un mascle de xarrasclet. 27/03/2015. (c) Anna Varea Polo

El xarrasclet, present a l'estany només en migració, ha estat un dels ànecs observats amb regularitat durant el mes de març. (c) Sergi Sales Asensio

El cames llargues, present a partir del març, és una de les limícoles més abundants a la primavera a l'estany. 09/03/2015. (c) Roger Sanmartí

El becadell és el limícola hivernal per excel·lència, encara amb bons nombres durant el mes de març,  09/03/2015. (c) Roger Sanmartí

La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) és un dels primers passeriformes de canyissar que retorna de l'Àfrica cap a Europa. A l'estany és exclusivament migrant. (c) Sergi Sales Asensio

La cotxa blava (Luscinia svecica) és un hivernant escàs a l'estany però un migrant abundant.  09/03/2015. (c) Roger Sanmartí

L'estany d'Ivars i Vila-sana és una de les localitats de la plana de Lleida on la mostela (Mustlea nivalis) encara s'observa amb una certa regularitat. 29/03/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant el març comencen a sortir de la letargia les primeres sargantanes (Podarcis liolepis) 27/03/2015. (c) Anna Varea Polo

Una de les primeres papallones en deixar-se veure a la primavera és el Paó de dia (Inachis io). 27/03/2015. (c) Anna Varea Polo 

La bruna boscana (Pararge aegeria) està lligada als sectors de bosc de ribera que envolten l'estany. 27/03/2015. (c) Anna Varea Polo

dissabte, 4 d’abril del 2015

Dia de l'Estany (2)

El passat 29 de març es va realitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana el dia de l'Estany.  Entre les diverses activitats hi havia una jornada de portes obertes d'anellament que va permetre als assistents veure com s'estudien els ocells del canyissar a la vegada que permetia veure de prop alguns dels petits moixons que sovint resten amagats entre la vegetació i que difícilment podrem veure o identificar. El Sergi Sales, anellador responsable del seguiment que es fa a l'estany, va explicar als diferents grups d'assistents com s'estudien els ocells, les característiques del plomatge, com identificar les espècies, l'edat i el sexe...

Grup de participants escoltant atentament les explicacions del Sergi Sales. 29/03/2015. (c) Anna Varea Polo

Identificant un repicatalons. 29/03/2015. (c) Anna Varea Polo

El mosquiter de passa va ser una de les espècies anellades durant la jornada d'anellament. 29/03/2015. (c) Anna Varea Polo

Estudiant els detalls del plomatge d'un grasset de muntanya. 29/03/2015. (c) Anna Varea Polo