dilluns, 30 de gener del 2017

Dia Mundial de les Zones Humides

El proper diumenge dia 5 de febrer se celebra a l'Estany d'Ivars i Vila-sana el dia de les Zones Humides. En aquesta ocasió es realitzarà un taller sobre els ratpenats (esmulicecs) i es revisaran i col·locaran noves caixes refugi per aquest grup d'espècies. L'activitat es complementarà amb l'alliberament de fauna autòctona procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent.

http://www.estanyivarsvilasana.cat/index.php?lang=ca&tp=info&id=329

divendres, 27 de gener del 2017

Seguiment de la fauna de l'Estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2016

En el següent enllaç us podeu descarregar l'informe del 2016 del seguiment ornitològic que EGRELL realitza des de 2004 a l'estany d'Ivars i Vila-sana en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i la Fundació Catalunya-la Pedrera.


dissabte, 14 de gener del 2017

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2017

El proper dissabte dia 21 es realitza a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants del mes de gener. Aquests censos, realitzats de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. El cens a l'estany el coordinen conjuntament EGRELL i el Consorci de l'Estany. En el següent enllaç hi trobaràs una explicació dels cens d'ocells aquàtics de l'estany

Al cartell adjunt hi trobaràs la informació per participar al cens d'enguany i al següent enllaç la informació per apuntar-t'hi.dissabte, 7 de gener del 2017

Resum del mes de desembre de 2016

El desembre ha estat un mes especialment bo pel que fa als ocells aquàtics hivernants a l'estany, amb xifres que en molts cassos han suposat els màxims anuals o que si més no s'hi han acostat força. Així els 630 collverds i 660 cullerots suposen el màxim observat el 2016 i els 145 xarxets s'hi acosten molt. Tot i que els xifres de collverd estan molt lluny dels màxims assolits els primers anys d'inundació, els nombres de cullerot són realment molt bons. Els 20 morells de cap-roig i els 9 morells de plomall d'aquest desembre també són espècies a destacar. Entre els ànecs més escassos esmentar els 6 ànecs blancs i els 2 cuallargs, espècie aquesta darrera que només s'acostuma a detectar en escàs nombre durant el pas. El cabussó emplomallat es manté en els mínims que assoleix durant l'hivern i el corb marí gros, desprès de la pujada coincidint amb el pas de tardor, retorna a nivells normals del període hivernal dels darrers anys.

Pel que fa als ardeids pocs esplugabous han estat utilitzant la joca de l'estany aquest mes i bernats pescaires i agrons blancs han mantingut poblacions realment baixes per a l'hivern, en especial l'agró blanc. En el cas de les cigonyes, a les parelles locals que continuen regentant el niu s'hi suma un important contingent de cigonyes hivernals del centre i est d'Europa que durant el dia s'alimenten a l'abocador comarcal del Pla d'Urgell i rodalies i que van a l'estany a descansar i molts dies a dormir. Polles d'aigua i fotges han presentat poblacions reduïdes i la polla blava es manté en la seva línia habitual. Entre les limícoles s'ha d'esmentar una petita entrada de fredelugues, amb poblacions molt minses els dos darrers anys, i el manteniment de la petita població de becadells hivernants. Gavines i gavians mantenen poblacions de magnitud semblant a les dels darrers mesos. En aquest grup cal destacar la presència d'una gavina menuda que se suma a la escassa gavina cendrosa hivernant.

És entre els rapinyaires on s'observen increments més importants. En efecte, les 107 arpelles detectades ajocant-se a l'estany suposen un record històric a l'estany i xifres de primera magnitud en el context català.

Entre els petits moixons esmentar la no detecció de cap mallerenga de bigotis, el manteniment del blauet i xifres no gaire altes de teixidor i repicatalons.

Màxims del mes de desembre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana


espècie12/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)6
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)6
Xarxet comú (Anas crecca)145
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)630
Anec cuallarg (Anas acuta)2
Ànec cullerot (Anas clypeata)660
Ànec griset (Anas strepera)5
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina)20
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)9
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)2
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)150
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)50
Martinet blanc (Egretta garzetta)2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)4
Bernat pescaire (Ardea cinerea)9
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)227
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)107
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)12
Polla blava (Porphyrio porphyrio)6
Fotja vulgar (Fulica atra)22
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)1
Becadell comú (Gallinago gallinago)28
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)1100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)1
Gavià fosc (Larus fuscus)10
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis)820
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Ànecs de diferents espècies en una de les poques tardes assolellades a l'estany aquest mes de desembre. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grupet d'ànecs xiulaires. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Morell de plomall entre tres morells de cap-roig. 14/12/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

Mascle i dues femelles del grupet de morells de plomall presents a l'estany aquest desembre. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els pocs cabussons emplomallats que resten a l'estany aquest desembre es mostren en un plomatge clarament hivernal. 10/12/2016. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les cigonyes que crien a l'estany resten a aquest espai durant tot l'any i les parelles continuen regentant el niu també a l'hivern. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Al marge de les cigonyes locals aquest desembre alguns moments es reunien a l'estany un grup de més de 200 cigonyes, moltes de les quals semblaven ser del centre i est Europa en base les anelles que es veien a distància. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Aquest desembre ha estat fluix pel que fa als ardeids, amb més o menys totes les espècies tot i que en nombre reduït. 14/12/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

La grua observada a l'estany el 14/12/2016 cal considerar-la més un migrant endarrerit que no pas un ocell plenament hivernal. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

Els corbs marins de l'estany es passen bona part del temps descansant als arbres morts. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La població hivernal de fotja a l'estany, com els darrers anys, està resultant molt migrada, amb xifres que superen de poc la vintena d'exemplars. 10/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla d'aigua enguany també manté xifres molt baixes a l'estany, tot i l'aparent supervivència de molts dels joves de l'any com el de la foto. 14/10/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

El becadell comú és l'única limícola realment aquàtica que manté nombres significatius durant tot l'hivern. 14/10/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

Al mes de desembre finalment han arribat algunes petits volades que fredelugues que sumaven fins alguns centenars d'ocells. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de gavià argentat de l'estany ha mantingut tota la tardor hivern xifres que s'acostaven al miler d'ocells. 17/12/2016. (c) Joan Estrada Bonell

L'arpella aquest desembre ha assolit el rècord absolut d'ocells censats a l'estany, amb un total de 107 exemplars. 14/12/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio

A diferencia del que s'observava els primers anys d'embassament el blauet ha anat consolidant una petita població hivernal, potser afavorida per la presència de gambúsies. 104/12/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosàrio