dilluns, 23 d’octubre del 2017

Taller de micromamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Dins del projecte de seguiment dels micromamífers (SEMICE) que es ve realitzant a l'estany d'Ivars i Vila-sana, el proper diumenge dia 5 de novembre es realitza un taller per conèixer els petits mamífers que viuen a l'estany. Al següent enllaç podràs accedir al formulari de les inscripcions.


diumenge, 22 d’octubre del 2017

Repicatalons petit. Nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès de l'observació l'agost d'enguany, per primera vegada a l'estany, d'un ànec canyella, aquesta tardor ha tornat a reportat la detecció d'una nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana, en concret el repicatalons petit (Emberiza pusilla). En efecte, el dia 12 d'octubre, en el transcurs de les campanyes d'anellament que es realitzen a l'estany, es va capturar 1 exemplar d'aquesta espècie (Sergi Sales/eBird). El repicatalons petit cria a l'extrem nord del continent i hiverna sobretot al sud-est asiàtic, amb uns pocs exemplars despistats que migren en direcció sud-oest. És per això que a Catalunya és una espècie extremadament rara a la tardor-hivern. Els pocs exemplars que ocasionalment s'observen sovint es detecten prop de zones humides, moltes vegades associats al molt més abundant repicatalons (Emberiza schoeniclus), amb el que normalment comparteix joca als canyissars. 

Amb el repicatalons petit són ja 255 espècies les detectades a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana des que es va començar a fer el seguiment de la fauna el 2003 i 253 des que el 2005 es va iniciar la recuperació de l'estany.

Repicatalons petit anellat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/10/2017. (c) Sergi Sales/eBird

dimarts, 3 d’octubre del 2017

Resum del mes de setembre de 2017

Desprès de mesos amb pocs ànecs, aquest setembre el nombre de collverds ha pujat de forma important. Tot i que alguns dies sembla que no han passat dels pocs centenars, el 27/9 semblaven ja superar el miler d'ocells. A aquests se sumen ja més d'un centenar de cullerots i fins a 35 xarxets. Cal destacar, a més, la presència de 7 xarrasclets, força rars a la tardor, i fins a 3 ànecs cuallargs. En canvi, els ànecs capbussadors mantenen nombres molt baixos, amb un total de màxim 11 exemplars entre xibecs i morells de cap roig. Si que cal destacar en aquest grup l'observació d'un morell xocolater, espècie regular els primers anys de recuperació de l'estany però que, com la resta d'espècies capbussadores, darrerament ha esdevingut força rar, fins al punt que enguany encara no havia estat observat.

Pel que fa a cabussons i cabussets, com és la tònica general, el cabussó emplomallat continua mantenint nombres alts, aprofitant l'abundància de juvenils de peixos, amb encara alguns adults alimentant joves. En canvi, de cabusset el màxim detectat ha estat de 3 exemplars. Entre els ràl·lids variacions segurament no significatives pel que fa a rascló, polla d'aigua i polla blava. Si que sembla però l'existència d'una petita entrada de fotges, que arriben fins als 39 ocells, xifra no assolida des del mes de gener.

La migració de tardor, i fins i tot el començament de la hivernada, els posen de manifest la forta pujada de corb marí gros, que arriba als 45 ocells, i la presencia del capó reial. Encara alguns ardeids estivals com el martinet de nit però, com el mes anterior, també ja hi ha algun agró blanc. Els esplugabous continuen mantenint la joca a l'estany d'un miler d'ocells, compartida amb les gralles (Corvus monedula) i amb els esmentats primers corbs marins. Les cigonyes que nien a l'estany continuen regentant els nius i no sembla que s'hi hagi sumat un nombre important d'ocells potencialment hivernants.

Per contra, tot i ser ple període migratori, s'ha observat una forta davallada del nombre de limícoles. En efecte, de les 15 espècies detectades el mes anterior, s'ha passat a només 5 espècies al setembre i encara en nombre molt reduït. El responsable d'aquesta reducció ha estat el nivell d'aigua, que ha pujat molt aquest darrer més, fent que els sectors més soms com els de cal Aragonès siguin impracticables per a les limícoles.

En el cas de les gavines, destacar l'observació d'un jove de gavina menuda el dia 8. Entre les més abundants esmentar la reducció del nombre de gavines vulgars, que tot i el màxim de 1358 exemplars va veure com els seus efectius davallaven notablement a finals de mes. Un cas contrari sembla ha passat amb els gavians argentats, que alguns dies no semblava superar la desena d'ocells i ja va arribar fins al 230 a finals de setembre

En el cas dels moixonets setembre potser és un dels mesos amb mes diversitat doncs encara queden els darrers exemplars d'algunes de les espècies estrictament estivals com orenetes, balquers (Acrocephalus arundinaceus) o boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) que se superposen amb les espècies migratòries com les cueretes grogues (Motacilla flava) o la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), entre altres, i algunes que poden ser reproductors molt escassos i una mica més corrents en migració com el boscaler comú (Locustella luscinioides) o la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon). A aquestes cal afegir-hi l'arribada dels primers hivernants entre els que es troben el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) o el tord comú (Turdus philomelos).


Màxims del mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 35
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1050
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 113
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 7
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell de cap roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 57
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 45
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 7
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 30
Capó reial (Plegadis falcinellus) 8
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 39
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 9
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1358
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 230
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Aquest setembre les parts somes de cal Aragonès presenten nivells alts d'inundació, fet que no permet la sedimentació de les limícoles. 28/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell


El nombre d'ànecs, en especial collverds, ha pujat sensiblement durant el setembre. Al capvespre es pot veure com les volades marxen de l'estany per anar a alimentar-se a reguers, basses i rostolls. 27/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell


Entre els ànecs, destacar que poc a poc van arribant les espècies estrictament hivernants com el xarxet. 28/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell


La joca d'esplugabous, corbs marins i gralles es mostra molt activa, fins al punt que molts ocells no caben als arbres secs i s'han d'acabar ajocant sobre la boba. 27/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell

La totalitat de parelles de cigonya que crien a l'estany semblen romandre en aquest espai tot l'any i a la nit continuen retornant als nius a dormir. 27/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell

Dos corbs marins grossos en vol, una de les espècies que poc a poc va incrementant els seus efectius hivernats. 30/09/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El nombre de fotges de l'estany s'ha incrementat lleugerament durant el setembre, cosa que denota una petita entrada d'ocells externs. 30/09/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La polla blava, tot i escassa, és una de les espècies més estables de l'estany. 30/09/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La gavina menuda és una espècie escassa a la tardor hivern a Catalunya que es veu amb regularitat a l'estany durant la migració i més rarament en ple hivern. 08/09/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El nombre de blauets ha anat incrementant-se lentament des de finals d'estiu fins arribar a un mínim de 4 ocells aquest setembre. 30/09/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez RosarioSetembre és un mes en el que es poden observar un bon nombre d'espiadimonis a l'estany. A dalt Ischnura cf. graellsii, enmig Orthetrum cancellatum i a baix Trithemis annulata. 28/09//2017. (c) Joan Estrada Bonell