dilluns, 9 de novembre del 2015

Taller de micromamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El proper diumenge 15 de novembre el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, en col·laboració amb EGRELL, durà a terme a l'estany un taller de micromamífers, emmarcat dins el projecte SEMICE (seguiment de micromamífers comuns). Taller a càrrec de Fermí Sort.dissabte, 7 de novembre del 2015

Resum del mes d'octubre de 2015

Tot i que climatològicament dóna la impressió que li costa arribar a la tardor, els ocells semblen aliens a aquest fet i van seguint els patrons que han anat fixant al llarg de molts anys. Així, el gruix de les espècies estrictament estivals ja han anat esdevenint força rares a mesura que avançava el mes d'octubre i, per contra, s'han fet cada vegada més habituals les que només ens visiten a l'hivern. En aquest context, les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i balquers (Acrocephalus arundinaceus) es detecten ja amb contagotes a l'estany, mentre que els repicatalons (Emberiza schoeniclus) i els grassets de muntanya (Anthus spinoleta) són cada vegada més freqüents. També s'han detectat aquest mes a l'estany passeriformes estrictament migrants com la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) o el boscaler comú (Locustela luscinioides). Entre les observacions destacables, el 15 d'octubre es va observar un mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus), en el que és la segona observació a l'estany d'aquesta espècie desprès de la de l'octubre de l'any passat.

En el cas dels ocells aquàtics més estrictes, esmentar que els ànecs han incrementat notablement els seus efectius respecte al mes anterior, i tot i que espècies com el collverd estan lluny de les xifres que s'assolien a la tardor els primers anys si que sembla es normalitza una mica el seu nombre. Així, aquest octubre s'ha arribat als 600 collverds i 349 cullerots a l'estany d'Ivars i Vila-sana, més del doble que el mes anterior. Destacable és també la presencia al llarg de tot el mes d'alguns cuallargs, ànec força rar fora del delta de l'Ebre, i, sobretot, d'un morell xocolater. L'entrada de fotja que es va viure durant el mes de setembre, quan es van observar fins 80 ocells, ha durat poc. La manca de macròfits no ha permès que és quedessin. Per això, tot i que els primers dies d'octubre encara es van observar una seixantena d'exemplars la xifra ja s'havia reduït a la meitat a mitjans de mes.

Entre les espècies bàsicament estivals, el cabussó emplomallat ha anat disminuint els seus efectius a mesura que avançava l'octubre, tot i que encara ha mantingut xifres elevades durant la primera meitat de mes. De ben segur, la progressiva desaparició dels alevins dels peixos, entre altres per la forta predació de la lucioperca (Sander lucioperca), hi tenen molt a dir. Per contra, els corbs marins grossos cada vegada es van fent més habituals, tot i que en petit nombre, doncs cap dia semblen haver superat gaire la quarantena d'individus.

El martinet blanc ha estat força regular durant l'octubre, amb fins a 20 ocells diferents en una jornada, i es consolida la presencia diària de l'agró blanc. Per contra, els esplugabous comencen a recular en nombre. Encara un agró roig diversos dies seguits a finals de mes i un martinet ros el dia 22. Destacable és l'observació d'una cigonya negra, migrant força rar a Catalunya, el dia 22.

La gavina vulgar, desprès del màxim tardoral durant el pas de juliol-agost, ha reduït notablement els seus efectius. A l'altre costat trobem els gavians argentats, molt rars durant els mesos d'agost i setembre, que veiem com els seus nombres pugen notablement durant l'octubre, amb més de 350 ocells ja a finals de mes. Entre les limícoles pas escàs de la majoria d'espècies però arribada significativa de becadells, amb fins 48 exemplars el dia 22, i la detecció dels primers becadells sords.

Finalment, destacar l'important pas de blauets que hi ha hagut els mesos de setembre i octubre, amb l'observació molts dies de fins a 5 i 6 ocells diferents, i la detecció d'una mallerenga de bigotis, que esperem auguri un bon any per aquesta espècie.

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 57
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 600
Anec cuallarg (Anas acuta) 7
Ànec cullerot (Anas clypeata) 349
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 10
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 44
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 800
Martinet blanc (Egretta garzetta) 20
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 79
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 23
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 8
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 60
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 48
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 9
Gavià argentat (Larus michahellis) 350
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 6
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1


Durant el mes d'octubre ha pujat significativament el nombre d'ànecs collverds a l'estany d'Ivars i Vila-sana, tornant-se a observar en nombres que fa mesos que no es veien. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de xarxets alimentant-se a la zona soma d'exclusió de peixos. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Durant l'octubre s'ha observat regularment un grup de fins a 10 morells de cap roig. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els baixos nivells d'aigua dels sectors d'exclusió de peixos han permès que s'hi concentressin un bon nombre de becadells. 21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Dos becadells alimentant-se a la zona d'exclusió de peixos. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo

El nombre de gavians argentats a l'estany s'ha incrementat de forma molt notable a l'estany a finals d'octubre, quan previsiblement han començat a retornar alguns ocells des de les costes Atlàntiques.  21/10/2015. (c) Joan Estrada Bonell
 
La polla blava és una de les espècies d'observació regular al llarg de tot l'any al sector amb bova del costat de cal Aragonès. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo

El rascló, tot i ser present tot l'any a l'estany d'Ivars i Vila-sana, a la tardor-hivern és quan és més fàcil d'observar, tant per la possible arribada d'ocells transpirinencs com per potser esdevenir un xic menys recelòs. 27/10/2015. (c) Anna Varea Polo