dijous, 29 de novembre de 2012

El corb marí gros a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Entre les espècies que cada hivern arriben a l'estany d'Ivars i Vila-sana hi ha el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), espècie que s'alimenta de peixos i que bàsicament cria al Centre i Nord d'Europa i hiverna a la conca mediterrània. A l'estany es fàcil veure'ls a la joca que comparteixen amb els esplugabous als arbres morts del costat de l'aparcament de Vila-sana. Tot i que en diverses ocasions s'havien pogut observar alguns ocells amb anelles, fins ara no havíem aconseguit llegir-ne cap per conèixer la seva procedència. Finalment el 08/11/2012 vam aconseguir llegir l'anella d'un ocell jove de l'any que va resultar haver estat anellat al niu el 14/05/2012 prop de Bitterfeld, a Alemanya, a 1403 km de l'estany. Aquest fet ens indica que, si més no alguns dels ocells que hivernen a l'estany, poden procedir del NE d'Europa.

Grup de corbs marins grossos als arbres de la joca del costat de l'aparcament de Vila-sana. A l'ocell del costat superior esquerre se li pot apreciar les anelles que han permès conèixer el seu origen. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Recorregut del jove de corb marí observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 08/11/2012.