divendres, 24 de maig del 2013

els ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana estan en ple període reproductor

Al marge d'escoltar els cants de moltes petits passeriformes, aquest mes és una bona oportunitat per a  l'observació de femelles d'ànec amb polls a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Tota una evidència de l'arribada d'una nova generació.

Femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb polls. 07/05/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de xibec (Netta rufina) amb polls. 07/05/2013. (c) Joan Estrada Bonell