dilluns, 28 d’abril de 2014

el capó reial (Plegadis falcinellus) a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El capó reial (Plegadis falcinellus) és un parent de les cigonyes i becs planers que a Europa cria sobretot als aiguamolls de la meitat Nord de la Mediterrània i que hiverna sobretot als de la meitat Sud i al continent africà. A Catalunya aquests darrers anys ha experimentat un fort creixement, lligat a la colonització com a reproductor del delta de l'Ebre a partir del 1996. Malgrat aquest fet, el capó reial ha continuat essent una espècie molt rara a l'interior, amb una única observació a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2010-2012. A partir de 2013 però es dóna un canvi important en la tendència d'aquesta espècie a l'estany i sembla està esdevenint una espècie regular durant les migracions. Així el 2013 va ser detectat en 7 dels 12 mesos de l'any, amb un màxim de 46 ocells el mes de setembre. Enguany sembla que continua aquesta regularitat amb observacions continues durant els mesos de març i abril, amb fins 11 ocells observats de forma reiterada. L'observació aquest mes d'abril d'un ocell anellat com a poll el 21/05/2013 a la Camarga, a França, on es també un colonitzador recent, ens fa pensar que possiblement part d'aquests ocells que ens han començat a visitar són ocells d'aquestes prosperes poblacions de l'oest d'Europa en els seus viatges d'anada i tornada cap al Sud de la península i el continent Africà. Es per això que cal creure que si la població francesa continua incrementant-se el nombre de capons reials en transit per l'estany d'Ivars i Vila-sana continuarà en augment.

Grup de capons reials alimentant-se a la zona d'exclusió de peixos. El segon ocell començant per l'esquerra és l'anellat com a poll a la Camarga. 01/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de capons reials en vol per sobre l'estany d'Ivars i Vila-sana. 15/04/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Lloc de naixament del capó reial observat l'01/04/2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana