dilluns, 6 de maig de 2019

La bavosa de riu nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

En el marc d'un mostreig divulgatiu de peixos a l'estany realitzat el passat 2 maig per Rafel Rocaspana i Toni Costa amb amb els alumnes del col·legi Mª de Déu de l’Horta d'Ivars d'Urgell, entre altres espècies de peixos, es va detectat la presència de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis). Es tracta d'un peix petit que no supera els 15 cm i està adaptat a moure's pel fons, motiu pel qual, té una forma peculiar que la fa inconfusible. La seva presència a l'estany hi és força interessant ja que és una espècie amenaçada a Catalunya que s'ha catalogat com a vulnerable (Aparicio et al., 2018). Les causes del seu estat precari en són la contaminació, la introducció d'espècies exòtiques i l'alteració dels seus hàbitats. Fins ara a l'estany s'hi tenien documentades 9 espècies de peixos, de les que només 2 eren autòctones (el barb de l'Ebre  i la bagra, ambdues de presència molt escassa i catalogades també com a vulnerables a Catalunya). Aquesta nova cita augmenta a 3 les espècies autòctones i a 10 les del total de l'estany.

Recentment la bavosa de riu s'ha citat en diversos reguers i sèquies del Pla d'Urgell (Rocaspana i Guillem, 2019), com el que passa al sud de Cal l'Aragonès. Això, juntament amb el fet que els exemplars capturats a l'estany mesuraven entre 5 i 8 cm (2-3 anys de vida), fa pensar que la seva població hi és present des de fa uns anys. 

El mostreig de peixos es va realitzar mitjançant pesca elèctrica des d'una barca i amb trampes parades al fons de l'estany, tècniques que no havien estat emprades fins ara a l'estany. De ben segur un estudi de la comunitat de peixos dins l'estany que combini tècniques de mostreig diverses: xarxes, trampes, pesca elèctrica des d'embarcació i ecosondeig aportaria un millor coneixement dels peixos de l'estany i possiblement alguna altra novetat piscícola.

Les espècies capturades durant el mostreig del dia 2 de maig amb els alumnes de del col·legi Mª de Déu de l’Horta d'Ivars d'Urgell van ser les següents.
 • Carpa (Cyprinus carpio). Al·lòctona
 • Carpí (Carassius sp.)  Al·lòctona
 • Sandra (Sander lucioperca)  Al·lòctona
 • Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) Autòctona

Les espècies que fins ara havien estat citades a l'estany (Casals i al. 2017) són les següents:
 • Alburn (Alburnus alburnus) Al·lòctona
 • Carpí (Carasius sp.Al·lòctona
 • Carpa (Cyprinus carpioAl·lòctona
 • Gobi ibèric (Gobio lozanoiAl·lòctona
 • Rutil (Rutilus rutilusAl·lòctona
 • Sandra (Sander luciopercaAl·lòctona
 • Gardí (Scardinus erytthrophthalmusAl·lòctona
 • Barb de l'Ebre (Luciobarbus graellsiiAutòctona
 • Bagra (Squalis laietanusAutòctona


Una altra de les sorpreses de la prospecció va ser la localització d'una gran mata de Potamogeton crispus atès que, per manca de seguiment, no es tenen dades recents de la presència de macròfits a l'estany.

Bibliografia:
 • Aparicio, E., C. Alcaraz, G. Carmona-Catot, E. García-Berthou, Q. Pou-Rovira, R. Rocaspana, M.J. Vargas i D. Vinyoles. 2016. Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d'identificació. Lynx Edicions, Barcelna. 251 p.
 • Casals, F. Sánchez-González, JR. & Arbonés, A. 2017. L’Estany d’Ivars: A restored ecosystem with an invasive fish community. Jornadas sobre Calidad Ecológica y Estado de Conservación de las Aguas Continentales (pòster)
 • Rocaspana, R. i R. Guillem. 2019. Els peixos de la comarca del Pla d'Urgell. Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell (en premsa).

Rafel Rocaspana explicant l'activitat de pesca que es durà a terme. 2/5/2019. (c) Toni Costa.

Rafel Rocaspana explicant les característiques de la carpa. 2/5/2019. (c) Toni Costa.

Revisant les trampes amb els nens i nenes del col·legi Mª de Déu de l’Horta d'Ivars d'Urgell. 2/5/2019. (c) Toni Costa.

Una de les bavoses de riu capturades durant el mostreig de l'estany. 2/5/2019. (c) Rafel Rocaspana.

Carpí capturat durant el mostreig de l'estany.  2/5/2019. (c) Rafel Rocaspana.

Carpa capturada durant el mostreig de l'estany.  2/5/2019. (c) Rafel Rocaspana.

Fragment de Potamogeton crispus trobat a l'estany durant la prospecció dels peixos. 2/5/2019. (c) Rafel Rocaspana.