divendres, 25 d’octubre de 2019

Alta mortalitat de carpes a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El 19 d'octubre va sortir publicat a la premsa que s'havia detectat una gran mortalitat de carpes a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En concret, els Agents Rurals van retirar més de 200 carpes de gran mida que flotaven mortes per les vores de l'estany. Ràpidament, en diferents mitjans, es va especular sobre si podien haver mort intoxicades per algun abocament clandestí de purins o algun tòxic que s'hagués tirat a l'estany. Una altra alternativa que es comentava és que haguessin mort asfixiades per falta d'oxigen a l'aigua. De ben segur que no ha estat cap d'aquestes causes, doncs tot i haver-hi diverses espècies de peixos a l'estany, l'única de la que s'han detectat exemplars morts és de carpa, malgrat ser una de les espècies més tolerants a la contaminació. A més, la mort dels peixos ha estat progressiva, doncs el dia 14 ja es van detectar una quarantena de carpes mortes i altres amb tots els símptomes d'estar malaltes, amb una natació deficient, sense en cap cas detectar carpes boquejant a la superfície de l'aigua que pugés fer pensar en falta d'oxigen. També sobtaria que precisament és produís una manca d'oxigen en un moment en que la temperatura de l'aigua comença a disminuir, i per tant en el que a priori és més difícil que es produeixin processos d'anòxia. Destacar que tampoc no es va detectar ocells o altra fauna morta que s'hagués pogut veure afectada per algun tipus d'intoxicació.

Aquest seguit d'observacions, només mort de carpes, no observar peixos boquejant, aigües una mica més fredes...  ens fa pensar que el més probable és que la mort sigui deguda a algun procés infecciós.  Entre les diferents possibilitats, Rafel Rocaspana, expert en peixos, indica que podria tractar-se d'una infecció per l'herpesvirus KOI, virus que només afecta a les carpes i que provoca una mortalitat massiva. Aquest virus s'activa amb una temperatura de 17-25 graus. Precisament la baixada de la temperatura de l'aigua coincidint amb la tardor, juntament amb hipotètica mala qualitat de l'aigua, que fes més vulnerables a les carpes, serien un important caldo de cultiu per afavorir la ràpida expansió d'aquesta epidèmia entre les carpes.

Caldrà seguir amb atenció com evoluciona aquest brot de mortalitat i intentar confirmar que la mortalitat ha estat provocada per aquest virus i que no ha afectat a la resta d'espècies de peixos presents a l'estany.


 
Carpes mortes a l'estany, aparentment per l'acció de l'herpesvirus KOI. 19/10/2019. (c) Cos d'Agents Rurals.