dilluns, 25 d’octubre de 2021

Nova espècie a l’estany d’Ivars i Vila-sana: la boscarla de Blyth (Acrocephalus dumetorum)

L’estany sempre té guardada alguna sorpresa. Desprès de l’observacióal mes d’agost per primera vegada d’un ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus),espècie exòtica assilvestrada a Europa, ara ha tocat el torn d’un petit passeriforme la boscarla de Blyth (Acrocephalus dumetorum).

Quan un ornitòleg ha trobat una espècie extremadament rara, habitualment perquè esta molt lluny de la seva àrea de distribució, diu que ha vist una MEGAraresa. Això és el que va trobar el Sergi Sales el passat dia 23 d'octubre a l’estany. En concret, durant la campanya d’anellament que es fa per estudiar la migració de tardor a l’estany d’Ivars i Vila-sana, va capturar i anellar una boscarla de Blyth. Aquesta boscarla, molt difícil de diferenciar de la nostra més abundant boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) si no és en ma, cria en matollars i herbassars en clarianes de bosc de ribera i altres boscos humits de l’Àsia central, essent les poblacions més properes les que crien a Finlàndia i les repúbliques bàltiques. La zona d’hivernada se situa a les rodalies dels subcontinent indi, per tant molt lluny de casa nostra. Aquest fet fa que aquesta espècie sigui excepcional durant la migració, quan a algun exemplar molt despistat, al que la brúixola se li gira al revés, en compres de migrar en direcció SE ho fa en direcció SO. En aquest cas, com sovint passa amb els que es despisten, l’ocell anellat era un ocell nascut enguany. Aquest, tot i presentar el plomatge força desgastat, gaudia d’una bona condició física que li havia de permetre continuar el seu viatge migratori cap a algun lloc desconegut.

Àrea de cria (en groc) i d'hivernada (en blau) de la boscarla de Blith així com la seva ruta migratòria habitual. Mapa base extret de BirdLife International (2021) Fitxa informativa de l'espècie: Acrocephalus dumetorum . Descarregat de http://www.birdlife.org

Boscarla de Blith anellada a l'estany. 23/10/2021, (c) Sergi Sales