divendres, 7 de desembre de 2012

Primeres arribades a l'estany. Tardor-hivern 2012

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 4 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Gamba verda (Tringa nebularia) 7 ex. el 12/06/2012. Joan Estrada
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2 ex. el 21/06/2012. Joan Estrada
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1 ex. el 25/06/2012. Sergi Sales
Xivita (Tringa ochropus) 1 ex. el 05/07/2012. Joan Estrada
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2 ex. el 09/07/2012. Quim Minoves/Ornitho.cat
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Capsigrany (Lanius senator) 1 ex. el 26/07/2012. Joan Estrada
Valona (Tringa glareola) 1 ex. el 02/08/2012. Joan Estrada
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1 ex. el 02/08/2012 Joan Estrada
Corriol petit (Charadrius dubius) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Tèrrit bec llarg (Calidris ferruginea) 1 ex. el 03/08/2012 Sergi Sales
Àliga marcenca (Circaetus gallicus) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Blauet (Alcedo atthis) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscaler comú (Locustella luscinioides) 1 ex. el 03/08/2012. Sergi Sales
Boscarla dels joncs (Acrocephalus shoenobaenus) 4 ex. el 03/08,/2012. Sergi Sales
Passerell comú (Carduelis cannabina) 2 ex. el 04/08/2012. Sergi Sales
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3 ex. el 10/08/2012 Sergi Sales i Enric Pena/Ornitho.cat
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Xarxet comú (Anas crecca) 4 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 8 ex. el 10/08/2012. Enric Pena/Ornitho.cat
Cuereta groga (Motacilla flava) 1 ex. el 10/08/2012. Sergi Sales
Cotxa blava (Luscinia svecica) 2 ex. el 19/08/2012. Sergi Sales
Aligot vesper (Pernis apivorus) 5 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Mastegatatxes (Ficedula hyoleuca) 1 ex. el 20/08/2012. Sergi Sales
Àliga pescadora (Pandion haliaetus) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Pilua dels arbres (Anthus trivialis) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Bitxac comú (Saxicola torquatus) 2 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Boscaler pintat gros (Locustella naevia) 1 ex. el 26/08/2012. Sergi Sales
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2 ex. el 27/08/2012. Sergi Sales
Ànec cuallarg (Anas acuta) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Xarrasclet (Anas querquedula) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol gros (Sylvia borin) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 1 ex. el 01/09/2012. Sergi Sales
Mallerenga blava (Parus caeruleus) 1 ex. el 02/09/2012. Sergi Sales
Colltort (Jynx torquilla) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) +1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Tallareta vulgar (Sylvia communis) 1 ex. el 09/09/2012. Sergi Sales
Esparver vulgar (Accipiter nisus) 1 ex. el 10/09/2012. Sergi Sales
Agró blanc (Casmerodius albus) 1 ex. el 13/09/2012. Xavier Bayer/Ornitho.cat
Cotxa cua-roja (Phoenicuurs phoenicurus) 1 ex. el 20/09/2012. Sergi Sales
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) 4 exs. el 20/09/2012. Sergi Sales
Picot garser gros (Dencrocopos major) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 1 ex. el 21/09/2012. Sergi Sales
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 2 exs. el 21/09/2012. Sergi Sales
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Batallaire (Philomachus pugnax) 12 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) 3 exs. el 26/09/2012. Sergi Sales
Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) 1 ex. el 26/09/2012. Sergi Sales
Xixella (Columba oenas) 3 exs. el 28/09/2012. Sergi Sales
Alosa vulgar (Alauda arvensis) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Estornell rosat (Pastor roseus) 1 ex. el 28/09/2012. Sergi Sales
Oca vulgar (Anser anser) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Falcó de la reina (Falco eleonorae) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Pinsà comú (Fringilla coelebs) 1 ex. el 01/10/2012. Jaume Bonfil
Cigonya negra (Ciconia nigra) 11 exs. el 02/10/2012. Jaume Bonfil
Milà reial (Milvus milvus) 2 exs. el 06/10/2012. Joan Estrada & Abel Julien/ Ornitho.cat
Titella (Anthus pratensis) +1 ex. el 06/10/2012. Abel Julien/ Ornitho.cat
Tord comú (Turdus philomelos) 1 ex. el 06/10/2012. Joan Estrada
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Polla pintada (Porzana porzana) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Cotoliu (Lullula arborea) +1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) 1 ex. el 07/10/2012. Francesc Moncasí
Lluer (Carduelis spinus) 1 ex. el 07/10/2012. Sergi Sales
Ànec xiulador (Anas penelope) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Cargolet (Troglodytes troglodytes) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Pit-roig (Erithacus rubecula) 1 ex. l'11/10/2012. Sergi Sales
Àguila calçada (Aquila pennata) 1 ex. el 14/10/2012. Jaume Bonfil
Pardal de bardissa (Prunella modularis) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Cotxa fumada (Phoenicurs ochruros) 1 ex. el 20/10/2012. José Manuel Martínez/Ornitho.cat
Bitó (Botaurus stellaris) 1 ex. el 23/10/2012. Joan Estrada
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 1 mascle el 28/10/2012. Gerard Bota
Grua (Grus grus) +105 exs. el 28/10/2012. Sergi Sales, Gerard Bota i Marc Gálvez/Ornitho.cat
Gavina menuda (Larus minutus) 2 ads. el 28/10/2012. Marc Gálvez/Ornitho.cat
Becadell sord (Lymnocryptes minimus). 1 ex. el 29/10/2012.Sergi Sales
Tord ala-roig (Turdus iliacus) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Botxí meridional (Lanius excubitor) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Pinsà mec (Fringilla montifringilla) 1 ex. el 29/10/2012. Sergi Sales
Sit negre (Emberiza cia). 1 ex. el 05/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) 4 exs. el 06/11/2012. Sergi Sales & Jaume Duaigües
Verderola (Emberiza citrinella) 1 ex. el 14/11/2012. Sergi Sales
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) 1 ex. el 21/11/2012. Sergi Sales