divendres, 22 de març de 2013

Primeres arribades a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Primavera-estiu de 2013

Un cop passada la relativa estabilitat hivenal, a la primavera és produeix un constant anar i venir de noves espècies a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquest fet es deu tant a l'arribada de les espècies que han hivernat a l'Àfrica i tornen per criar entre nosaltres com a les que només estaran uns dies en pas entre nosaltres, de camí cap a les latituds més septentrionals. És per això que pràcticament cada dia s'observen noves espècies, algunes que ja no es deixaran d'observar durant els propers mesos mentre que altres només hi restaran de forma fugissera. El llistat de les espècies que han començat a arribar o a passar aquesta primavera a l'estany i la data de la primera observació la pots trobar a l'apartat de primeres arribades.

L'àliga pescadora (Pandiona haliaetus) és una de les espècies que ja s'ha detectat aquests dies en pas per l'estany d'Ivars i Vila-sana. 16/03/2013. (c) Sergi Sales AsensioXivitona (Actitis hypoleucos) 1 ex. 10/02/2013. Jaume Bonfil
Batallaire (Philomachus pugnax) 1 m. 19/02/2013. Joan Estrada
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1 ex. 26/02/2013. Jordi Comellas/Ornitho.cat
Becplaner (Platalea leucorodia) 1 ex. 04/03/2013. Jordi Comellas & Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1 ex. 04/03/2013. Sergi Sales
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1 ex. 04/03/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Oreneta de ribera (Riparia riparia) 2 exs. 04/03/2013. Sergi Sales
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) +15 exs. 04/03/2013. Joan Rodriguez/Ornito.cat & Sergi Sales
Oreneta cuablanca (Delichon urbica) +8 exs. 04/03/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1 m. 05/03/2013. Joan Estrada
Territ variant (Calidris alpina) 1 ex. 09/03/2013. Enric Pena/Ornitho.cat
Cuereta groga (Motacilla flava). 1 ex. 09/03/2013. Enric Pena/Ornitho.cat
Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. 12/03/2013. Roger Sanmartí/Ornitho.cat
Corriol petit (Charadrius dubius) 1 ex. el 15/03/2013. Sergi Sales
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1 ex. el 15/03/2013. Sergi Sales
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus). 1 ex. el 15/03/2013. Sergi Sales
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. el 16/03/2013. Andrea Peralta/Ornitho.cat
Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. el 16/03/2013. Sergi Sales
Polla pintada (Porzana porzana) 1 ex. el 16/03/2013. Sergi Sales
Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. el 16/03/2013. Sergi Sales
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). 1 ex. el 16/03/2013. Sergi Sales
Xarrasclet (Anas querquedula). 9-15 exs. 18/03/2013. Joan Rodriguez & Jordi Comellas/Ornitho.cat
Ànec cuallarg (Anas acuta). 2 exs. el 19/03/2013. Joan Estrada Bonell
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta). 12 exs. el 19/03/2013. Joan Estrada Bonell
Valona (Tringa glareola) 1 ex. el 19/03/2013. Joan Estrada
Gavina capnegra (Larus melanocephalus). 1 ex. el 19/03/2013. Joan Estrada
Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. el 20/03/2013. Sergi Sales
Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica). 3 exs. el 20/03/2013. Sergi Sales
Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. el 21/03/2013. Roger Guillem/Ornitho.cat
Aligot vesper (Pernis apivorus). 2 exs. el 21/03/2013. Roger Guillem/Ornitho.cat
Àliga marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. el 21/03/2013. Roger Guillem/Ornitho.cat & Sergi Sales
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). 1 ex. el 21/03/2013. Roger Guillem/Ornitho.cat & Sergi Sales
Piula dels arbres (Anthus trivialis). 1 ex. el 21/03/2013. Sergi Sales
Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). 3 exs. el 21/03/2013. Sergi Sales
Capsigrany (Lanius senator). 1 ex. el 21/03/2013. Roger Guillem/Ornitho.cat
Fumarell negre (Chlidonias niger). 3 exs. el 22/03/2013. Francesc Pont i Cristina Bermejo/Ornitho.cat
Ballester (Apus melba) 3 exs. el 24/03/2013. Sergi Sales
Cucut (Cuculus canourus) 1 ex. el 27/03/2013. Aniol Negre/Ornitho.cat
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) 1 ex. el 27/03/2013. Pitu Amigó & Eva Rodellas/Ornitho.cat
Cucut reial (Clamator glandarius) 2 exs. el 28/03/2013. Roger Guillem/Ornit0.cat
Falciot negre (Apus apus) 6 exs. el 04/04/2013. Roger Sanmartí/Orntiho.cat
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 1 ex. el 04/04/2013. Roger Sanmartí/Ornitho.cat
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1 ex. l'11/04/2013. Ignasi Josep Tejedor/Ornitho.cat
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) 1 ex. el12/04/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Cigne mut (Cignus olor) 7 exs. el 13/04/2013. Joan Tatje, Eduardo Ramirez & Jaume Illa/Ornitho.cat
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1 ex. el 13/04/2013. Joan Tatje/Ornitho.cat
Balquer (Acrocephalus aurundinaceus) 2 exs. el 14/04/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1 ex. el 13/04/2013. Eduardo Ramirez/Ornitho.cat
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) 1 ex. el 13/04/2013. Joan Tatje/Ornitho.cat
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1 ex. el 15/04/2013. Joan Estrada
Rossinyol (Luscinia megarhicnchos) +2 exs. el 15/04/2013. Joan Estrada
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) 1 ex. el 16/04/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Xot (Otus scops) 1 ex. el 18/04/2013. Sergi Sales
Abellerol (Merops apiaster) +1 ex. el 18/04/2013. Sergi Sales
Tallareta vulgar (Sylvia communis) 1 ex. el 18/04/2013. Sergi Sales
Oriol (Oriolus oriolus) 1 ex. el 18/04/2013. Sergi Sales
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) 1 ex. el 20/04/2013. Josep Crusafont/Ornitho.cat
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) 1 ex. el 22/04/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus). 2 exs. el 24/04/2013. Vicente Serrano/Ornitho.cat
Territ menut (Calidris minuta) +1 ex. el 26/04/2013. Sergi Sales
Tòrtora (Streptopelia turtur) 1 ex. el 26/04/2013. Sergi Sales
Esparver cendrós (Circus pygargus) 1 ex. el 27/04/2013. Sergi Sales
Còlit gris (Oenanthe oenante) 1 ex. el 27/04/2013. Sergi Sales
Papamosques gris (Muscicapa striata) 1 ex. el 27/04/2013. Sergi Sales
Tètol cuabarrat (Limosa laponica) 2 ex. el 30/04/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat
Falciot pàl·lid (Apus pallidus) 2 exs. l'01/05/2013. Roger Sanmarti/Ornitho.cat
Curroc (Sterna nilotica) 1 ex. el 01/05/2013. Jordi Palau/Ornitho.cat
Escorxador (Lanius collurio) 1 ex. el 03/05/2013. Miquel Vall-Llosera/Ornitho.cat
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1 ex. el 04/05/2013. Sergi Sales
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 1 ex. el 30/05/2013. Joan Rodriguez/Ornitho.cat