dilluns, 20 de gener de 2014

Resum del mes de desembre

 Els registres del mes de desembre, una vegada plenament immersos al període hivernal, han estat força semblants als del mes anterior. Com a únics elements destacables esmentar la clara reducció del nombre d'esplugabous (Bubulcus ibis) que utilitzen la joca de l'estany, que han passat dels 1000-1300 del període setembre-novembre als només 200 del mes de desembre. Les fotjes (Fulica atra) una vegada superada una petita entrada tardoral han tornat als registres previs, amb un màxim de 38 exemplars, aproximadament la meitat dels mesos precedents. Entre les limícoles s'ha deixat de veure espècies bàsicament migrants, ja molt rares al mes d'octubre, i no han restat més que uns pocs becadells (Gallinago gallinago) amb algun becadell sord (Lymnocryptes minimus) i alguna xivita (Tringa ochropus). Entre les espècies més abundants esmentar la consolidació de la hivernada de l'ànec cullerot (Anas clypeata), que es manté en màxims històrics per sobre els 600 ocells, i nombre alts de gavià argentat (Larus michahellis) i gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), amb 510 i 2135 ocells respectivament. Algunes altres dades destacables són el fet que les parelles de cigonyes (Ciconia ciconia) que crien a l'estany ja tornen a regentar els nius, als que acudeixen a dormir (no fos cas que alguna parella forastera els els volgués prendre) i que el nombre de conills (Oryctolagus cuniculus) a tot l'entorn de l'estany es continua mantenint prou alt, sense símptomes que les diferents epidèmies hagin fet una neteja total.

Màxims del mes de desember a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie12/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)5
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)19
Xarxet comú (Anas crecca)172
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)790
Anec cuallarg (Anas acuta)4
Ànec cullerot (Anas clypeata)600
Ànec griset (Anas strepera)18
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina)12
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)149
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)200
Martinet blanc (Egretta garzetta)1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)4
Bernat pescaire (Ardea cinerea)18
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)70
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)39
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)40
Polla blava (Porphyrio porphyrio)6
Fotja vulgar (Fulica atra)38
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)12
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)2
Becadell comú (Gallinago gallinago)23
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)1
Gavina vulgar (Larus ridibundus)2135
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)20
Gavià argentat (Larus michahellis)510
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)2
Mallerenga de bigoti (Panurus biarmicus)


Durant el desembre encara s'ha continuat observant fins a 5 ànecs blancs a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Els ànecs cullerots han esdevingut una de les espècies més destacables a l'hivern de l'estany d'Ivars i Vila-sana, observant-se sovint grups compactes alimentant-se durant el dia. 05/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i haver reduït el nombre d'efectius respecte anys anteriors, el collver continua essent però encara l'espècie més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

 
Tot i el fred i la boira les parelles de cigonya que crien a l'estany ja han tornat a ocupar els nius. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de corb marins del desembre de 2013 es manté en nivells dels mesos previs tot i que es sensiblement menor al dels anys precedents. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de polles d'aigua s'ha mantingut força alt durant el mes de desembre, essent corrent observar-les menjant a les vores del camí. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i que ja no es detecten llurigons, el nombre de conills que s'observa entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana continua essent prou destacable. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell