dimarts, 4 de febrer de 2014

El gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El gavià argentat (Larus michahellis) és una de les espècies que ha colonitzat l'estany d'Ivars i Vila-sana arrel de la seva recuperació. Va criar per primera vegada l'any 2006 i des de llavors ha anat incrementant gradualment el nombre de parelles fins les 12-15 del 2013 (figura 1). Malgrat ser present durant tot l'any, el seu nombre no es constant però al llarg del mateix. Així, la seva població mitjana per al període 2010-2013 ronda els 200 ocells, amb xifres una mica superiors al període hivernal, en que s'arriba als 400 fruit de la presència d'ocells hivernants, i un pic màxim al mes de juny. A partir d'aquest moment la població disminueix ràpidament amb uns mínims als mesos d'agost i setembre, quan l'espècie es pràcticament absent de l'estany (figura 2). Aquest conjunt de dades ens indiquen que al marge de la població reproductora i trobem un bon nombre d'ocells aliens a la zona, molts dels quals joves no reproductors. Com a dades més interessants però hi ha el fort pic del mes de juliol i la seva pràctica desaparició durant els mesos d'agost i setembre. Aquest fet ens indica que passat el període reproductor els gavians argentats que han criat a l'estany i els joves que han nascut en aquest espai marxen cap a altres localitats. Tradicionalment es considera que molts dels ocells de la Mediterrània es desplacen desprès de la cria cap al golf de Biscaia. El pic de juliol ens podria molt be indicar aquest pas dels ocells que han criat al delta de l'Ebre i altres punts del Mediterrani cap a l'Atlàntic que s'aturen a l'estany durant la seva migració. Gràcies a la campanya d'anellament de les gavines que crien a l'illa central de l'estany d'Ivars i Vila-sana em pogut confirmar aquest extrem. En efecte, un dels polls anellats el juny de 2013 a l'estany ha estat trobat mort a la costa Atlàntica de França, a 334 km, (figura 3) dos mesos més tard, just quan es produeix la pràctica desaparició de l'espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana, fet que ens confirmaria que aquest és el destí dels gavians de l'estany un cop passada la cria.

2 adults i 1 immadur (a l'esquerra) de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 03/06/2008. (c) Joan Estrada Bonell


Figura 1. Evolució del nombre de parelles reproductores de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Figura 2. Mitjana dels màxims mensuals de gavià argentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana al llarg de l'any el període 2010-2013

Figura 3. Un poll de gavià argentat anellat a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'11/06/2013 va ser recuperat dos mesos mes tard,  l'11/08/2013, al llac de Mimizan, a l'oest de França