dimarts, 10 de març de 2015

Resum del mes de gener de 2015

Les dades acumulades al llarg de tot el mes de gener difereixen molt poc de les obtingudes durant el cens de gener. Com a úniques coses destacables esmentar que el màxim de cullerots ha arribat fins als 600 ocells, en uns nombres ja més acords amb els darrers anys, i que al llarg del més de gener es va detectar també alguna espècie rara que havia passat desapercebuda durant el cens del dia 17, com és el cas de les dues oques, un parell de morells de cap roig o un xibec. Un cas semblant és el de la detecció d'algunes limícoles poc habituals a l'hivern com la gamba verda i en el cas de les gavines l'observació d'una gavina menuda adulta, espècie que ja havia estat detectada el mes de desembre, en el que és un clàssic a l'estany a l'hivern, que se suma a les gavines cendroses ja detectades durant el cens de gener. Entre els ocells de menor mida destacar la presencia de la mallerenga de bigotis i la menys habitual a l'hivern del blauet. 

Esmentar que tot i estar en ple període hivernal algunes espècies ja comencen a fer els primers rituals nupcials com és el cas d'alguna parella de cabussons emplomallats i algunes papallones com la Vanessa atalanta aprofiten els dies assolellats per començar a treure el nas.

Màxims del mes de gener de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 5
Xarxet comú (Anas crecca) 220
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 203
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 606
Ànec griset (Anas strepera) 11
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 155
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 17
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 19
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 160
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 84
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 19
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1080
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 7
Gavià fosc (Larus fuscus) 32
Gavià argentat (Larus michahellis) 850
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4

Adult de gavina menuda, una de les gavines rares que s'observa regularment els darrers hivens a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 27/01/2015. (c) Anna Varea Polo

La polla blava, amb fins 10 ocells a l'estany, és una de les espècies que s'observa de forma regular tot l'any al sector de cal Aragonès. 27/01/2015. (c) Anna Varea Polo

Parella de cabussons emplomallats iniciant la construcció del niu.27/01/2015. (c) Anna Varea Polo

Els dies assolellats de gener són aprofitats per les papallones per fer les primeres sortides de l'any. 17/01/2015. (c) Anna Varea Polo