dijous, 8 d’abril de 2021

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2020.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2020. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies, tant reproductores, com hivernants o només en pas, des que es va iniciar la recuperació l'any 2005.

Com a fets rellevants, destacar que malgrat a la tardor es va iniciar un buidat parcial de l'estany, per tal de realitzar una renovació important de l'aigua que permeti reduir els nombre de nutrients i la conseqüent eutròfia, els seus efectes amb prou feines han estat visibles. En efecte, al novembre i desembre ja no hi havia pas d'espècies migrants i els pocs ocells que s'han vist afavorits pels baixos nivells d'inundació bàsicament han estat algunes limícoles hivernants, entre les quals la fredeluga o cogullada marina (Vanellus vanellus) i la daurada (Pluvialis apricaria). Si que cal destacar que les importants precipitacions de l'hivern 2019-20 i primavera de 2020 possiblement van afavorir una petita millora de la qualitat de l'aigua, fet que va permetre al cap de l'any nombres una mica superiors als dels darrers anys en espècies com la fotja o el cabusset. Tot i que no es va veure una millora significativa durant el període reproductor la impressió general és que com a mínim es va aturar la tendència regressiva observada els darrers anys.

Ara caldrà veure si el buidat parcial té efectes significatius sobre la fauna aquest 2021, un cop l'estany torni a recuperar part del seu nivell habitual d'inundació.