dimarts, 10 de maig del 2022

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2021.

Al següent enllaç es pot descarregar l'informe del seguiment dels ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana referent a l'any 2021. En ell s'analitzen les dades de l'any i les tendències de les principals espècies aquàtiques, tant reproductores com hivernants o de pas des que es va iniciar la recuperació d'aquest estany el 2005.

Com a fets rellevants destacar que el buidat parcial realitzat la tardor hivern de 2020-2021  ha tingut un impacte significatiu sobre les limícoles migratòries, doncs les platges temporals creades han ofert llocs on sedimentar-se, amb un elevat nombre d'espècies i individus. Per contra, l'impacte sembla haver estat una mica més moderat pel que fa a les espècies reproductores, amb només petits increments de fotja, xibec i ànec collverd malgrat haver-se incrementat de forma important els macròfits.

Caldrà continuar estudiant els seus efectes en aquests propers anys i veure si una major recurrència dels buidats pot ser més beneficiosa.